Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Průtokoměr V-Cone

číslo 6/2002

Průtokoměr V-Cone

Firma McCrometer, se sídlem v městě Hemet v Kalifornii, je jedním z významných výrobců měřicí a regulační techniky. Pohybuje se v tomto oboru déle než 40 let. Mezi její přední výrobky patří nový měřicí systém průtoku s označením V-Cone.

Obr. 1.

Průtokoměr V-Cone je patentovaný přístroj určený k přesnému měření průtoku v širokém rozsahu hodnot Reynoldsova čísla. Systém měří průtok tekutiny (kapaliny, páry, plynu) jakéhokoliv druhu a stavu. Pracuje na stejném principu jako jiná průřezová měřidla využívající rozdíl tlaků na překážce umístěné v proudu tekutiny a zákona zachování energie tekutiny protékající potrubím. Vynikající vlastnosti průtokoměru jsou dány jeho neobvyklým provedením.

Nejdůležitější částí přístroje je kužel umístěný v ose měřicí trubice, který spolu se stěnou trubice určuje rychlostní profil protékajícího média. Za kuželem vzniká oblast s tlakem nižším, než je provozní statický tlak média volně proudícího v potrubí bez překážek. Rozdíl mezi provozním tlakem média a nižším tlakem vzniklým v prostoru za kuželovou clonou je měřitelný na vývodech měřicí trubice. Jedno odběrní místo tlaku je umístěno na straně přítoku média těsně před kuželem, druhé se nachází na čele kuželové clony na odtoku (obr. 1). Dosazením naměřeného rozdílu tlaků do derivace Bernoulliho rovnice lze určit rychlost proudění média a – protože průtočný průřez je konstantní – také objemový průtok. Středová poloha kuželové clony optimalizuje rychlostní profil průtoku v místě měření nezávisle na podmínkách panujících v potrubí před clonou. Hodnota rozdílu tlaků na výstupech P1 a P2 je měřitelná různými snímači této veličiny.

Jeho jedinečnou výhodou oproti ostatním průtokoměrům jsou minimální požadované uklidňovací délky, a to 0 až 3d na přítoku a 0 až d na odtoku, kde d je největší průměr kuželové clony. Předností je také možnost vertikální i horizontální instalace. Další z výhod je použitelnost i do velmi vysokých teplot (přístroj neobsahuje žádné elektronické prvky). Systém pracuje s přesností ±0,5 % měřicího rozsahu nebo lepší.

Výhradní dovozce pro ČR a SR
Level Instruments spol. s r. o.

Přemyslovců 43
709 00 Ostrava-Mariánské hory
tel.: 069/662 26 18, 662 28 84
tel./fax: 069/662 06 18
hot line: 0602 533 433
e-mail: info@levelin.cz
http://www.levelin.cz

Inzerce zpět