Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

První radarový hladinoměr pro sypké látky s nosnou frekvencí 78 GHz

Přístroj Sitrans LR560 je první radarový snímač polohy hladiny sypkých látek pracující s nosnou frekvenci 78 GHz. Jde o bezkontaktní snímač založený na principu frekvenční modulace nosné vlny (FMCW) s dvouvodičovým připojením a dosahem až 100 m. Jako první hladinoměr se jmenovitou nosnou frekvencí 78 GHz se Sitrans LR560 vyznačuje zatím nejmenší vlnovou délkou vysílaného mikrovlnného signálu, a tím také jeho mimořádně kvalitním odrazem i při velmi strmých sypných kuželech materiálů v silech. Úzký kuželový měřicí paprsek s vrcholovým úhlem pouhé 4° přispívá k minimalizaci rušivých odrazů od stěn i vnitřních konstrukcí sila. Grafický průvodce Quick Start Wizard umožňuje uživateli uvést přístroj do provozu během několika minut.
 
Hladinoměr Sitrans LR560 se dodává s rozhraním HART, Profibus-PA nebo Foundation Fieldbus. Místně se programuje tlačítky na přístroji nebo pomocí ručního programovacího přístroje s infračerveným přenosem dat. Na dálku se konfiguruje a diagnostikuje v softwarovém prostředí Siemens Simatic PDM, Emerson AMS nebo PACTware při použití modulu Siemens DTM. Přístroj má nově vyvinutou kompaktní čočkovou anténu s minimální náchylností k tvorbě úsad, popř. lze využít vestavěné ofukovací zařízení. Díky vysoké nosné frekvenci obvykle není nutné přístroj zvlášť zaměřovat. Pro zvláštní případy je k dispozici stavitelná příruba dovolující nasměrovat měřicí paprsek na dané místo v sile, např. do prostoru výsypky.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com