Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Průmyslové senzory pro jednoduché zpracování obrazu

Donedávna bylo zavádění senzorů pro zpracování obrazu v průmyslu příliš náročnou a drahou záležitostí, zejména pro úlohy, jako je jednoduchá kontrola, třídění a následné vyhodnocení výsledků. V dnešní době mohou být senzory pro vyhodnocení obrazu implementovány v mnoha průmyslových odvětvích a aplikacích. Často nabízejí úsporu nákladů, a to zejména tam, kde běžné optické senzory nedostačují a kamerové systémy jsou příliš drahé. Zatímco optické senzory detekují pouze přítomnost či naopak nepřítomnost kontrolovaného objektu ve svém zorném poli, senzory pro zpracování obrazu dokážou detekovat více − např. rozeznat datum exspirace na balení výrobku nebo ověřit přítomnost, správný tvar a velikost tablety v blistru, přestože není předem přesně definována pozice kontrolovaného objektu.
 
Senzory pro průmyslové zpracování obrazu od společnosti Pepperl+Fuchs (obr. 1) jsou vhodné pro použití v různých úlohách a přinášejí uživateli více možností a větší flexibilitu při jejich řešení, než tomu bylo doposud se standardními optickými senzory. Senzory pro zpracování obrazu od společnosti Pepperl+Fuchs jsou přitom optimalizovány pro specifické úlohy a prostředí již před svou expedicí z výroby, aby jejich instalace a obsluha byly co nejjednodušší a pro jejich uvedení do provozu nebyly nutné podrobné znalosti programování.
 
Typickými příklady použití senzorů pro zpracování obrazu od firmy Pepperl+Fuchs je přesné určení pozice a finální navedení regálového zakladače ve velkých skladištích a v logistických centrech, detekce spáry a značení při odvalování svitku plechu, detekce chybného vložení dvou plechových plátů do lisu apod. Senzory jsou také využívány v balicích strojích a v polygrafickém průmyslu.
 
Společnost Pepperl+Fuchs nabízí v současné době novou typovou řadu konfigurovatelných snímačů VOS300 (obr. 2). Tyto víceúčelové senzory pro zpracování obrazu se vyznačují maximální využitelností, flexibilitou a snadným použitím. Uživatele nenáročnou formou uvádějí do metod zpracování obrazu; v typických úlohách je není třeba programovat, stačí je pomocí softwaru VOS3-Config, který je součástí dodávky produktu, pouze nastavit. Snímače typové řady VOS 300 dokážou v mnoha případech nahradit standardní optické senzory, jsou cenově výhodné již při samotném pořízení a v neposlední řadě také při údržbě.
 
Snímače řady VOS 300 používají pět základních metod vyhodnocení obrazu:
  • vyhodnocení stupňů šedi,
  • vyhodnocení kontrastu,
  • srovnání s předlohou,
  • měření obrysu,
  • měření úhlu.
Pomocí těchto metod a jejich kombinací je možné např. vyhodnocovat přítomnost objektu, jeho úplnost nebo pozici (pravoúhlé nebo kruhové souřadnice). Jejich rozlišení je 640 × 480 obrazových bodů; jsou velmi citlivé a dokážou měřit i při rychlém pohybu kontrolovaného objektu. Parametry pro vyhodnocení chybných předloh je možné konfigurovat offline. Snímače mají konektor M12 a mohou komunikovat prostřednictvím Ethernetu nebo RS-422. Jsou opatřeny hliníkovým pouzdrem a jejich krytí je IP65. Snímače mají integrovaný osvětlovač − bíle svíticí LED.
 
Další informace o této řadě produktů, ale i o dalších výrobcích společnosti Pepperl+Fuchs, pracovníci firmy zájemcům rádi poskytnou na letošním veletrhu Amper 2008 ve stánku číslo 17, sektor A, v hale číslo 3.
 
Obr. 1. Snímače pro zpracování obrazu ze sortimentu firmy Pepperl+Fuchs
Obr. 2. Snímač pro zpracování obrazu VOS 310