Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Průmyslové snímače teploty KROHNE INOR

Společnost Krohne nabízí široce variabilní řadu odporových a termoelektrických snímačů teploty OptiTemp TRA/TCA, vhodných k použití ve standardních i náročných úlohách měření teploty v průmyslu.

 
Společnost Krohne (zal. roku 1921) patří dlouhodobě mezi světové výrobce moderních a spolehlivých měřicích přístrojů a je osvědčeným dodavatelem kvalitní techniky v oboru měření a regulace průtoku a hladiny. V roce 2006 společnost Krohne koupila švédského výrobce Inor Process AB (zal. roku 1939), firmu s dlouholetou tradicí ve výrobě snímačů teploty. Tím se společnost Krohne také zařadila mezi světové výrobce v oboru odporových a termoelektrických snímačů teploty a elektrických převodníků pro ně. Byla to právě firma Inor, která v roce 1974 jako první na světě zkonstruovala a zavedla do používání převodník umístěný v hlavici snímače teploty.
 
V článku jsou představeny průmyslové snímače teploty modelové řady OptiTemp, které nyní společnost Krohne dodává k použití v technologických celcích nejčastěji.
 

Měřicí vložka TR/TC100

Základem snímačů teploty modelové řady OptiTemp je plášťová měřicí termoelektrická nebo odporová vložka TR/TC 100 (obr. 1), vyráběná se stonkem o průměru 3 nebo 6 mm. V termoelektrické verzi je vložka osazena termočlánkem J nebo K a standardně je dodávána ve třídě přesnosti 1 podle ČSN EN 60584-2.
 
V odporové verzi vložka obsahuje měřicí čidlo teploty typu Pt100, tenkovrstvé nebo vinuté z drátu, ve třívodičovém nebo čtyřvodičovém zapojení. Vstupní kontrole čidel teploty pro vložky TR100 je ve výrobním závodě věnována mimořádně velká pozornost a jsou vybírány na specializovaném, zcela automatizovaném pracovišti. Měřicí vložky díky tomu vykazují velkou spolehlivost a přesnost. S tenkovrstvými odporovými čidly je tak běžně dosahováno nejen toleranční třídy A podle IEC 60751 pro rozsah teplot –50 až +300 °C, ale i 1/3 DIN B pro rozsah teplot 0 až +150 °C. Při osazení vložky vinutými odporovými čidly je možné dosahovat toleranční třídy 1/10 DIN B a v případě speciálního výběru a ověření vinutého čidla až třídy Inor Premium Grade. Toleranční meze jednotlivých uvedených tříd přesnosti odporových čidel souhrnně ukazuje graf na obr. 2.
 
Kombinací netradiční konstrukce měřicího konce vložky, kdy měřicí čidlo je lícováno přímo do zhutněného izolačního materiálu, a dokonalé technologie její výroby na laserových svařovacích automatizovaných pracovištích je dosaženo mimořádné vibrační odolnosti vložky jako celku. Ta je standardně ověřována v souladu s ČSN EN 60751 s garancí třídy odolnosti tzv. vibration proof v podmínkách režimu zvýšeného zatížení vibracemi s amplitudou zrychlení 10 g po dobu 150 h.
 

Průmyslové snímače teploty OptiTemp v provedení TRA a TCA

Průmyslové snímače teploty řady OptiTemp jsou vyráběny ve variantě odporové (TRA) i termoelektrické (TCA). U téměř všech snímačů řady OptiTemp jsou použity měřicí vložky TR/TC 100 v odpovídajícím provedení. Modulární koncepce snímačů řady OptiTemp umožňuje přizpůsobit parametry výrobku v maximální možné míře požadavkům zákazníka.
 
Kombinovat lze navzájem celkem dvanáct různých typů hlavic, osm typů jímek a dvacet různých provedení provozního mechanického připojení. Naprostou většinu těchto snímačů lze použít i v prostředí s nebezpečím výbuchu. K linearizaci a převodu přirozeného termoelektrického nebo odporového signálu z čidla snímače na unifikovaný proudový, napěťový nebo digitální signál lze použít vhodný z jedenácti různých typů převodníků dodávaných v různých provedeních k montáži jak do hlavice snímače, tak i do krabice nebo na lištu DIN (obr. 3). O některých konkrétních typech těchto převodníků již bylo referováno dříve (viz např. Automa č. 2/2014, str. 38–39).
 
