Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Průmyslová termografie brání výpadkům výroby

Anomálie v průmyslových procesech často končí nákladnými výpadky výroby. Vadné součásti, jako např. rozváděče, mohou být příčinou vzniku požáru. Pomocí nových termokamer od firmy Testo je možné bezdotykově zjistit teplotu součástí a analyzovat rizika dříve, než dojde k poruše, nebo dokonce k ohrožení požárem. Článek představuje nové termokamery testo 875 a testo 881 pro přesnou analýzu a bezpečnou dokumentaci zahřívání součástí a zařízení.
 
Díky velkému teplotnímu rozlišení dokážou nové termokamery Testo (obr. 1) velmi přesně zobrazit i nejmenší rozdíly teplot. Výměnné objektivy jsou určeny k tomu, aby bylo možné na displeji kamery flexibilně zobrazit požadovaný výřez. Vestavěný digitální fotoaparát napomáhá při dokumentaci doplněním termosnímku reálnou fotografií měřeného místa. Pomocí funkce automatického rozpoznání horkých a studených bodů je možné bezpečně a rychle odhalit kritické teploty a lokalizovat místa závad. V dodaném počítačovém programu se rychle a snadno připraví i několikastránkový zápis výsledku termografické analýzy. Díky praktickému pouzdru Soft-Case je na inspekční cestě možné mít termokameru bezpečně upevněnou na těle. Není nutné ji držet v ruce nebo po každém měření ukládat do kufru, ale zavěsí se pohodlně na popruh.
 

Údržba rozvodů elektřiny

Termokamera umožňuje včas rozpoznat vadné součástky nebo špatné zapojení nízko-, středně- i vysokonapěťových zařízení, takže je možné včas a cíleně uskutečnit potřebná nápravná opatření. Tím se minimalizuje riziko požáru, a tudíž nákladných odstávkek výroby. Při preventivní údržbě hraje důležitou roli dokumentace výsledků měření. Termokamery testo 875 a testo 881 obsahují vnitřní databázi míst měření pro jednotlivé inspekční cesty. Vedle infračerveného zobrazení je možné paralelně za využití vestavěného digitálního fotoaparátu pořídit i reálný snímek místa měření. Fotoaparát termokamery testo 881 je navíc vybaven diodami LED k osvětlení míst s nedostatkem světla a mikrofonem pro přímé uložení mluveného komentáře.
 

Preventivní mechanická údržba

Pro zaručení potřebné bezpečnosti a spolehlivosti výrobních strojů je důležité rozpoznat jejich chybné fungování a z toho vyplývající hrozbu poškození jejich součástí. Především u mechanických součástí signalizuje zvýšená teplota příliš velké zatížení. Díky teplotnímu rozlišení až 80 mK umožňuje testo 881 tyto nedostatky velmi přesně diagnostikovat (obr. 2). Kritická místa je možné přímo v přístroji propojit pomocí funkce izoterma a naplánovat potřebné nápravné opatření.
 

Bezpečné měření vysokých teplot

 
Měřicí rozsah termokamery testo 881 je možné flexibilně zvýšit až na 550 °C s využitím sady pro měření vysokých teplot (obr. 3).
 

Rychlá a snadná kontrola stavu naplnění nádob

 
Stav naplnění uzavřených nádob na kapaliny by měl být kontrolován, aby se předešlo poškození strojů a výpadkům výroby. Automatické hladinoměry se však mohou porouchat, proto je namístě pravidelně kontrolovat hladinu v nádobách termokamerou Testo.
 

Význačné vlastnosti kamer Testo

 

Profesionální program pro analýzu naměřených hodnot

Jasně strukturovaný a uživatelsky dobře ovladatelný program pro PC dovoluje rozsáhle analyzovat a vyhodnocovat termogramy (obr. 4). Je možné paralelně zpracovat více infračervených záznamů, analyzovat je a dokumentovat společně s příslušným reálným snímkem v protokolu o termografickém měření. Profesionální program je součástí každé dodávky termokamery Testo.
 

Ochranné pouzdro

V praktickém ochranném pouzdru Soft-Case může být termokamera vždy bezpečně připevněna na těle (obr. 5). Není ji tedy nutné mezi jednotlivými měřeními stále držet v ruce nebo ukládat do kufru. Kamera je pohodlně zavěšena na nosném popruhu, takže uživatel má obě ruce volné.
 

Výměnný objektiv pro větší flexibilitu

Širokoúhlý objektiv a teleobjektiv přizpůsobují snímání, takže lze zachytit objekty různé velikosti z různé vzdálenosti. Zatímco standardní objektiv 32° zabere velkou plochu najednou, teleobjektiv 9° poskytuje možnost snímat menší detaily i z větší vzdálenosti. Firma Testo nabízí výměnu objektivu pro individuální termografii.
 

Intuitivní ovládání menu

Kamery lze obsluhovat jednou rukou za použití automatického ostření a pěticestného joysticku (obr. 6). To vše umožňuje rychle a přesně odhalit škody a přistoupit k cílené opravě. Při měření v terénu si uživatel uloží termogram příslušného objektu do struktury adresářů přímo v termokameře. Díky tomu jsou plánování a správa infračervených snímků, míst měření a cest nenáročné.
 
 
Obr. 1. Termokamery Testo dokážou bezdotykově zjistit teplotu součástí a zařízení
Obr. 2. Obraz z termokamer testo dovoluje diagnostikovat příliš velké zatížení součástí podle jejich zahřátí
Obr. 3. Termokamera se velmi dobře uplatní při bezdotykovém měření vysokých teplot
Obr. 4. Program pro PC umožňuje rozsáhle analyzovat a vyhodnocovat termogramy
Obr. 5. Kamera je bezpečně uložena v ochranném pouzdru
Obr. 6. Pohodlné ovládání kamery Testo