Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Průmyslový zobrazovač mnoha tváří

Automa 9/2000

Gustav Holub

Komponenty pro automatizaci budoucnosti

Obr. 1.

V moderních řešeních automatizace hrají velkou úlohu komunikační sítě, např. Ethernet nebo Interbus. Podle odborníků firmy Phoenix Contact bude význam sběrnice Ethernet i přesto, že dosavadní typy sběrnic nemůže zcela nahradit, stále větší. Co Ethernet ruku v ruce s využitím internetu určitě přinese, to je přechod od centralizovaných automatizačních schémat k decentralizovaným řešením s rozloženou inteligencí.

Komunikační systémy pro budoucí automatizační aplikace musí vykazovat především tyto čtyři základní vlastnosti:

  • rychlé a jednoduché zpracování signálů z procesních periferií;
  • zvládnutí všech potenciálních úskalí a nestandardních situací, ať už způsobených poruchou stroje či zařízení nebo chybou obsluhy;
  • rychlou a časově přesnou synchronizaci decentralizovaných pohonů;
  • komplexní vertikální integraci, tzn. propustnost dat mezi výrobním zařízením a kancelářskými a manažerskými informačními systémy.

Pro tyto automatizační systémy má firma Phoenix Contact připravenu řadu výrobků. V následujících odstavcích se čtenáři mohou seznámit s některými z nich.

Modul Interbus pro Ethernet
Pro optimální integraci sběrnicového systému Interbus do nadřízené sítě Ethernet bylo nutné do sítě Interbus implementovat protokol TCP/IP. Modul Interbus – Ethernet vytváří mezi sběrnicemi Ethernet a Interbus oboustranně průchodný komunikační most. Se zařízeními připojenými na sběrnici Interbus je díky implementaci TCP/IP možné komunikovat s využitím protokolu HTTP nebo FTP. Tak je možné pomocí FTP přenášet např. řídicí programy pro roboty připojené na sběrnici.

Obr. 2	.

Přenos dat mezi CAD a zařízeními připojenými na Interbus
Nové softwarové rozhraní umožňuje přenos znaků ASCII mezi konfiguračními schématy CMD Interbus a systémem Eplan E-CAD/CAE firmy Wichers and Partners. Ke schématu vytvořeném v Eplanu je připojena excelová tabulka, do níž jsou automaticky přenášena data o konfiguraci jednotlivých zařízení ze sítě Interbus. Odpadá tak nutnost ručně přepisovat texty, programové adresy zařízení, názvy proměnných atd.

Inteligentní řadič motorů „Drive Shuttle“
Nová modifikace tohoto řadiče, jenž nese označení V2A, se vyznačuje skříní z korozivzdorné oceli s krytím IP65. Je vhodná především do potravinářských provozů. Zapojení a obsluha řadiče jsou velmi jednoduché. Elektronika v modulárním uspořádání usnadňuje servis. Řadič má množství funkcí a lze jej parametrizovat po síti Interbus. Montuje se přímo na motor. Nezabírá tedy místo v rozváděči, a šetří tak i náklady na kabelové rozvody. K úsporám nákladů na kabeláž přispívá i sériový přenos dat. Řadič má rozsáhlé možnosti vnitřní diagnostiky, které umožňují rychle a spolehlivě odstraňovat závady, a zabránit tak selhání celého poháněného zařízení.

Obr. 3.

Bezpečnostní funkce
Již v listopadu 1999 předvedla firma Phoenix Contact na veletrhu SPS/IPC/Drives v Norimberku prototyp řešení systému Interbus Safety pro Interbus. Princip funkce byl specifikován ve spolupráci s firmami Sick, AG-E a Innotec. V popředí zájmu bylo řešení založené na diverzifikované redundanci, které na bázi různého softwaru a hardwaru zaručí maximální míru bezpečnosti a velkou rychlost reakce.

Rozložená inteligence systému Interbus Safety zjednodušuje realizaci jednotlivých bezpečnostních funkcí. Jednotlivé PLC nebo PC komunikují s nadřízenou jednotkou Safe Control bezpečnostního systému. Ta pravidelně monitoruje jejich stav a přečtené hodnoty ukládá do paměti. Na základě jejich vyhodnocení vysílá odpovídající bezpečnostní signály.

Literatura:

[1] MÜLLER, M.: Ethernet meets Feldbus. In: Automation Spezial UP Date, 2000.

[2] KRESS, W.: Im Zweifellsfall für die Sicherheit. In: Automation Spezial UP Date, 2000.

Phoenix Contact, s. r. o.
Kobližná 2
602 00 Brno
Tel./fax: 05/42 21 37 01
http://www.phoenixcontact.com