Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Průmyslové roboty DOBOT

S nabídkou robotů určených pro různé typy náročných průmyslových úloh se lze setkat často. Firma DOBOT však vychází vstříc i zájemcům z řad malých a rodinných firem nabídkou robotů nejen cenově dostupných, ale i snadno programovatelných. Nabízí efektivní řešení všude tam, kde se k robotizaci teprve odhodlávají nebo kde se obávají složitého uvádění robotů do provozu a vysokých nákladů na práci externích programátorů.

 

Zprovoznění robotů DOBOT není o moc složitější než zapojení počítače a programovat je lze i bez znalosti programování jednoduchou formou učení, díky které robot přesně opakuje naučené operace. Naváděním robotu do požadovaných míst a s jednoduchým ovládáním uchopovacích mechanismů je možné vyřešit většinu běžných úloh během pár chvil (obr. 2).

Pro mírně i středně pokročilé uživatele je připraveno intuitivní grafické prostředí, které nabízí pokročilé formy programování, ovšem stále bez nutnosti znát syntaxi programovacího jazyka: předem připravené barevné bloky kódu lze skládat podobně jako puzzle (obr. 3). Důraz je kladen na jednoduchost a přehlednost výsledného programu, protože to šetří čas i při následné editaci. V rodinné firmě je možné, že roboty bez problému naprogramují i děti, které ze školy znají výukové roboty DOBOT Magician. Jejich programování je v podstatě totožné jako programování průmyslových robotů DOBOT a stále více škol je právě z tohoto důvodu zařazuje do výuky, stejně jako firmy, které své zaměstnance připravují na plánovanou robotizaci.

Zajímavou novinkou, určenou především pro menší úlohy, je malý kolaborativní robot DOBOT MG400 (obr. 4). S půdorysem základny menším než formát A4, s dosahem až 440 mm a nosností do 750 g je ideálním řešením pro lehké „stolní“ aplikace. Díky rychlému a jednoduchému zprovoznění, programování formou učení a schopnosti včas detekovat kolizi najde tento robot uplatnění všude tam, kde je zapotřebí flexibilita, bezpečnost a rychlé uvedení do provozu. Robot MG400 je vybaven servomotory s vysoce přesnými absolutními snímači polohy. Ve spojení s vlastním servopohonem a řídicím systémem, který firma DOBOT sama vyvíjí, s algoritmem potlačení vibrací a zajištěnou přesností trajektorie víceosého pohybu se přesnost robotu pohybuje do ±0,05 mm. Řídicí jednotka umístěná v základně robotu včetně nezbytných konektorů i vstupů a výstupů představuje praktické kompaktní provedení se snadným přístupem a obsluhou. V mnoha úlohách uživatelé ocení také interní vedení tlakového vzduchu pro pneumatické a vakuové uchopovače.

Rovněž v tomto případě robot nabízí přesnou reprodukci trajektorie. Jednoduché operace je možné jej naučit i bez znalosti programování. Začátečníci i pokročilí uživatelé mohou využít též intuitivní grafické programování s pomocí předem připravených bloků. K dispozici je však také plnohodnotné programování při využití skriptů jazyka Lua. Intuitivní programovací rozhraní a interaktivní řídicí systém výrazně zlepšují efektivitu vývoje aplikací pro řízení robotů.

V nabídce firmy DOBOT jsou i klasické čtyřosé roboty SCARA a flexibilní šestiosé roboty pro náročné průmyslové úlohy. Výhodou všech těchto robotů je rychlé uvedení do provozu a snadné programování. Kompletní nabídku robotů a příslušenství zájemci najdou na stránkách www.dobotmagician.cz. Pro více informací lze kontaktovat distributora robotů, firmu Controltech (spojení viz inzerát na první straně obálky).

 

Pavel Vladyka, CONTROLTECH, s. r. o. 

(pvladyka@controltech.cz)

 

Obr. 1. Sortiment robotů firmy DOBOT

Obr. 2. Programování ručním naváděním

Obr. 3. Programování propojováním funk­čních bloků

Obr. 4. Malý kolaborativní robot MG400