Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Radarový hladinoměr GRLM-70 s novými funkcemi

Pevnou součástí sortimentu firmy Dinel je řada radarových hladinoměrů s vedenou vlnou GRLM-70 (Miranda). Jde o velmi univerzální provozní přístroje k měření polohy hladiny kapalných i sypkých látek do hloubky až 40 m.

Nově budou tyto snímače standardně vybaveny možností měření rozhraní mezi dvěma kapalinami (typicky olej–voda) a možností volby procesu adaptivního učení, aby se snímač v průběhu měření dokázal přizpůsobovat pomalu se měnícím podmínkám v měřeném prostoru.

Určitou obtíží při použití hladinoměrů na principu odrazu vln je také to, že při uvedení do provozu jsou nastaveny na určité výchozí podmínky, které se ale během času postupně mění, a to zpravidla k horšímu. V případě sypkých látek se na vodicích tyčích nebo lanech usazuje prachový agregát, který výrazně snižuje průchodnost elektromagnetické vlny. Adaptivní učící se program tento vliv kompenzuje a udržuje kvalitu odražených signálů na předepsané úrovni i v postupně se zhoršujících podmínkách.

Nově je rovněž možné hladinoměr uvádět do provozu i při nevyprázdněných nádržích, je-li poloha hladiny přibližně známá.

Snímač je k dispozici i v celonerezovém provedení, které najde uplatnění v potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu.

Dinel, s. r. o., tel.: +420 577 002 000, obchod@dinel.cz, www.dinel.cz