Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Radarové hladinoměry pro každou aplikaci

Automa 7/2000

Marek Minařík,
HOUDEK s. r. o.

Radarové hladinoměry pro každou aplikaci

Firma SAAB Tank Control nyní vyrábí radarové hladinoměry všech tříd přesnosti a pro nejrůznější aplikace. Tyto přístroje nabízí za přijatelné ceny.

Firma HOUDEK s. r. o. – Státní metrologické středisko pro ověřování nádrží a výhradní zástupce firmy SAAB Tank Control pro ČR – představila v tomto roce celou řadu novinek. Firma SAAB Tank Control se stala prvním světovým výrobcem radarových hladinoměrů všech tříd přesnosti a cenových kategorií pro různé aplikace. Dodává levný SAAB LoopRadar pro jednoduché aplikace, výkonný SAAB TankRadar Pro pro velmi obtížné provozní podmínky, vyskytující se při řízení technologických procesů, a fakturační SAAB TankRadar REX pro skladovací nádrže, včetně nádrží na zkapalněný proban-butan (LPG). Lze tedy nabídnout skutečně komplexní řešení „ušité na míru“, a to od kalibrací nádrží laserem, přes měření výšky hladin až po český software TankMonitor (schválený ČMI).

Současně získala firma HOUDEK s. r. o. nové zkušenosti z praxe radarového měření polohy hladiny mnoha problémových produktů, jako jsou asfalt, sypké materiály, uhlí, kaly v čističkách odpadních vod aj. Mezi uživatele rozsáhlých systémů fakturačních hladinoměrů SAAB a softwaru TankMonitor se vedle České Rafinérské (instalováno 260 hladinoměrů, zčásti pro nádrže na LPG), Slovnaftu Bratislava, Čepro aj. zařadila např. i firma KORAMO Kolín. V neposlední řadě firma nabízí i velký výběr přístrojů pro detekci rozhraní ropných látek a vody (AGAR, LABKO, CIL, WSD ll) a cenově dostupné hladinoměry LABKO ILS 2000 pro stanice pro čerpání pohonných hmot (včetně LPG).

Flexibilní a přesný SAAB TankRadar REX
Radarový hladinoměr SAAB TankRadar REX měří polohu hladiny v reálném čase s přesností až ±0,5 mm, dokáže emulovat zastaralé mechanické hladinoměry, které bývají příčinou vyšších nákladů na údržbu a může být plně integrován do stávajících systémů měření a řízení hladiny. Zákazníci tudíž mohou rozšiřovat a zdokonalovat své hladinoměrné systémy postupně krok za krokem s ohledem na investiční plány. SAAB TankRadar REX je pozoruhodně flexibilní a nabízí vstupy pro připojení čidel teploty a tlaku přímo do radaru. Ve srovnání s jeho předchůdcem, přístrojem SAAB TankRadar L/2, je v hladinoměru SAAB TankRadar REX použit výkonnější procesor a je přidáno mnoho nových softwarových funkcí. Hladinoměr SAAB TankRadar REX lze přímo připojit na komunikační linky hladinoměrů Enraf, L&J a Varec. Přístroj se bude v systému chovat jako jedno z mnoha zařízení sítě, avšak se všemi výhodami nejmodernějšího bezkontaktního radarového měření. Přístroj má také dva analogové vstupy s osmnáctibitovým převodníkem A/D. Jeden z těchto vstupů je kompatibilní s protokolem HART, jehož prostřednictvím mohou být připojena až tři inteligentní (smart) zařízení vybavená tímto protokolem, např. snímače tlaku pro zjištění hustoty a výpočet hmotnosti anebo další hladinoměr – nový Saab LoopRadar. Přímo je možné k přístroji připojit až šest odporových čidel teploty (Pt100).

Výkonný SAAB TankRadar Pro
Spolupráce odborníků ze společnosti SAAB a japonských vědců z firmy TOKIMEC se osvědčila již při konstrukci hladinoměru Saab TankRadar Pro, určeného pro měření polohy hladiny v technologických nádržích. Ty jsou zpravidla osazeny míchadly, tzv. topnými hady a dalšími technologickými konstrukcemi. Spolehlivé měření hladiny je v těchto případech obtížné mj. i pro velmi často extrémní změny teplot a tlaků v nádržích. Saab TankRadar Pro za necelé dva roky své přítomnosti na trhu obsadil 25 % odpovídajícího úseku trhu (údaj z roku 1999). Na nedávné konferenci firmy SAAB Tank Control byly představeny tisíce aplikací uskutečněných na zásobnících do té doby jen těžko měřitelných.

Překvapivá cena ve světě radarových hladinoměrů – SAAB LoopRadar
Dalším ojedinělým počinem švédsko-japonského týmu je nový SAAB LoopRadar, napájený z proudové smyčky. Jedinečným řešením je všude tam, kde je požadováno napájení pomocí proudové smyčky a nádrž je přitom jednoduchá, tj. bez komplikovaných vnitřních konstrukcí. V přístroji je použita bezkontaktní metoda měření polohy hladiny MIR, která zajišťuje jeho bezúdržbový provoz. Vlivem použití velmi vysoké vzorkovací frekvence (2 000 000 impulsů za sekundu) dosahuje přístroj přesnosti ±10 mm – největší v této třídě hladinoměrů. Přístroj využívá ke komunikaci protokol HART. Zabudovaný displej LCD a možnost měnit konfiguraci pomocí tlačítek redukují náklady na komunikátory, modemy a software. Výsledkem je velmi efektivní řešení spolehlivého měření hladiny, které navíc přináší úsporu nákladů na provoz a údržbu a je více než rovnocennou náhradou jiných měřicích metod (ultrazvuk, rozdíl tlaků, kapacitní sondy, plovákové systémy apod.).

Stovkám uživatelů, kteří se obejdou bez extrémní přesnosti systémů SAAB TankRadar REX a SAAB TankRadar L/2 anebo odolnosti systému SAAB TankRadar Pro, přináší nový hladinoměr SAAB LoopRadar kvalitu výrobků firmy SAAB za přijatelnou cenu.

Vývoj jde dále
Ce se týče zmíněných novinek, lze uvést, že hladinoměry SAAB TankRadar typů L/2, REX a Pro byly schváleny organizací TÜV jako čidla ochrany proti přeplnění (není nutné instalovat nezávislou signalizaci dosažení nejvyšší maximální hladiny, tzv. Hi-Hi alarm) a že hladinoměr SAAB TankRadar REX získal certifikát podle OIML R85 (celosvětově uznávaná organizace), garantující přesnost měření 1 mm v rozsahu 0 až 30 m.

HOUDEK spol. s r. o.
Ještědská 85
460 08 Liberec
tel.: 048/485 980, 485 206, 515 08 50
e-mail: info@houdek.lbc.cz
web: www.cz-firmy.cz/houdek