Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Px-SIM – simulační nástroj pro farmaceutický průmysl

Britská společnost Lanner Group, dodavatel nástrojů pro simulaci podnikových procesů, uvedla na trh nástroj Px-SIM. Jde o oborové řešení pro analýzu a zlepšování procesů ve farmaceutickém průmyslu.
 

Nové důrazy ve farmacii

Simulace procesů si vydobyla uznávané místo mezi metodami, které mohou napomoci zvýšení produktivity práce v téměř všech odvětvích průmyslu a služeb. Ve farmaceutickém průmyslu nebyla produktivita výrobních činností donedávna sledována tak přísně jako v jiných odvětvích. V životním cyklu farmaceutických produktů byl kladen důraz především na výzkum, vývoj a legislativní otázky. V posledních několika letech se ale situace zásadně změnila – tlak na snižování marží, zpřísňování zdravotnických předpisů a globální povaha všech činností vedou k nutnosti optimalizovat všechny části výrobního a distribučního procesu. Během životního cyklu produktů je nutné se vypořádávat s měnícími se podmínkami. Rozhodnutí, která vedoucí pracovníci musí učinit často již v raných fázích projektů, mají zásadní vliv na ziskovost jednotlivých projektů i celých společností.
 

Potřeba speciálních nástrojů pro dynamické simulace

Procesy ve farmaceutické výrobě jsou natolik složité, že k jejich analýze nestačí statické výpočty s použitím tabulkových kalkulátorů a podobných nástrojů. Mnoho společností proto přistoupilo k dynamické simulaci svých procesů, a docílily tak úspor nákladů, rapidního nárůstu produktivity procesů a dalších hmatatelných výsledků. Použití obecných simulačních nástrojů má však i svá úskalí – tvorba modelů vyžaduje vysoce kvalifikované pracovníky, společnost je závislá na know-how těchto tzv. superuživatelů, simulační projekty trvají déle, než by bylo potřebné (typicky až šest měsíců), a řešit každý dílčí problém při použití unikátního modelu je i cenově náročné.
 
Společnost Lanner Group na základě spolupráce s předními farmaceutickými firmami dospěla k závěru, že procesy v tomto odvětví jsou nicméně natolik podobné, že lze vytvořit společný a obecně využitelný rámec pro jejich simulační analýzu.
Výsledkem je simulační nástroj Px-SIM, při jehož použití jsou uživatelé schopni zkrátit dobu realizace simulačních projektů na několik málo týdnů (obr. 1). Nástroj Px-SIM umožňuje opakovaně využívat jednou vložená i vypočítaná data v následujících projektech, což ze simulační analýzy vytváří nástroj mnohem vhodnější ke každodennímu použití v praxi, než tomu bylo dosud (obr. 2).
 

Využití nástroje Px-SIM

Typickými oblastmi, v nichž se s výhodou uplatní nástroj Px-SIM, jsou:
  • optimalizace alokace investic prostřednictvím přesného modelování nových výrobních kapacit,
  • snižování provozních nákladů a nákladů na skladování při použití dostatečně věrných modelů složitých vztahů mezi aktuální poptávkou, výrobním sortimentem, odpovídajícím využitím prostředků a pracovních sil a stavem zásob,
  • zajišťování spolehlivosti dodávek a snižování logistických nákladů cestou použití přesných modelů vztahů mezi jednotlivými závody a přiřazení výroby tam, kde to je nejvýhodnější,
  • zlepšování odezvy na změny poptávky a minimalizace zbytečných zásob prostřednictvím přesných informací o aktuálním využití kapacit v jednotlivých závodech a celém logistickém řetězci.
 Jan Daněk, Humusoft s. r. o.
 
Obr. 1. Pracovní prostředí programu Px-SIM: grafická tvorba simulačního modelu s použitím specializované knihovny prvků
Obr. 2. Pracovní prostředí programu Px-SIM: hlášení o využití zdrojů a dobách potřebných na zpracování výrobních dávek