Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Průmyslové roboty pro malé a střední podniky

číslo 2/2006

Průmyslové roboty pro malé a střední podniky

Automatizace vás učiní schopnými konkurence – to odedávna platí i pro malé a střední podniky (SME – Small and Medium-sized Enterprise). Jenže komerčně dostupné robotické výrobní systémy jsou pro tyto podniky často příliš složité a nákladné. Novou pobídku pro vstup průmyslových robotů i do malých a středních podniků slibuje projekt SME robot. Projekt byl zahájen s cílem vyvinout zcela novou generaci modulárních a interaktivních robotů s krátkou dobou instalace a jednoduchým ovládáním, určených, vzhledem k jejich výhodné ceně, především k tomu, aby vytvářely potenciál automatizační techniky dostupný evropským malým a středním podnikům. Těch je v EU přibližně 228 000 a jsou páteří a motorem evropského hospodářství.

Projekt SME robot spojuje vedoucí evropské výrobce robotů (ABB, Comau, Güdel, Kuka a Reis), výzkumné instituty, univerzitní vědce, softwarové inženýry a konzultanty z několika evropských zemí. Práce na projektu začaly na jaře 2005 a mají trvat čtyři roky. Koordinuje je Fraunhoferův ústav výrobní techniky a automatizace IPA ve Stuttgartu (SRN) a organizačně je podporuje Společnost pro výrobní systémy (GPS – Gesellschaft für Produktionsysteme).

Jak řekl koordinátor projektu Martin Haegele (IPA), malé a střední podniky jsou v současnosti postaveny před těžko řešitelný problém: většina komerčně dostupných robotických systémů pro automatizaci výroby je pro ně příliš nákladná a nevhodná, ale úporná snaha šetřit a snižovat náklady může firmu snadno zničit. SME robot nabízí cestu z této pasti.

Roboty nové generace vyvinuté v rámci projektu SMErobot by měly splňovat tři požadavky specifické pro potřeby malých a středních firem. Za prvé, roboty by se měly ovládat jednoduchými a snadno zapamatovatelnými „intuitivními„ povely; za druhé, měly by splňovat všechny bezpečnostní požadavky nutné k tomu, aby na jednom pracovišti mohly vedle sebe pracovat lidé i roboty, a za třetí, mělo by být možné nainstalovat je a uvést do provozu za nejvýše tři dny. Modulární konstrukce těchto robotů by měla vést k podstatnému snížení investičních i provozních nákladů ve srovnání s běžnými roboty.

Projekt SME robot se neomezuje jen na vývoj technických prostředků a řídicího softwaru. Zahrnuje také návrh investičních a finančních plánů pro malé a střední podniky a prostředky pro integraci robotické techniky do systémů řízení výroby a výrobních a dodavatelských řetězců.

Pilotní aplikace robotů se plánují ve slévárenství a obrábění kovů a dřeva. Ovšem projekt SME robot není omezen na tyto obory, naopak je otevřen všem podnikům, kde je robotická technika zapotřebí. Případní zájemci o účast v projektu z řad konečných uživatelů i inženýrských firem najdou více informací na webové adrese http://www.smerobot.org

(Bk)