Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Průzkum trhu: inteligentní systémy veřejného osvětlení – nervová síť měst budoucnosti

Průzkum trhu inteligentních systémů veřejného osvětlení podává zprávu o současné situaci a výhledu na následujících pět let včetně trendů technického vývoje. 

Nový průzkum trhu analytické společnosti ARC Advisory Group zkoumá dynamiku trhu v oblasti inteligentního veřejného osvětlení. Svítidla veřejného osvětlení jsou všudypřítomná a osvětlují ulice, chodníky, parkoviště, parky, zastávky hromadné dopravy nebo nasvětlují budovy. Veřejné osvětlení je veřejně prospěšnou službou. Většinou je zajišťuje obec (s výjimkou areálů nádraží, obchodních center, nemocnic apod., kde osvětlení obstarává jejich provozovatel) a výdaje na veřejné osvětlení se významně podílejí na celkovém účtu měst za energie. Města proto stále častěji zřizují sítě veřejného osvětlení a propojují je s dalšími prvky městské infrastruktury s cílem osvětlení efektivně regulovat.

 

Inteligentní veřejné osvětlení – součást internetu věcí v chytrých městech

Typický systém řízení osvětlení se skládá ze softwarové platformy a aplikací plus sítě funkčně a geograficky distribuovaných inteligentních zařízení používaných pro automatickou regulaci osvětlení. Software zahrnuje platformu pro správu osvětlení, vestavný řídicí software v jednotlivých sloupech veřejného osvětlení a širokou škálu softwarových aplikací. Obvykle je vše dodáváno jako jeden ucelený balík. Software propojuje systém řízení osvětlení s dalšími systémy, např. systémem řízení dopravy, chytrého parkování, monitorování prostředí, s různými bezpečnostními aplikacemi, jako je analýza videodohledu nebo detekce střelby, světelnou reklamou, nabíječkami elektromobilů nebo chytrým svozem odpadu. Senzory instalované na sloupech veřejného osvětlení mohou těmto systémům poskytovat informace a naopak osvětlení lze přizpůsobovat potřebám obyvatel a momentální situaci.

Systémy inteligentního osvětlení zatím dosáhly na celkovém trhu veřejného osvětlení jen malého podílu. Pro městskou správu však inteligentní osvětlení představuje cestu k výrazné úspoře energie i ke snížení nákladů na údržbu. Chytré osvětlení má i jiný význam: síť využívaná chytrým veřejným osvětlením může být základem pro systém chytrého města s dalšími možnostmi a funkcemi.

Přes současný pokles způsobený pandemií covidu-19 mají systémy inteligentního veřejného osvětlení podle ARC velkou budoucnost.

 

Trendy na trhu chytrého veřejného osvětlení

Průzkum trhu, který provedla společnost ARC Advisory Group, obsahuje podrobné údaje o současném trhu veřejného osvětlení, předpověď na příštích pět let a strategické trendy.

 

Strategické doporučení pro investory

Inteligentní veřejné osvětlení s LED může být základem infrastruktury chytrého města. Chytré město je město, které prošlo digitální transformací a využívá k řešení různých úloh důležitých pro městskou komunitu inteligentní komunikační síť. K nejčastějším úlohám, které se v chytrém městě řeší, patří parkování, řízení dopravy, veřejného osvětlení, vodárenské a stokové sítě nebo svozu odpadu. Důležitou úlohou je také zajištění bezpečnosti obyvatel. Inteligentní veřejné osvětlení se osvědčuje jako významný transformační činitel, protože poskytuje lehce dosažitelnou možnost vybudovat platformu IoT s reálně kvantifikovatelnými přínosy.

 

Strategické doporučení pro dodavatele

Základem každé sítě chytrého osvětlení jsou řídicí systémy s velkým množstvím mikroprocesorů a síťových komponent. Kybernetický útok na tyto komponenty může mít vážné následky: přerušení provozu veřejného osvětlení a zvýšené riziko v postižené oblasti. S tím, jak se systémy chytrého osvětlení propojují s ostatními systémy chytrého města, rostou i rizika. Hackeři mohou tisíce připojených zařízení využít k pokusu proniknout do periferních sítí a zcizit z nich data, narušit činnost bezpečnostních systémů nebo vytvořit masivní útok DDOS. Propojování řídicích systémů s informačními a podnikovými zvyšuje pravděpodobnost bezpečnostních incidentů. Průmyslový IoT nelze zabezpečit klasickými opatřeními, je třeba zcela nový přístup. Respektování požadavků na kybernetickou bezpečnost bude jedním ze základních předpokladů úspěchu na budoucím trhu.

 

Strategické doporučení pro všechny

Opatření v boji proti koronaviru budou mít ekonomické důsledky, které dosud nelze přesně předpovědět. Jisté je, že dopad současné krize na výhledy vývoje trhu po roce 2020 bude značný. Příjmy měst se výrazně zmenšují, protože výrazně klesají příjmy z veřejné dopravy a parkovného, stejně jako příjmy z daní restaurací, hotelů a místních podnikatelů. Rozpočty pro projekty chytrých měst tak zejí prázdnotou, mnohé jsou zrušeny nebo pozastaveny.

Naproti tomu jsou přínosy digitální transformace a výhody vytvoření sítě pro přenos dat prostřednictvím systému chytrého veřejného osvětlení přitažlivé. Navigace autonomních dronů pro bezkontaktní dodávky zboží, možnost využívat IP kamery pro kontrolu dodržování vzdálenosti mezi osobami, nebo dokonce detekce osob s horečkou jsou v možnostech této techniky a mohou pomoci v boji proti budoucím epidemiím.

Odhadnout dopady opatření proti šíření koronaviru je těžké, nicméně analytici ARC jsou přesvědčeni, že v případě systémů chytrého veřejného osvětlení jde jen o odložení poptávky a trh se v následujících letech bude opět rozvíjet.

 

Další informace

Trh s inteligentním veřejným osvětlením – rozbor a výhledy: to je téma podcastu Alexe Chathy a Jima Frazera, který je dostupný na https://www.buzzsprout.com/582526/3728657-the-intelligent-streetlighting-marketplace-forecasts-and-insights-an-interview-with-alex-chatha-with-jim-frazer (viz QR kód u článku). Další informace jsou také na https://www.arcweb.com/market-studies/intelligent-street-lighting-systems, kde je i odkaz na stažení podrobných výsledků průzkumu.

[Intelligent Street Lighting Systems. Studie ARC Advisory Group, 30. dubna 2020.]

 

(Bk)

Obr. 1. QR kódy vedou k podcastu o trhu s inteligentním veřejným osvětlením (vlevo) a na stránku, kde si lze objednat a stáhnout detailní výsledky průzkumu (vpravo)