Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Průmyslové kalorimetrické počítadlo

číslo 8-9/2004

Průmyslové kalorimetrické počítadlo

Průmyslové kalorimetrické počítadlo RMS 621 pracuje jako přepočítávací jednotka průtoku pro průmyslová měření a stanovování bilance tepla obsaženého ve vodě a v páře v souladu s IAPSWS-IF 97. Obr. 1. Přednostmi jednotky jsou modulová konstrukce, umožňující snadno měnit počet i typ vstupů a výstupů i programové vybavení, a dále možnost měřit ve třech různých okruzích. Pro vyjmenované přednosti je i cena atraktivní.

Jednotka vypočítává teplo obsažené ve vodě, teplo předané nebo přijaté vodou, teplo obsažené v páře, hmotnost páry, teplo předané párou, teplo spotřebované k vytvoření páry a teplo předané párou (netto). V jednotce může být obsaženo až deset vstupů a až osm výstupů. Je to proudový vstup 4 až 20 mA, impulsní vstup, vstup pro odporové teploměry Pt100, Pt500 a Pt1000, proudový výstup a reléové výstupy. Přesnost převodu je 0,5 %.

Jednotka RMS 621 je určena k použití v průmyslových zařízeních a v oboru teplárenství. Má certifikát shody s IAPSWS-IF97.

Endress+Hauser Czech s. r. o., tel.: 241 080 473, fax: 241 080 450, e-mail: info@cz.endress.com, http://www.endress.cz

Inzerce zpět