Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Radarový hladinoměr i pro nejobtížnější měření hladiny prašných hmot

číslo 6/2002

Radarový hladinoměr i pro nejobtížnější měření hladiny prašných hmot

Nový radarový hladinoměr Sitrans LR 400 (obr. 1), vyráběný firmou Siemens Milltronics, spolehlivě měří výšky hladin kapalin ve skladovacích nádržích a sypkých médií v silech i v nejsložitějších podmínkách.

Obr. 1.

Schopnost jeho signálu spolehlivě pronikat prašnou atmosférou nad hladinou skladovaného materiálu činí ze snímače Sitrans LR 400 ideální přístroj pro měření výšky hladin cementu, mouky, polétavého popílku, sazí a jiných prašných médií, kde jiné systémy selhávají. Prašnost prostředí byla doposud faktorem výrazně ztěžujícím měření hladin např. v cementárnách. Homogenizační sila se vyznačují velkou prašností, způsobenou trvalým pneumatickým plněním, provzdušňováním a promícháváním. Prašným prostředím jsou charakteristické také zásobníky slinku, pecního prachu a hotového cementu. Vlivem přesného a spolehlivého měření vzroste efektivita výrobního procesu při současném poklesu výrobních nákladů.

Díky čtyřvodičovému provedení a vysoké pracovní frekvenci 24 GHz má Sitrans LR 400 dostatečně velký výkon pro měření hladin v rozsahu až do 45 m v cementárnách, energetice, chemickém, petrochemickém průmyslu a jiných odvětvích. Pracuje s frekvenčně modulovanou postupnou vlnou (FMCW) při využití nejmodernějších metod zpracování radarové odezvy s automatickým potlačením rušivých signálů.

Vzhledem k velkému odstupu užitečného signálu od šumu a vysoké pracovní frekvenci dosahuje Sitrans LR 400 vynikajících výsledků i při měření výšky hladiny kapalin s malou dielektrickou konstantou, jako jsou např. ředidla, chemikálie, uhlovodíky, oleje a kapalný propan-butan, a to i bez použití uklidňovací trubky. Měření není ovlivněno výpary, velkými tlaky ani extrémně vysokými teplotami, vyskytujícími se v chemickém a petrochemickém průmyslu.

Použitá bezkontaktní metoda měření vede k minimální údržbě. Hladinoměr se nainstaluje na vhodnou volnou přírubu (DN80 až DN150) a jednoduše se uvede do provozu vykonáním osmi kroků funkce auto-setup. Obsluha volí parametry menu na dotykové klávesnici. Pro dálkové nastavení lze použít komunikační rozhraní HART nebo Profibus-PA. Vestavěná autokalibrace zajišťuje opakovatelnost měření.

Výhradní dovozce pro ČR a SR
Level Instruments spol. s r. o.

Přemyslovců 43
709 00 Ostrava-Mariánské hory
tel.: 069/662 26 18, 662 28 84
tel./fax: 069/662 06 18
hot line: 0602 533 433
e-mail: info@levelin.cz
http://www.levelin.cz

Inzerce zpět