Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Průtokoměry Siemens s rozhraním Foundation Fieldbus

Společnost Siemens vyvinula nový přídavný komunikační mo­dul umožňující připojit její přístroje pro měření průtoku ke sběrnici Foundation Fieldbus (FF). Modul je určen pro převodníky řad Sitrans F M MAG 6000 a Sitrans F C MASS 6000, které patří do skupiny zařízení typu USM II (Universal Signal Module).
 
Komunikační modul využívá metodu plug-and--play, takže ho lze snadno vložit do lůžka v přístroji. Aby mohli uživatelé volit různé způsoby komunika­ce, jsou vedle nového modulu s rozhraním FF k dispozici také přídav­né komunikační moduly s rozhraními Profibus-PA/DP, HART, Mod­bus RTU a DeviceNet.
 

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com