Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Radioidentifikační systém LRP2000 PassThru

číslo 8-9/2002

Radioidentifikační systém LRP2000 PassThru

Úvod
Firma Escort Memory Systems v letošním roce uvedla na trh dlouho očekávanou anténu-bránu. Tato anténa je v oblasti rádiové identifikace významným milníkem.

Obr. 1.

Vlastnosti LRP2000 PassThru
Systém RFID opakovaně zklamal, když měl spojit požadavky na velký dosah, odolnost vůči okolním vlivům a požadavky předpisů omezujících výkon a frekvenční rozsah rádiových zařízení. Nyní firma Escort Memory Systems představuje novou anténu LRP2000 PassThru, která může číst až 99 nosičů informací (tags) najednou ve vzdálenosti až 2 000 mm mezi protějšími anténami a zapisovat na ně. Nová anténa užívá frekvenci 13,56 MHz a vyhovuje předpisům FCC i CE.

Architektura systému PassThru umožňuje efektivní sběr dat a zaručuje jejich přístupnost kdekoliv v zásobovacím řetězci. Lze číst nejen údaje na paletách, ale i ze všech předmětů na nich umístěných, ačkoliv jsou uprostřed a jsou obklopeny dalšími výrobky. Tato technika je řešením pro početné problémy zásobování a skladování. Například při kontrole úplnosti dodávky může být seznam předmětů zapsán na hlavní nosič informace umístěný na paletě. Nosiče informací na jednotlivých předmětech mohou být přečteny a porovnány se seznamem na hlavním nosiči. Když vysokozdvižný vozík projede dveřmi skladu a předměty nesouhlasí s údaji na hlavním nosiči na paletě, může být spuštěn alarm nebo světlo k upozornění odpovědných osob.

Díky přizpůsobení předpisům FCC a CE může být systém PassThru použit v Evropě, v Severní Americe i ve většině ostatních států. To je důležité především pro mezinárodní korporace.

Obr. 2.

Univerzální použití
Začlení-li se anténa LRP 2000 PassThru ke stávajícím výrobkům, jako je dopravníková anténa LRP820-04 a pokladní (desková) anténa LRP820-08, lze vytvořit schéma aplikace, ve které je každý výrobek sledován od výrobního pásu, přes všechny sklady až na prodejní pult. S použitím nosiče informace (tag) je možné zaznamenat i takové informace o výrobku, jako je např. kým a kdy byl výrobek vyroben, expedován, kdy byl předán do skladu, jaká je jeho záruka, cena atd. S využitím tohoto řešení mohou výrobci a obchodníci dostat zboží pod absolutní kontrolu a zaručit zákazníkovi, že dodané zboží má předepsanou kvalitu.

Závěr
Technika RFID znamená kvalitativní krok v oblasti identifikace produktů a v současné době mnohde vytlačuje čárový kód. Možnosti čárového kódu jsou již vyčerpány, a proto se s RFID budeme nepochybně setkávat stále častěji. Společnost Escort Memory Systems nabízí unikátní, průmyslově vyzkoušené řady výrobků, které umožňují řešit nejrůznější, i neobvyklé aplikace, kde standardní čárový kód i jiné systémy RFID nestačí.

Petr Mikšovský, ControlTech s. r. o.
(www.ems-rfid.cz)

Inzerce zpět