Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Průzkum ČNOPK ukázal kritické postoje průmyslových firem k odbornému vzdělávání v ČR

Po reformě odborného vzdělávání v České republice volají průmyslové podniky již drahně let. Jak ukázal průzkum Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK), firmy by uvítaly, aby stát přizpůsobil kapacity oborů otevíraných na středních školách potřebám trhu práce. Podniky se také přimlouvají za to, aby byla výuka více orientována na praktické znalosti a dovednosti, a to jak ve středoškolských oborech zakončených výučním listem nebo maturitou, tak i ve vysokoškolských oborech. Průzkumu ČNOPK, prováděného v září 2016, se zúčastnilo celkem 216 firem, které působí v ČR. Zastoupeny byly firmy různých velikostí: 40 % z nich zaměstná méně než 50 lidí, 36 % má mezi 50 a 249 zaměstnanci a 24 % zúčastněných firem má 250 a více lidí.

Na obr. 1 je ukázáno, že nejvíce firem (85,4 %) má v současné době potíže s obsazováním pracovních míst pro středoškoláky s výučním listem. Zároveň se firmy potýkají také s nedostatkem absolventů středních odborných škol s maturitou (73,6 %) a vysokoškoláků (59,9 %).

Celkem 82 % zástupců oslovených firem si myslí, že tuto situaci by pomohlo vyřešit vzdělávání orientované na praxi, které by z velké části probíhalo přímo ve firmách (obr. 2). Přes 60 % z nich se vyslovilo pro uzákonění určité formy duálního vzdělávání, kdy zaměstnavatelé vstupují za přesně stanovených podmínek do vzdělávacího procesu. Firmy v průzkumu několikrát kritizovaly skutečnost, že stát dělá příliš málo pro zvýšení prestiže řemeslných povolání ve společnosti.

Většina firem je připravena se na vzdělávání mladých lidí aktivně podílet (obr. 3). Velká část z nich (přibližně 40 %) ovšem není připravena převzít odpovědnost za vytvoření kompletní interní infrastruktury včetně instruktorů praktické výuky.

Mnohé firmy již začaly řešit současnou kritickou situaci vlastními silami. Více než polovina navázala spolupráci se středními školami a přes 40 % z nich s univerzitami. Spolupráce má různé formy – od stipendií až po nabídku dalšího vzdělávání pro učitele. Většina firem se ale v rámci této spolupráce soustřeďuje na praktické vzdělávání žáků, protože to jim v současném vzdělávacím systému nejvíce chybí.

O ČNOPK

Česko-německá obchodní a průmyslová komora je s 650 členy největší bilaterální zahraniční hospodářskou komorou v České republice. Podporuje vytváření obchodních vztahů mezi českými a německými firmami a zároveň se zasazuje o podnikatelsky příznivé rámcové podmínky v České republice. 

(ev)

Obr. 1. Potíže s obsazením pozic v průmyslových firmách

Obr. 2. Představy průmyslových firem o podpoře odborného vzdělávání ze strany státu

Obr. 3. Firmy jsou ochotny přispět vlastními silami k praktické přípravě žáků