Aktuální vydání

celé číslo

05

2020

snímače teploty

celé číslo

Průvodce konfigurací skříní Rittal

Bezpečnost má v oblasti elektrických rozváděčů absolutní prioritu. Aby nedošlo ke zranění osob nebo k poškození majetku, musí být dodrženo mnoho norem a nařízení. Mezi požadavky patří i vyrovnání potenciálu mezi všemi kovovými částmi rozváděčové skříně. Systém řadově spojitelných skříní TS 8 společnosti Rittal je příkladem, jak může být bezpečnosti dosaženo v mnoha úlohách, a to pomocí automatického vyrovnání potenciálu bez nutnosti samostatného uzemnění všech kovových částí rozváděčové skříně.

 

Uzemnění kovových částí na elektrických zařízeních je z bezpečnostních důvodů předepsáno v podstatě všude, ať jde o jednoduchá svítidla, či nízkonapěťové rozvodné systémy. Důvod je zřejmý. Kdyby vznikla chyba (např. kdyby se část rozváděče dostala pod napětí), mohlo by být ohroženo zdraví osob. A právě rozváděčová skříň má poskytnout ochranu před kontaktem s takovým nebezpečným napětím. U nízkonapěťových rozváděčů musí být provedeno uzemnění, ke kterému je připojen celý kovový rám a části rozváděče, u nichž hrozí, že se mohou dostat pod napětí.

 

Připojení zemnicích pásků

Obvykle se k vyrovnání potenciálu, tedy k uzemnění všech kovových částí, používají zemnicí pásky z měděného drátu. Pásky jsou flexibilní, a proto se jimi mohou bezpečně připojit pohyblivé části, např. dveře, k rozváděči. V rozváděči se zemnicí pásky většinou také připojují k rámům, k bočnicím, ke střeše rozváděče nebo dalším panelům. Jakmile jsou všechny zemnicí pásky správně namontovány, je zajištěno vyrovnání potenciálu a všechny části rozváděče mohou být uzemněny přes ochranný vodič napájecího zdroje. Vzhledem k tomu, že se zemnicí pásky montují ručně současně s montáží celého rozváděče, může zde vznikat mnoho chyb a opomenutí. Když se na pásek zapomene, hotový rozváděč bude funkční, avšak při poruše mohou být osoby ohroženy.

 

Vyrovnání potenciálu i bez zemnicích pásků

Pro snazší zavedení elektrické ochrany vyvinula společnost Rittal účinné řešení se systémem řadově spojitelných skříní TS 8: během montáže jsou bočnice, střecha, zadní panel a podlahové plechy automaticky vodivě spojeny s rámem (obr. 1). Výsledkem je vyrovnání potenciálu bez nutnosti použít zemnicí pásky. Ke spojení se užívají speciální drápky nebo podložky (obr. 2), které se během montáže tlakem prořežou přes elektricky nevodivou povrchovou vrstvu panelů (obr. 3) a tím je dosaženo spolehlivého kontaktu. Takto jsou elektricky pospojovány všechny ploché díly a v mnoha případech pak nejsou nutné zemnicí pásky. Pouze při připojování dveří rozváděče je nutné pásky použít. Elektrický odpor kontaktu mezi panely a rámem skříně je menší než 0,1 Ω, což je hodnota požadovaná normou ČSN EN 62208 pro prázdné rozváděčové skříně.

 

Snazší instalace a větší bezpečnost

Automatické vyrovnání potenciálu snižuje množství potřebného montážního materiálu a zjednodušuje montáž o časově náročné připojení až sedmi zemnicích pásků na každou skříň, které již nejsou třeba. Snazší je i rozebrání a opětovné sestavení panelů. Z pohledu posouzení rizik musí sami uživatelé rozhodnout, zda jsou opatření daná automatickým vyrovnáním potenciálu dostatečná, nebo zda je zapotřebí použít zemnicí pásky, aby byly technicky splněny požadavky na bezpečnost.

Automatické vyrovnání potenciálu systému řadově spojitelných skříní TS 8 má tyto výhody:

  • úspora montáže až sedmi zemnicích pásků,
  • zjednodušená montáž a demontáž všech panelů.

 

Závěr

Další informace zájemci naleznou v technické dokumentaci pro montáž a dimenzování vodičů PE, která je ke stažení na webových stránkách www.rittal.cz.

 

Více o výhodách rozváděčových skříní TS 8 je na www.rittal.cz/ts8.

(Rittal Czech, s. r. o.)

 

 

Obr. 1. Závěsná oka mají pryžovou část s vloženou ozubenou podložkou; při zašroubování vznikne vodivé spojení mezi střechou rozváděče a jeho rámem

Obr. 2. Držák zadního panelu ve vertikální části rámu má kontaktní prvek ve tvaru drápu; k propojení dojde, když je zadní panel přišroubován k rámu

Obr. 3. Upínací prvky podlahových plechů se tlakem prořežou skrz vrstvu ochranného laku a vytvoří spolehlivé vodivé spojení