Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Průmyslová přepočítávací jednotka průtoku a tepla

číslo 11/2005

Průmyslová přepočítávací jednotka průtoku a tepla

Přepočítávací jednotka s označením RMC 621 je určena k měření průtoků a energií kapalin a plynů včetně vody a vodní páry. Vyniká modulovou konstrukcí s možností snadného rozšíření počtu a druhu I/O i programového vybavení, možností měřit a provádět výpočty současně ve třech nezávislých okruzích a atraktivní cenou. Obr. 1. Jednotka měří a počítá objemový a korigovaný (normální) průtok, teplo, hmotnost a rozdíl energií, popř. i obousměrně. Přesné provozní výpočty se provádějí s použitím vztahů anebo vložených editovatelných tabulek, popř. lze použít vstup z hustoměru. Implementovány jsou standardní výpočty podle IAPWS IF-97 (tabulky ASME) pro vodu a vodní páru; rovnice reálného plynu (SRK, RK) a zdokonalená rovnice ideálního plynu s korekcí na teplotu, tlak a stlačitelnost pro plyny; ISO 5167 pro průtok; NX19, popř. SGERG88 a AGA08 pro zemní plyn; ASTM1250, API2540 a OIML463 pro minerální oleje. Vstupů může být až deset (proudový, popř. i jiskrově bezpečný; impulsní, Pt100, Pt500, Pt1000), výstupů až osm (proudové, reléové). Vyjímatelná paměť dat EEPROM umožňuje zálohovat a kopírovat nastavení jednotky.

Jednotka může být použita se všemi běžnými průtokoměry (průřezové, rychlostní, indukční, vírové, turbínkové atd.) a popř. vybavena rozhraním Profibus-DP. Široce se uplatní se při hospodaření s teplem v chemickém a petrochemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, v otopných a klimatizačních soustavách atd.

Endress+Hauser Czech s. r. o., tel.: 241 080 450, fax: 241 080 460, e-mail: info@cz.endress.com, http://www.endress.cz