Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Průmyslová automatizace s roboty Kawasaki

Myšlenka nahradit práci člověka strojem je známa již od pradávna. Průmyslový robot se stal dalším vývojovým krokem k pružné automatizaci a jeho použití vede k efektivnější výrobě. Roboty se prosadily nejen díky své schopnosti neustále opakovat stejné operace se zaručenou přesností, ale i možností snadno je přeprogramovat při změně výrobního programu uživatele. Využití robotů je různorodé: od jednoduchých pracovišť, kde bývá robot vybaven polohovadlem pro umístění přípravků a polohování dílů, ve dvou a více stanicích, až po celé robotizované výrobní linky, kde jsou prostřednictvím robotů ovládány i funkce přípravků včetně zakládání a vykládání dílů. Výraznými pomocníky v moderní automatizaci jsou dnes již běžně používané podpůrné systémy, jako např. vizualizační či kamerové systémy, které robotům umožňují odebírání volně ložených dílců a manipulaci s nimi, ale zároveň i kvalitativní kontrolu rozměrů v postupových linkách.

Nutným předpokladem správného fungování těchto zařízení je však spolehlivost robotů, jejich vysoká výkonnost a snadná obsluha. To byly také hlavní cíle firmy Kawasaki při vývoji robotů. Firma Tiesse Robot zase projektuje a vyrábí konkrétní pracoviště podle požadavků zákazníků s využitím nejnovějších poznatků v oboru automatizace v nejrůznějších průmyslových odvětvích, kam patří různé typy svařování, lepení, montáž, řezání, obsluha konvenčních strojů, lakování apod.

Na českém a slovenském trhu jsou pracoviště a automatizované linky s průmyslovými roboty Kawasaki spojeny s firmou Tiesse Praha, založené v roce 1992 jako výhradní zastoupení italsko-japonské společnosti Tiesse Robot SPA, která je kapitálově propojena s firmou Kawasaki. Tiesse Robot SPA působí nejen jako evropský distributor průmyslových robotů Kawasaki, ale také jako hlavní integrátor a dodavatel robotizovaných pracovišť.

Výsledkem spolupráce zmíněných tří firem je využití nejmodernějších průmyslových robotů Kawasaki, které jsou na nejvyšší technické úrovni a mají špičkovou kvalitu. K úspěšnému prosazování robotů Kawasaki přispívá více než čtyřicetiletá praxe firmy Tiesse Robot SPA v oblasti dodávek robotizovaných pracovišť, včetně projektového a výrobního zázemí, a rovněž obchodní a technická podpora firmy Tiesse Praha, která svým zákazníkům na českém a slovenském trhu nabízí nejen obchodní služby, ale i technickou podporu zajišťováním dodávek náhradních dílů nebo podporu při samotných dodávkách pracovišť. Vyškolený personál Tiesse Praha poskytuje také technické servisní služby v záručním či pozáručním období. Cíle firmy stručně vyjadřuje motto: Kvalita – spolehlivost – flexibilita.

(Tiesse Praha)

Obr. 1. Robotické pracoviště se dvěma roboty Kawasaki

Obr. 2. Při projektování robotických pracovišť je využívána 3D vizualizace