Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Recenze: AS-Interface

číslo 3/2006

Recenze: AS-Interface

Becker, R. a kol.: AS-Interface, řešení pro automatizaci. AS-International Association, 2004, 184 stran formátu A5, cena a náklad neuvedeny, ISBN 80-214-2958-5 (překlad z anglického originálu AS-Interface, The Automation Solution, AS-International Association, 2002, péčí AS-Interface Česká republika).

Kniha s podtitulem Příručka – technika, funkce, aplikace je první publikací o rozhraní AS-Interface v českém jazyce. Je věnována průmyslovému rozhraní uvedenému na trh v roce 1994, které se od té doby velmi rozšířilo a stalo se standardním rozhraním používaným na nejnižší úrovni automatizace, tj. na úrovni snímačů a akčních členů (actuator/sensor interface). Doménou rozhraní (sítě) AS-Interface je čtení a zápis binárních signálů tam, kde by použití komplexnějších průmyslových sběrnic bylo neekonomické. Za jeho vznikem převážně stáli němečtí výrobci snímačů (Leuze electronic, Pepperl+Fuchs, Sick, Siemens, Turck a Visolux).

Kniha je členěna do sedmi kapitol. Po úvodním stručném historickém přehledu jsou ve druhé kapitole knihy diskutována uživatelská kritéria jako propustnost sítě, doba odezvy systému, topologie sítě, způsob instalace, pracovní podmínky atd. Z této kapitoly je velmi dobře patrné, z jaké oblasti automatizační techniky pocházejí zakládající členové nynějšího mezinárodního sdružení. Zřejmé je také, že od samého počátku vývoje rozhraní AS-Interface byly jasně specifikovány požadavky na jeho vlastnosti, včetně ceny. V tom je rozdíl oproti dnes vyvíjeným průmyslovým sběrnicím na bázi Ethernetu. Ve třetí kapitole je popsáno výsledné řešení AS-Interface. Jsou zde představena řídicí (master) i řízená (slave) zařízení, způsob jejich připojení na speciální síťový kabel (technika zařezávání) atd. Kapitola 4 nejprve uvádí důvody, pro které byly do sítě AS-Interface podle koncepce Safety at Work začleněny bezpečnostní obvody. Je zde vysvětlen geniální způsob řešení tohoto problému, jehož princip je i patentován. Tato oblast se i v současné době stále vyvíjí a přibývají další bezpečnostní prvky (přístroje pro nouzové vypnutí, světelné závory, skenery atd.). V kapitole 5 jsou představeny typické příklady použití rozhraní AS-Interface při řešení konkrétních úloh. Předposlední kapitola knihy seznamuje čtenáře s komponentami (řídicí i řízená zařízení, opakovače, rozšiřovací moduly, zdroje a kabely) pro AS-Interface od mnoha celosvětových dodavatelů. Sedmá, poslední kapitola v krátkosti shrnuje rady pro montáž (délka a pokládka kabelů, volba způsobu napájení apod.).

V knize se lze, bohužel, místy setkat s jen velmi obtížně srozumitelnými pasážemi, možná v důsledku ne zcela přesného překladu anebo nedokonalosti originálu, kde příčinou mohla být i snaha vysvětlit toho co nejvíce při omezeném rozsahu publikace. Ale i přes tento nedostatek je možné knihu hodnotit velmi pozitivně, jelikož vysvětluje problematiku rozhraní AS-Interface velmi srozumitelně a jednoduše ze všech relevantních hledisek a při použití termínů zažitých v průmyslové praxi. Lze doufat, že tato publikace napomůže dalšímu rozšíření moderního a ekonomického rozhraní AS-Interface v průmyslové praxi v České republice.

Ing. Ondřej Dolejš,
WAGO Elektro spol. s r. o.
(ondrej.dolejs@wago.com)