Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Recenze: Bezdrátové sítě WiFi. Praktický průvodce

číslo 1/2004

Recenze: Bezdrátové sítě WiFi. Praktický průvodce

K pravděpodobně nejzajímavějším technickým tématům současnosti patří bezdrátová komunikace. Bezdrátové sítě se stávají stejnou každodenní realitou jako třeba internet, elektronické bankovnictví nebo kabelové počítačové sítě. Bezdrátové komunikace často zasahují i do předmětů každodenní potřeby a zpříjemňují tak používání mnoha luxusních výrobků či přivádějí počítačové sítě tam, kde bychom si je dříve ani nedovedli představit. Kniha Patricka Zandla je věnována metodě bezdrátové komunikace, která se stala fenoménem současnosti: WiFi.

Obr. 1.

Kromě praktických návodů autor v knize příjemnou formou vysvětluje princip fungování sítí WiFi, metody, které tyto sítě používají pro kódování dat, a popisuje i hlavní problémy při šíření signálu. Výklad je doplněn odkazy na normy.

Kapitola o hardwaru charakterizuje základní stavební prvky malých i větších sítí, kterými jsou přístupový bod, most a směrovač. Autor předkládá typické příklady jejich použití a na některých z nich podrobně ilustruje i možnosti a konfiguraci těchto zařízení.

V další části kniha poskytuje teoretické informace i informace z praxe potřebné pro výběr a nákup anténního systému. Dále čtenáři dává k dispozici návod na konstrukci vlastní, tzv. plechovkové antény. Problematiku šíření signálu a antén dále zužitkovává při popisu plánování a výstavby sítě, kde předkládá možnosti, jak zajistit dostatečné pokrytí signálem v budovách, v terénu s překážkami i bez nich, ale i jak správně naplánovat a postavit jednoúčelové dvoubodové spojení na vzdálenost několika kilometrů.

Autor rozebírá sítě WiFi také z hlediska zabezpečení a sledování provozu. Seznamuje čtenáře s metodami, které používá WiFi pro autentizaci a zabezpečení komunikace. Přehledným způsobem popisuje standardy WEP (Wired Equivalent Privacy), EAP (Extensible Authentication Protocol) i WPA (WiFi Protected Access). Jsou zde probrány i programy pro Windows a Linux určené k monitorování a konfiguraci sítí WiFi.

V závěru knihy se autor vyjadřuje k budoucnosti bezdrátových sítí a nastiňuje současný vývoj ve standardech IEEE 802.11 a 802.16 (sítě MAN – Metropolitan Area Network), dále předkládá budoucí možnosti výstavby páteřní části bezdrátových sítí a zamýšlí se i nad sítěmi 4G.

Knihu lze doporučit širokému okruhu čtenářů – snad úplně každému, kdo má (nebo se chystá mít) co do činění s touto dnes tak populární metodou komunikace. Úplným začátečníkům přinese informaci, co mohou s WiFi získat, a těm jenom trochu zdatnějším i to, co a jak mají udělat, aby mohli jejím prostřednictvím zdárně komunikovat. Investorům kniha nabízí podklady pro plánování a výstavbu bezdrátové sítě a technikům a síťovým administrátorům ucelený souhrn základních informací, soustředěný do jedné publikace.

Josef Čapek

Inzerce zpět