Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Průmyslové snímače tlaku řady X/ACT

číslo 8-9/2005

Průmyslové snímače tlaku řady X/ACT

Firma BD Sensors s. r. o. přichází s novou koncepcí snímačů tlaku a výšky hladiny kapalin určených pro průmyslové technologické procesy – řadou X/ACT.

Snímače této řady jsou určeny pro přesná měření tlaku plynů, čistých kapalin, emulzí i kalů v náročných průmyslových podmínkách. Snímače současně umožňují měřit výšku hladiny kapalin v otevřených nádržích prostřednictvím měření hydrostatického tlaku.

Snímače řady X/ACT se vyznačují modulovým uspořádáním, které nabízí volbu typu čidla, provedení tlakové přípojky, způsobu zpracování signálu z čidla, typu komunikace, způsobu ovládání snímače a zobrazení hodnoty měřené veličiny (obr. 1). Navíc jsou k dispozici dvě varianty provedení pouzdra snímače.

Obr. 1.

Obr. 1. Snímače tlaku řady X/ACT pro farmaceutický a potravinářský průmysl

Snímače osazené čidlem s polovodičovým tenzometrem s oddělovací membránou z korozivzdorné oceli se vyznačují vynikajícími metrologickými parametry – chybou vlivem teploty menší než 0,1 % v celém pásmu pracovních teplot, dlouhodobou stabilitou a vynikající linearitou. Jsou proto vhodné pro přesné měření tlaku v rozsahu od 4 kPa do 60 MPa.

Snímače osazené kapacitním čidlem s keramickou oddělovací membránou z materiálu Al2O3 s čistotou 99,9 % se vyznačují robustní konstrukcí, vynikající chemickou odolností a velkou přetížitelností. Jsou proto předurčeny k měření tlaku chemicky agresivních a hustých médií. Keramická membrána navíc poměrně dobře snáší mechanické namáhání, způsobené např. drobnými pevnými částicemi rozptýlenými v kapalinách nebo kalech. V odmaštěném provedení je určena i k měření tlaku kyslíku.

Veškeré snímače lze vybavit téměř libovolnou tlakovou přípojkou. K dispozici je široký sortiment závitových přípojek, provozní připojení typu clamp, DIN 11851 i Varivent a nejrůznější přírubová připojení.

Závitové přípojky a přírubová připojení je možné použít v technologických procesech v papírenském, potravinářském, chemickém průmyslu, při čištění odpadních vod apod., kde nehrozí nebezpečí kontaminace média usazeninami ve spárách závitů a těsnění.

Naproti tomu přípojky clamp, DIN 11851 (mlékárenské šroubení) a Varivent splňují nejnáročnější požadavky čistých provozů v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Snímače s uvedenými přípojkami jsou dodávány s certifikátem 3 1B.

Volit je možné také materiál oddělovací membrány. V základní nabídce je keramika Al2O3 s čistotou 96 %, popř. 99,9%, korozivzdorná ocel 1.4435, hastelloy a tantal.

Měřicí signál z čidla je zpracováván analogově nebo digitálně. Přístroje jsou již ve standardním provedeni osazeny multifunkčním LCD v kombinaci s modulem spínačů s tlačítkovým ovládáním. K dispozici jsou klasické analogové výstupy nebo výstup 4 až 20 mA s protokolem HART. Pracovní měřicí rozsah snímačů je možné uživatelsky nastavit v rozmezí až 1 : 10 jmenovitého měřicího rozsahu. V digitálním provedení má snímač základní přesnost 0,1 %. Chyba vlivem teploty je v tomto případě menší než 0,1 % v rozpětí teploty okolního prostředí od –20 do +80 °C. K dispozici je i verze pro teploty okolí od –40 do +60 °C.

Vedle lakovaného duralového pouzdra pro běžné průmyslové použití je v nabídce také provedení zcela korozivzdorné pro potravinářský a farmaceutický průmysl. Pouzdro z korozivzdorné oceli s krytím IP67 umožňuje snímač podrobovat standardním sanitačním procesům obvyklým v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

Snímače řady X/ACT tak bez výjimek splní jakoukoliv kombinaci požadavků z kterékoliv oblasti měření tlaku v průmyslu.

Ing. Libor Šimoník,
BD Sensors s. r. o.

BD SENSORS s. r. o.
Hradišťská 817
687 08 Buchlovice
tel.: 572 432 111
fax: 572 432 116
e-mail: sale@bdsensors.cz
http://www.bdsensors.cz