Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Průvodce měřeními, výpočty a analýzou páry

Seriál článků pod názvem Pára a teplo? Máme kompletní řešení pro každé odvětví je určen odborníkům, kteří v energetických a teplárenských provozech projektují nebo zajišťují provoz kotlů, nádrží a potrubních systémů, v nichž proudí pára. Články uveřejňuje společnost Endress+Hauser (E+H) na svých webových stránkách (https://bit.ly/2E4X6EJ) a upozorňuje v nich na svou nabídku přístrojů a zařízení nejen do elektráren a tepláren. Snímače průtoku, tlaku, teploty páry generují data pro přepočítávací jednotky energie. Seriál postupně představuje jednotlivé části měření a ukazuje zásady správné instalace.

V úvodu se čtenáři dovědí, jak se přeměny páry (mokrá, sytá a přehřátá pára) promítají do efektivity provozu. Seznámí se s testovacím zařízením Alice, které společnost Endress+Hauser vyrobila ve spolupráci se švýcarskou univerzitou University of Applied Sciences and Arts, Windisch. Pomocí této aparatury lze zjistit, co přesně se děje v potrubí s párou, jaké vlivy tam působí a jaké následky to může mít v provozu.

Aby bylo možné stanovit množství tepla v páře, je třeba vědět, kolik páry v potrubí proudí. Proto se druhý díl seriálu zabývá měřením průtoku páry a představuje dva fyzikální principy pro zjištění objemového průtoku, a to stanovení průtoku pomocí diferenčního tlaku a pomocí vírového průtokoměru. Popisuje také měřicí přístroje společnosti Endress+Hauser pro oba principy měření.

Pro stanovení hmotnostního průtoku, resp. množství páry nebo tepla, je zapotřebí kompenzovat tlak i teplotu. Jen tak je možné určit, o jakou páru jde, a měřit tak přesně její množství. Třetí díl seriálu představuje tlakoměry a teploměry značky E+H vhodné k měření páry a uvádí zásady správného výběru a instalace.

Z naměřených hodnot jsou podle mezinárodních standardizovaných tabulek (IAPWS-IF97) vypočítávány parametry páry a podle nich lze zjistit, zda v potrubí proudí mokrá, sytá, či přehřátá pára. Pro tyto výpočty dodává Endress+Hauser dvě jednotky, přepočítávač páry a tepla RMS621 v provedení na lištu DIN a EngyCal® RS33 v provedení do venkovního prostředí (IP66).

Seriál bude pokračovat dalšími díly, které poodkryjí zásady stanoveného měření páry pro fakturační účely a dále možnosti měření suchosti páry. Představeny budou také panely SWAS pro analýzu páry a vody. Čistota vody a páry je totiž rozhodující v boji proti korozi a tvorbě usazenin na turbíně, kotli a potrubí v elektrárnách.

(ev)

Obr. 1. Testovací zařízení Alice zjistí, co se odehrává v potrubí s párou