Z uvedených počtů dostupných typů základních komponent je zřejmé, že v rámci řady OptiTemp je možné sestavit průmyslový snímač teploty skutečně „na míru“ konkrétní měřicí úloze v následujících základních kategoriích.
 

Standardní použití: OptiTemp TRA/TCA-x1x, -x2x

Průmyslové snímače teploty řady OptiTemp kategorie VTS1, zahrnující skupiny TRA/TCA-x1x (obr. 4) a TRA/TCA-x2x, jsou určeny ke standardnímu průmyslovému měření teploty kapalin, par a plynů v potrubích a nádržích při malých a středních tlacích a průtocích. Vedle již zmíněné spolehlivosti se vyznačují zejména finanční dostupností – jsou to doslova snímače pro každého.
 

Náročné měřicí úlohy: OptiTemp TRA/TCA-x3x

Pro průmyslové provozy s náročnými pracovními podmínkami jsou určeny snímače řady OptiTemp skupiny TRA/TCA-x3x (kategorie VTS2), vyrobené podle norem DIN (obr. 5). Jde o snímače vhodné k měření teploty kapalin, par a plynů při velkých tlacích či průtocích měřeného média, při značném mechanickém namáhání (vibrace, abrazivita) či působení chemických vlivů. Proto jsou osazeny několikadílnými nebo monolitickými jímkami podle normy DIN 43772 určenými pro náročné podmínky. Jímky jsou standardně vyráběny z oceli 316Ti nebo 316L a jejich smáčené části lze na přání opatřit speciálními nástřiky odolnými proti působení konkrétních chemických látek a antiabrazivními návary, popř. lze jímky vyrobit ze speciálních materiálů.
 

Odporové snímače OptiTemp jako stanovená měřidla

Odporové snímače teploty řady OptiTemp všech již uvedených skupin prošly náročnými zkouškami v Českém metrologickém institutu a disponují certifikátem schválení typu měřidla č. TCM 321/16-5361 k použití podle přílohy vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb. ve znění platných předpisů jako párované snímače teploty stanovených měřidel a sestav pro měření tepla a chladu. Současně disponují i certifikátem schválení typu měřidla k použití jako součást stanovených měřidel a měřicích sestav proteklého množství tekutin a přepočítávačů množství plynu. V obou případech mohou být snímače teploty v provedení jako stanovená měřidla osazeny převodníky TT 30C (IPAQ-H) Pt100/4–20 mA umístěnými v hlavici snímače.
 

Kompletní nabídka

Podrobné technické informace o snímačích teploty a převodnících Krohne Inor lze nalézt na webových stránkách společnosti Krohne. Prodej a servis v České republice zajišťuje společnost KROHNE CZ, spol. s r. o., se sídlem v Brně a technickými kancelářemi v Praze a v Ostravě (http://cz.krohne.com/). Obchodně-techničtí zástupci společnosti Krohne CZ jsou kdykoliv připraveni poskytnout další informace o výrobcích Krohne Inor i o dalších přístrojích dodávaných společností Krohne.
 
Ivan Tůma,
 
Obr. 1. Měřicí vložka TR/TC100 s keramickou svorkovnicí (nalevo) a s převodníkem TT30C (napravo)
Obr. 2. Toleranční meze měřicích vložek TR100 pro čtyři dodávané třídy přesnosti
Obr. 3. Převodníky Krohne Inor pro odporové a termoelektrické snímače teploty v provedení do hlavice a na lištu DIN
Obr. 4. Skupina snímačů teploty OptiTemp TRA/TCA-x1x, určených pro běžné provozní podmínky v průmyslu
Obr. 5. Skupina snímačů teploty OptiTemp TRA/TCA-x3x podle norem DIN pro náročné průmyslové provozní podmínky