Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Průtokoměr ABB pro vodíkové články

Sensyflow FMT700-P Compact je tepelný hmotnostní průtokoměr vhodný pro měření průtoku vzduchu ve zkušebnách spalovacích motorů. Má široký měřicí rozsah a přesnost 0,8 % z aktuální hodnoty. Byl vyvinut pro zkušební zařízení konvenčních turbosoustrojí a jejich komponent, jako jsou škrticí klapky, vstupní ventilátory nebo vzduchové filtry. Lze jej použít i pro optimalizaci vodíkových článků, v nichž slučováním vodíku a kyslíku vzniká elektrická energie a jako odpad voda. Tyto články jsou slibnou variantou klasických spalovacích motorů pro nákladní vozidla nebo autobusy.

Tepelný průtokoměr měří přímo hmotnostní průtok. Nepotřebuje tedy žádnou přepočítavací jednotku z objemu na hmotnost a není třeba kompenzovat změny hustoty. Měřicí rozsah při světlosti 200 mm je 80 až 5 000 kg/h. Při testování vodíkových článků měří množství vzduchu, které je do článku přiváděno. Protože doba odezvy je jen 25 ms, dokáže detekovat i rychlé změny.

Průtokoměr P Compact lze snadno integrovat s ostatními průtokoměry řady Sensyflow.

ABB Automation Products GmbH, Measurement & Analytics, https://new.abb.com/products/measurement-products/flow/thermal-mass-flowmeters/sensyflow-fmt700-p