Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Průmyslové informační a řídicí systémy

číslo 8-9/2004

Průmyslové informační a řídicí systémy

Řídit vnitropodnikové procesy a hledat cesty k zefektivnění a zlevnění výrobních či obchodních postupů musí každá tržně fungující firma. Současné průmyslové firmy se ve své činnosti neobejdou bez spolehlivých a odolných výpočetních systémů zajišťujících nepřetržitý běh nejrůznějších aplikačních programů.

Provozovatele technologických zařízení zajímají kvalitní a dlouhodobě spolehlivé prostředky umožňující racionalizovat řídicí procesy při rozumných pořizovacích i provozních nákladech. Cílem článku je nabídnout pomoc při hledání řešení a optimálním výběru prostředků tohoto druhu. Mnohé z nich lze totiž najít v nabídce společnosti dataPartner, která již po dlouhou dobu dodává koncovým uživatelům i systémovým integrátorům nanejvýš kvalitní prostředky pro budování moderních informačních a řídicích systémů používaných ve všech oblastech průmyslu.

Informační systém pro řízení údržby

Dnes poněkud opomíjenou šancí, jak dále zvýšit výkonnost a efektivitu podniku, je oblast správy hmotných aktiv podniku a řízení jejich údržby. K plnění tohoto úkolu slouží distribuovaný informační systém iDIS, určený pro práci v síťovém prostředí (internet/intranet), který svými programovými moduly pokrývá všechny činnosti potřebné k efektivní správě hmotného majetku.

Obr. 1.

Řízená preventivní údržba např. nemovitostí, strojového parku apod., sledování a včasná diagnostika selhání či zvýšené spotřeby dílčího článku v řetězci výroby a efektivní reakce na vzniklou situaci – to všechno jsou velmi zajímavé příležitosti k úsporám. Samozřejmostí přitom musí být dokumentování celého procesu pro následnou analýzu a přípravu opatření nezbytných k nápravě.

Systém iDIS je schopen pokrýt rozmanité potřeby zákazníků od řízení výroby i údržby, přes podporu obchodu, služeb, řízení skladů až po realizaci dohledových center. Snadná integrace systému iDIS s ostatními produkty společnosti dataPartner je zárukou úspěšného řešení projektů, včetně správy i velmi speciálních oblastí podnikových aktivit.

Systém pro řízení strojů a procesů

Pro lokální řízení strojů v reálném čase i pro decentralizované řízení procesů a zpracování dat může být použit řídicí systém DisCO®. Řízení procesů je distribuováno co nejblíže ke sledovanému technologickému zařízení, ale současně centrálně koordinováno řídicím serverem. Technologická data mohou být zobrazovaná v klientských PC. Řídicí systém DisCO jako otevřený a obecně použitelný softwarový produkt využívá softwarovou platformu PharLap ETS, operační systém Windows 2000/XP a hardware na bázi 32bitové architektury průmyslových počítačů (IPC).

Speciální software

Společnost dataPartner je dlouholetým distributorem softwarových produktů společnosti VenturCom, které jsou určeny pro realizaci špičkových řešení. Jsou to produkty:

  • RTX a ETS, software pro vývoj aplikací reálného času s aplikačním rozhraním Win32 API: RTX rozšiřuje operační systémy Microsoft Windows o vlastnosti skutečného reálného času (hard real-time) a ETS je sporý operační systém reálného času pro 32bitové procesory řady x86, určený pro vývoj programů pro vestavné počítače, v prostředí Microsoft Visual Studio a .NET,

  • ReadyOn dovoluje okamžité vypnutí a opětovné spuštění operačního systému Windows XP bez zadávání příkazů shut-down a boot; zabezpečuje tak správnou funkci systému při vypínání zabudovaných aplikací běžících pod Windows,

  • BXP, software sloužící k zavádění operačního systému z centrálního serveru, k bezdiskovému provozu PC, k centrální správě klientských stanic, k dosahování vysoké úrovně zabezpečení dat atd.; jeho další verze disponují stále širšími možnostmi použití.

Průmyslový hardware

Profesionální řešení i pro ztížené podmínky průmyslových provozů reprezentují nabízené komponenty průmyslových počítačů od společnosti Nexcom. Základem je 32bitový hardware pro komunikační a průmyslové systémy. Kompletní šasi včetně vestavné jednodeskové procesorové jednotky (CPU) na desce formátu 3,5" nebo 5, 25" a napájecího zdroje jsou použitelná jako základ řídicí stanice nebo operátorského terminálu pro provoz i v náročném prostředí. Průmyslová šasi k zabudování do 19" rámu umožňují vytvořit požadovanou sestavu počítače s použitím pasivní sběrnice, výkonné procesorové karty (obr. 1) a funkčních karet PCI.

Společnost dataPartner nabízí také jako komplexní řešení grafické operátorské terminály (HMI-GUI) s dotykovou obrazovkou, vhodné do těžkých provozů. Součástí dodávky je i software pro vytvoření uživatelského rozhraní a snadné uvedení terminálu do provozu bez nutnosti programování.

Ing. Ladislav Reisner,
dataPartner s. r. o.

dataPartner s. r. o.
Dukelská 64
370 01 České Budějovice
tel.: 386 104 311
fax: 386 104 319
e-mail: kontakt@datapartner.cz
http://www.datapartner.cz

Inzerce zpět