Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Průmyslový internet věcí bez prázdných slov: připojeno tři sta tisíc strojů

Bezproblémové připojení k síti, vzdálený přístup během několika sekund... Sliby ze záplavy „poskytovatelů IIoT“ nemají konce. Přesto je jen zlomek strojů propojených do sítě. To může být jinak, protože se správným partnerem pro IIoT lze nejen hodit za hlavu často zmiňované obavy o bezpečnost, ale také otevřít nové zdroje příjmů. A především: kdo může během implementace přijít s praktickými zkušenostmi s 300 000 zapojenými stroji?

Je to klasická situace, kterou strojní inženýři zažívají neustále: odněkud ze světa zní volání o pomoc, protože ve výrobě vypadl stroj. A problémy se hned rozjíždějí – vy­užití vzdáleného diagnostického systému není možné z důvodu nedostatečného přístupu na dálku. S trochou štěstí dojede servisní technik ke stroji se správným náhradním dílem. Obvykle však musí být chyba nejprve nalezena a zorganizována vhodná náhrada.

Kdyby nyní byl možný přístup ke stroji na dálku, mohl by začít servisní technik zpracovávat chybovou analýzu okamžitě. A díky moderní senzorové a řídicí technice ve strojích lze problém obvykle snadno identifikovat, aniž by servisní technik musel opustit svou kancelář. Servisní technik potom často může operátorovi stroje pomocí vzdálené diagnostiky poskytnout tipy, jak stroj opět samostatně spustit. Když ne, může servisní technik přicestovat už se správným náhradním dílem v brašně.

Méně stresu a cestování

„Přijdou-li servisní pracovníci díky vzdálené diagnostice k zákazníkovi dobře připraveni, značně to minimalizuje stres. Proto mnoho z našich zákazníků používá vzdálenou údržbu svých strojů už jen z tohoto důvodu,“ vysvětluje Thierry Bieber, manažer průmyslového segmentu v HMS Industrial Networks.

Mnoho společností má navíc z důvodu přílišného cestování potíže s udržením stálých nebo s náborem nových zaměstnanců. Zejména mladé pracovníky mnoho cestovních aktivit, a tedy nedostatek rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, odrazuje při výběru zaměstnání.

Šetřit náklady a hledat nové zdroje příjmů

Čísla jasně ukazují, jak je přístup ke strojům a systémům na dálku důležitý: podle chemického koncernu DuPont je 66 % ročního čistého zisku vynakládáno na údržbu systémů a podle společnosti Shell Global Solutions se lze 63 % cest servisních techniků vyhnout aplikacemi vzdálené údržby. To má také pozitivní vliv na „uhlíkovou stopu“ výrobních firem. Podle HMS je zatím pouze méně než 10 % strojů vybaveno profesionálním rozhraním pro přístup na dálku. To už samo o sobě ukazuje poten­ciál, jaký výrobci strojů mají. Kromě úspory nákladů a času potřebného na cestování umožňuje přístup ke strojům na dálku rovněž vytváření nových obchodních modelů. Výrobci strojů mohou svým zákazníkům nabídnout nejen aplikace a služby vzdálené údržby, ale též podporu při optimalizaci operací udělením přístupu k datům stroje nebo poskytnout modely fakturace související s výkonem.

Inteligentní portál pro vzdálenou údržbu

Co ale výrobci strojů potřebují, aby mohli svým zákazníkům po celém světě nabízet služby vzdálené údržby? Mnozí dodavatelé řešení pro vzdálenou údržbu slibují jednoduché připojení stroje ke cloudu. V praxi se však počítá mnoho jednotlivých drobností, které vyžadují, aby měl poskytovatel služeb IIoT rozsáhlé zkušenosti z praxe. Začíná to bezpočtem řídicích systémů, které se ve strojírenství po­užívají. Zde je vyžadována komunikační brána IIoT, která si snadno poradí s PLC, rozumí různým formátům dat a protokolům sběrnic a může integrovat různé další signály senzorů. Kromě toho musí být v závislosti na dostupné infrastruktuře zajištěn bezpečný přenos dat, ať už prostřednictvím průmyslového Ethernetu, WLAN, nebo mobilní komunikace.

Router Ewon Flexy 205 (obr. 1) od HMS je navržen přesně pro tento úkol. Integruje množství ovladačů PLC a komunikačních protokolů a má také vlastní klient a server OPC UA, což umožňuje standardizovanou komunikaci mezi různými zařízeními a komponentami. Jak ale může výrobce stroje získat přístup ke svým produktům na dálku, aby mohl realizovat vzdálenou údržbu? Právě k tomu nabízí HMS portál vzdálené údržby Talk2M (obr. 2). Ewon Flexy 205 navazuje spojení s Talk2M velmi snadno podle konceptu plug-and-play (zapoj a spusť). Portál poté umožňuje ověřený přístup ke stroji prostřednictvím VPN, ale zároveň vizualizaci klíčových výkonnostních parametrů stroje (KPI) pomocí několika kliknutí. Protože Talk2M může fungovat také jako middleware, lze jakékoliv analytické služby běžných cloudových platforem připojit s použitím standardizovaných rozhraní.

Praxe se počítá

Pro strojního inženýra stále vyvstává otázka: proč používat právě řešení HMS? Bran IIoT a zabezpečených cloudových služeb přece existuje mnoho. HMS může dokázat své kompetence v oboru působivým číslem: přes platformu Talk2M je již celosvětově propojeno více než 300 000 strojů. HMS provozuje cloud od roku 2006 zatím ve 156 zemích. Celosvětově se používá více než 35 serverů pro plně redundantní infrastrukturu. Aby byl zajištěn bezpečný přístup ke strojům i v zemích, jako jsou Rusko a Čína, provozuje i zde HMS vlastní servery Talk2M, které jsou přizpůsobeny místním podmínkám. Tyto praktické zkušenosti spojené s kompletním servisem pro implementaci IIoT z jednoho zdroje znamenají pro strojírenské firmy velkou přidanou hodnotu, včetně úspory času a nákladů.

Harmonizovat vzdálený přístup

Když se výrobci strojů spoléhají na Talk2M jako na portál vzdálené údržby, je to výhodné rovněž pro operátora systému, protože Talk2M řeší za výrobní společnosti ještě úplně jiný problém. Ve výrobě se používá velké množství různých strojů od různých výrobců. Jestliže nyní každý výrobce strojů nabídne své vlastní služby IIoT, stane se správa přístupových práv pro provozovatele zařízení a jeho informatiky brzy složitou, nepřehlednou a obtížně ovladatelnou. Prostřednictvím Talk2M může operátor systému centrálně regulovat přístupová práva pro vzdálený přístup pro všechny výrobce strojů a poskytovatele služeb.

Nižší náklady na služby, kratší doby odezvy a méně prostojů ve výrobě jsou však stále jen částí výhod vzdáleného přístupu. Propojením svých strojů prostřednictvím Talk2M může samotný provozovatel zařízení na cestách nebo z domova sledovat, jak zatížená je jeho výroba a zda jsou problémy včas indikovány a řešeny.

Christian Vilsbeck, A&D


Obr. 1. Komunikační router Ewon Flexy 205
Obr. 2. Schéma služby Talk2M