Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Pružné výrobní moduly ve firmě HARTING

Plná flexibilita byla cílem Volkera Frankeho, když představil první projekt společnosti HARTING Applied Technologies, dceřiné firmy skupiny HARTING Technology Group, v klastru it‘s OWL v roce 2012. V rámci projektu bylo změněno uspořádání výrobní linky. Další projekt následoval po dvou letech a jeho výsledkem je realizace chytré továrny firmy Harting, která umožňuje plně automatizovanou produkci od kusové po sériovou výrobu. Závod se přitom řídí sám. 

Několik kliknutí a konektor je zkonfigurován. Další kliknutí – a je objednán. Od té chvíle, kdy je objednávka přijata do systému SAP, už vše probíhá automaticky. Systém vychází z výsledků projektů klastru it‘s OWL Fleximon (Flexible assembly using self-optimising components) a Fleximir (Flexible assembly with integrated interactive robotics), které byly představeny v letech 2012 a 2014. Jsou jejich výsledky po osmi či šesti letech již zastaralé? Ani náhodou.

„Systém Fleximon stále používáme k řízení vybavení našeho nového modelového závodu,“ vysvětluje Volker Franke. Závod schopný automaticky vyrábět i jednotky kusů je nyní ve fázi implementace. Od roku 2016 je systém integrován také do projektu chytré továrny HAII4YOU (HARTING Integrated Industry For You).

Myšlenky vybudovat závod, který se bude sám řídit, mají svůj počátek už v roce 2012. Jako první výsledky představila firma Harting několik autonomních výrobních ostrovů pod hlavičkou klastru it‘s OWL na veletrhu Hannover Messe v roce 2014. Tento veletrh byl významným milníkem v řízení projektu. „Chtěli jsme každý rok přijít s něčím novým,“ uvádí Franke, „a podařilo se nám to.“

Co je základem koncepce flexibilní montáže? Ve spolupráci s výzkumným ústavem pro kognitivní vědy a robotiku Cor-Lab z Univerzity v Bielefeldu, který je také členem klastru, vyvíjela firma Harting flexibilní výrobní moduly s koordinovanou hardwarovou a softwarovou strukturou. Projekt byl ukončen v roce 2017. Moduly byly poté sestaveny, smontovány a vyzkoušeny. „Je důležité, že jednotlivé výrobní komponenty v modulech jsou také autonomní,“ říká Franke. Dalším plánem je využít koncepci plug and produce, která umožní moduly znovu efektivně použít v jiné výrobní lince bez kompromisů v otázkách kvality a spolehlivosti.

Výrobní moduly firmy Harting mohou být dynamicky kombinovány bez potřeby manuál­ního programování na místě. Díky otevřeným standardům hardwaru i softwaru mohou být flexibilní výrobní moduly integrovány horizontálně do výrobní linky a vertikálně do informačního systému podniku.

Z této flexibility má užitek výrobce i zákazník. „Protože stále více zákazníků chce individuálně přizpůsobené produkty, potřebujeme univerzální výrobu,“ konstatuje Franke. Jsou zde dvě možnosti: mít potřebné výrobky pohotově ve velkém skladu nebo se spolehnout na flexibilitu a na to, že je možné produkty vyrobit na základě objednávky individuálně s velmi krátkou dodací lhůtou.

Společnost Harting se vydala cestou od katalogových položek k individualizované produkci. Konektor je možné specifikovat přesně podle potřeb dané úlohy a vyrobit v množství od jednoho kusu s běžnou dodací lhůtou.

„V tomto projektu jsme dosáhli přesně toho, co jsme chtěli,“ říká Franke. Ovšem jsou tu nové výzvy. Automatizované výrobní linky generují velké množství dat. Právě na ně se v Hartingu v budoucnu chtějí soustředit. „Myšlenka flexibility se dostává do pozadí. Místo toho se zabýváme tím, co dělat s velkým objemem dat z výroby a která z nich využijeme,“ pokračuje Franke. Nejdůležitější je nyní dokázat na základě dat přijímat závěry o tom, co je možné změnit a zlepšit pro zvýšení produktivity.

 

Klastr it’s OWL

Klastr it‘s OWL – Intelligent Technical Systems OstWestfalenLippe, sdružuje více než 200 firem, výzkumných institucí a organizací vyvíjejících řešení pro inteligentní produkty a výrobní procesy. S podporou státu Severní Porýní-Vestfálsko jsou v letech 2018 až 2023 realizovány projekty v objemu 100 milionů eur. Projekty se soustředí na využití umělé inteligence, digitální platformy, digitální dvojčata a průmysl 4.0. Podle hodnocení německého spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum jde o jeden z předních klastrů a současně o jednu z největších iniciativ v oblasti implementace principů německé iniciativy Industrie 4.0 v malých a středních podnicích. Za sedm let existence klastr významně podpořil konkurenceschopnost průmyslových firem z regionu Ostwestfalen-Lippe. 

Salome Leßmannová, it‘s OWL

Obr. 1. Flexibilní montáž konektorů ve firmě Harting