Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Publikace VDMA Zabezpečená vzdálená údržba strojů a zařízení s příklady architektur

Pro zajištění funkčnosti a dostupnosti strojů a strojních zařízení je v současné době klíčová „vzdálená údržba“, tedy údržba realizovaná jako vzdálená služba. Vzdálená údržba umožňuje na dálku diagnostikovat chyby, měnit nastavení nebo instalovat aktualizace. Tímto způsobem lze velmi rychle zahájit opatření k odstraňování nejrůznějších problémů. Pro výrobce strojů je však stále obtížnější přesvědčit své zákazníky, že zvolená architektura systému vzdálené údržby je pro daný účel vhodná a dostatečně bezpečná. Německé sdružení výrobců strojů a strojních zařízení VDMA proto vydalo publikaci, v níž uvádí příklady architektur systémů vzdálené údržby. Sbírka příkladů byla vytvořena společně s výrobci strojů, dodavateli systémů údržby a odborníky na zabezpečení informačních systémů. Jednotlivé příklady popisuje s jejich výhodami a nevýhodami a hodnotí je. „Popisy slouží výrobcům strojů a zařízení jako pomůcka pro argumentaci při jednání s jejich zákazníky – uživateli strojů – o vytvoření vhodného základu pro bezpečnou vzdálenou údržbu,“ vysvětluje Thomas Riegler, expert sdružení VDMA. S publikací VDMA se lze také vyhnout vysokým nákladům na administrativu a školení personálu.

Pracovní skupina Software a digitalizace sdružení VDMA se tímto tématem zabývá už více než dvacet let. Skupina se účastnila různých výzkumných projektů a pořádá pravidelné semináře.

Publikaci (v německém jazyce) si zájemci mohou vyžádat prostřednictvím webové stránky https://vdma.org/software-digitalisierung.

(Bk)