Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

První průtokoměr plynů s příložnými sondami

číslo 3/2002

První průtokoměr plynů s příložnými sondami

Obr. 1.

Panametrics-GC868 je prvním průtokoměrem ve světě, který dokáže měřit průtok plynů příložnými ultrazvukovými sondami – tedy bez nutnosti narušit stěnu potrubí. Lze jej použít na potrubí z téměř všech běžných materiálů. Dříve bylo měření příložnými sondami omezeno pouze na kapaliny, ale po dlouhodobém vývoji je nyní možné tímto způsobem měřit i průtok v plynových potrubích. Tato unikátní metoda a konstrukce sond jsou samozřejmě patentovány. Nový průtokoměr byl důkladně testován na potrubích se zemním plynem, vzduchem, vodíkem a jinými obecnými plyny v potrubích o průměrech od 75 do 900 mm. S využitím patentované korelační metody transit-time je výsledná přesnost měření v rozmezí ±2 %, při dlouhodobějším časovém průměrování ±1%. Ještě lepších hodnot dosahuje opakovatelnost měření, a to ±0,5 %.

Obr. 2.

Průtokoměrem lze měřit celou škálu plynů. Výborné využití je možné nalézt při měření toxických, agresivních anebo vysoce sterilních plynů, tedy všude tam, kde jakékoliv narušení stěny potrubí nepřipadá v úvahu z provozních, technických nebo ekonomických důvodů. Průtokoměr nemá žádné pohyblivé části ani části, které by byly ve styku s měřeným médiem. Tlaková ztráta způsobená průtokoměrem je samozřejmě nulová. Přístroj Panametrics-GC868 představuje skutečný průlom v měření průtoků plynů.

(Panametrics)

Pro bližší informace kontaktujte prosím techniky firmy Panametrics, kteří zájemcům rádi poskytnou další údaje (tel.: 0603 244 486, 0724 047 872, 0603 876 430).

Inzerce zpět