Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

První privátní síť 5G v průmyslovém prostředí

Společnosti Siemens a Qualcomm Technologies, Inc., představily privátní síť 5G v reálném průmyslovém prostředí, která je plně založena na infrastruktuře 5G (Standalone, SA) a je provozována v pásmu 3,7 až 3,8 GHz. Společnost Siemens poskytla testovací prostředí a koncová zařízení (např. řídicí systémy Simatic a moduly I/O) a společnost Qualcomm dodala testovací síť 5G a příslušné zkušební vybavení.

Testování proběhlo v automobilovém showroomu a zkušebním centru společnosti Sie­mens v Norimberku. V showroomu jsou k vidění automaticky řízené vozíky (AGV), které se využívají převážně v automobilovém průmyslu. Zde se vyvíjejí, testují a prezentují nové výrobní možnosti a metody před jejich vlastním zprovozněním u zákazníka. Výrobci automaticky řízených vozíků tak zde mohou vidět interakci jednotlivých produktů naživo (obr. 1).

V automobilovém showroomu a zkušebním centru mohou Siemens a Qualcomm společně testovat rozmanité technologie v síti SA 5G v reálných provozních podmínkách a vytvářet budoucí průmyslové aplikace.

Německý telekomunikační a energetický úřad – Bundesnetzagentur (BNetzA) – vyhradil pro průmyslové sítě 5G kmitočtové pásmo 3,7 až 3,8 GHz o celkové šířce 100 MHz. Německé podniky si mohou část tohoto kmitočtového spektra každoročně pronajmout a využívat ji výhradně k provozu vlastních privátních sítí 5G, přičemž současně musí být zajištěna dostatečná ochrana dat. Siemens tuto možnost využívá ve svých předváděcích prostorách při vyhodnocování a testování průmyslových protokolů, např. OPC UA či Profinet, a při rádiové komunikaci prostřednictvím sítě 5G.

Dlouholetá spolupráce firem Siemens a Qualcomm Technologies je zaměřena na technická řešení v oblasti rádiové komunikace. Jejím výsledkem jsou např. produkty Siemens Scalance pro zajištění rádiové komunikace v různých průmyslových odvětvích. Díky zkušenostem Qualcomm Technologies se systémem 5G přešla tato spolupráce hladce k vytvoření první privátní sítě SA 5G v průmyslovém prostředí, což umožňuje vyvíjet a testovat řešení, která bude možné využít v další fázi vývoje 5G podle standardu Release 16, vydaného sdružením 3GPP.

(Siemens)

Obr. 1. Interakce automaticky řízených vozíků