Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Průmyslové měření polohy, profilu a teploty

Společnost Micro-Epsilon se přes padesát roků věnuje vývoji a výrobě průmyslových snímačů vzdálenosti, polohy, profilu a teploty. Tento článek představuje několik novinek, se kterými se mohou seznámit návštěvníci na MSV Brno 2021.

 

SurfaceCONTROL – 3D skener s vysokým rozlišením a vyhodnocovacím softwarem

SurfaceCONTROL (obr. 1) je kompaktní 3D skener, který pomocí projektoru promítá na měřený předmět různé vzory a dvěma kamerami snímá jejich odraz. Na základě algoritmů optické triangulace vytvoří mračno bodů, ze kterého získá přesný 3D model objektu. Následně software 3D Inspect umožní provést různá měření v trojrozměrném prostoru a výsledky poskytne k dalšímu zpracování či archivaci. Skener vyniká velkou přesností a rozlišením. Uživatele podobných konkurenčních systémů zaujme vysoká rychlost snímání a výpočtu dat. Aktuálně je dostupný ve dvou měřicích rozsazích: 80 × × 50 × 130 mm a 120 × 75 × 206 mm.

Dodávaná vývojová sada SDK je založena na průmyslových standardech GigE Vision a GenICam. Tyto skenery se používají zejména na mezioperační a finální kontrolu kvality, popř. při osazování či montáži k řízení přesné polohy komponent. Umožňují rychle a přesně změřit rovinnost několika ploch zároveň, kompletnost montáže, polohu pinů a nýtů, rozpoznat embosovaný text, zjistit odchylky tvaru apod. Tyto 3D skenery měří objekt, který zastaví v měřicím poli, na rozdíl od 2D profilových snímačů, které potřebují k vytvoření 3D modelu pohyb snímače nad objektem či naopak.

 

thermoIMAGER TIM41 – autonomní infrakamera se zabudovanou analýzou tepelného obrazu

Do skupiny kamer pro zpracování tepelného obrazu přibyl model thermoIMAGER TIM41 (obr. 2). Širokospektrální infrakamera pracující v rozsahu 8 až 14 µm s rozlišením 384 × 240 pixelů má nastavitelné měřicí rozsahy od –20 do +900 °C. Její výjimečnost spočívá v možnosti autonomní práce bez připojení k PC.

Po nastavení a nakonfigurování měřicích úloh je dokáže vyhodnocovat úplně samostatně a výsledky odesílat přes galvanicky oddělené provozní rozhraní do PLC. K dispozici je až devět unifikovaných vstupů/výstupů průmyslového rozhraní PIF (Process Interface), z toho tři výstupy analogového teplotního signálu (4 až 20 mA či 0 až 10 V), tři alarmové výstupy a tři vstupy. Kamera je v kompaktním kovovém pouzdře s vestavěným motorickým dálkově ovládaným zaostřováním. Zákazník má na výběr z několika objektivů, které budou šířkou záběru vyhovovat jeho úloze. Ke kamerám firma nabízí bohaté příslušenství, např. na ochranu proti prachu a vysokým okolním teplotám. Řízeně ovládaná kovová clona ochrání objektiv před mechanickým poškozením. Tyto termokamery se uplatní v průmyslu jako nástroj protipožární ochrany, při měření teploty malých pohybujících se objektů (funkce hot spot finder), předmětů s nízkou emisivitou prostřednictvím přirozených clon (vytvářejí černé těleso) apod. Je-li třeba tepelný obraz zobrazit, jsou k dispozici rozhraní Ethernet (PoE) a USB.

 

thicknessGAUGE – systém pro měření tloušťky materiálu

Divize systémů Micro-Epsilon vyvíjí a dodává komplexní systémy pro různá měření přímo na výrobních linkách. Jedním z nejčastěji požadovaných je měření tloušťky nekonečného pohybujícího se pásu. Základem systému thicknessGAUGE (obr. 3) je C-rám, který může být stacionární nebo na pojezdu. Na jeho konci jsou naproti sobě umístěny dva synchronizované bezkontaktní snímače vzdálenosti. Systém kompenzuje změny okolní teploty a má vestavěné autokalibrační procesy. Tento měřicí systém je dodáván v různých verzích podle šířky měřeného pásu, požadovaného rozsahu, přesnosti a zejména podle charakteru měřeného povrchu. Jako snímače mohou být po­užity triangulační bodové snímače, laserové profilové skenery či konfokální snímače pro přímo odrazivé materiály. Měřicí zařízení je dodáváno i se softwarovou nadstavbou, uživatelským rozhraním a připojením k výrobnímu řídicímu systému.

 

Juraj Devečka,

Micro-Epsilon Czech Republic, spol. s r. o.

 

Obr. 1. SurfaceCONTROL – 3D skener s vysokým rozlišením a vyhodnocovacím softwarem

Obr. 2. thermoIMAGER TIM41 – autonomní infrakamera se zabudovanou analýzou tepelného obrazu

Obr. 3. thicknessGAUGE – systém pro měření tloušťky materiálu