Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Ramanova analýza spolehlivě určí složení LNG při jeho přepravě

Poptávka po zkapalněném zemním plynu, LNG (Liquefied Natural Gas), po celém světě raketově roste. Velké objemy vytěženého zemního plynu je možné efektivně přepravovat právě ve formě LNG. Jeho rostoucí obliba je vyvolána nejen snahami o snížení emisí skleníkových plynů, ale v současnosti především nutností vyrovnat se s narušenými dodavatelskými řetězci v energetice.

Jedním z nejkritičtějších kroků při dodávání LNG je předávka plynu do tankerů nebo cisternových vozů. Na každé předávací stanici je nezbytné rychle a spolehlivě změřit složení LNG. I nepatrné rozdíly ve výhřevnosti mohou změnit hodnotu nákladu LNG o stovky
tisíc eur.

K tomuto měření jsou vhodné Ramanovy spektroskopické analyzátory. Tyto přístroje jsou spolehlivou a nenáročnou alternativou k tradičním odpařovacím systémům plynové chromatografie (GC), které jsou hojně využívané k měření složení a energetického obsahu zkapalněného zemního plynu při transakcích při předávce plynu k přepravě. Vyplývá to z několikaleté studie prováděné skupinou European Gas Research Group (GERG), která porovnává různé prostupy. GERG zastupuje 33 členských společností a organizací z patnácti zemí.

„Ramanova spektroskopie je celosvětově čím dál zajímavější, pokud jde o určování složení LNG,“ říká John Schnake, výkonný ředitel a podnikový ředitel divize Process Analyzers skupiny Endress+Hauser. „Jako analytická metoda je Ramanova spektroskopie robustní, efektivní a zároveň úsporná. Při transakcích při předávce plynu si společnosti mohou být jisté tím, že měření LNG našimi Ramanovými spektroskopickými analyzátory jsou spolehlivá a přesná. Zároveň se výrazně sníží nároky na údržbu.“

 

Certifikovaná a ověřená data LNG

Cílem hodnotícího projektu GERG bylo ověřit schopnosti Ramanovy metody při měření a poskytování spolehlivých a přesných dat o složení pro výpočet energie při přepravě LNG. Během několikaleté studie bylo provedeno důkladné testování v zařízení pro přepravu LNG ve společnosti Fluxys LNG v Zeebrugge (Belgie). Aby bylo zajištěno, že data splňují metrologické standardy LNG, byla měření vykonávána na referen­čních vzorcích LNG, které poskytla společnost EffecTech, specializující se na inspekci, kalibraci a testování. LNG byl měřen v kapalné fázi Ramanovým systémem Endress+Hauser, který se skládal z Ramanovy kryogenní sondy Rxn-41 s optickým vláknem propojené s Ramanovým analyzátorem optimalizovaným pro LNG.

 

Spolehlivá Ramanova měření s nižšími provozními náklady

Publikovaná zpráva GERG Ramanova metoda pro stanovení a měření složení LNG dospěla k závěru, že Ramanovy spektroskopické analyzátory společnosti Endress+Hauser nabízejí ekvivalentní nejistotu měření LNG s výrazně nižšími provozními náklady a technickou odborností v porovnání s tradičními chromatografickými přístroji.

Při použití Ramanova spektroskopického analyzátoru se zjednodušil systém monitorování LNG a při spouštění se zrychlila stabilizace. Ramanův analyzátor také prokázal lepší opakovatelnost, rychleji reagoval na změny procesu a nevyžadoval žádnou údržbu po celou dobu hodnocení.

Tyto výsledky ukazují, že Ramanovy spektroskopické analyzátory Endress+Hauser jsou velmi vhodné pro instalace v základnových stanicích pro předávání zkapalněného plynu, v satelitních předávacích stanicích i v menších stanicích, které dodávají plyn k vyrovnání špičkového odběru energie. Uplatní se rovněž při předávání LNG do cisternových vozů a tankerů. 

(Endress + Hauser Czech s. r. o.)

 

Obr. 1. Spolehlivé měření složení LNG Ramanovou sondou Endress+Hauser v cisternových lodích

Obr. 2. Předávka LNG při námořní a pozemní dopravě ve společnosti Fluxys LNG v Zeebrugge v Belgii (foto: Fluxys)