Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Průmyslová automatizace na MSV v Brně

Automa 7/2000

Průmyslová automatizace na MSV v Brně

LAC - pavilon B1, stánek č. 125

Britská firma CAL Controls dodává na náš trh prostřednictvím společnosti LAC, s. r. o., kvalitní a spolehlivé PID regulátory teploty s jednoduchou obsluhou.
Přístroje CAL 3200, 3300, 9400 a 9500 jsou regulátory nové generace, jež jsou řízeny mikroprocesory.
Operátor komunikuje s regulátory prostřednictvím tří tlačítek a displeje. Regulátory CAL 9400 a 9500 mají dva displeje, obsluha může sledovat současně žádanou i měřenou hodnotu teploty. Pro snadné a rychlé použití v různých aplikacích jsou vybaveny funkcí pro automatické ladění parametrů. Údaje jsou uchovávány v paměti i po vypnutí napájení. Na vstupy regulátorů lze připojit devět typů termoelektrických článků nebo odporové čidlo Pt 100. Regulátory mohou také zpracovávat lineární signál v rozsahu 0 až 50 mV (CAL 9500 též 0 až 5 V, 0 až 10 V, 4 až 20 mA). Na jejich výstupy je možné připojit stykač nebo polovodičové relé.
Je-li třeba, lze je (kromě typu CAL 3200) doplnit modulem rozhraní RS-232 nebo RS-485. Regulátory CAL také umožňují nastavit náběh na žádanou hodnotu teploty se zadanou rychlostí nárůstu ve stupních Celsia za hodinu, výdrž na této teplotě po stanovenou dobu, automatické vypnutí regulace a přirozené chladnutí zařízení. Tyto přístroje jsou konstruovány pro montáž do panelu. Jsou napájeny 100 až 240 V AC nebo 12 až 24 V AC/DC, 4 V·A.
Podrobnější informace o regulátorech CAL lze získat ve stánku č. 125, pavilon B-I.


COMPAS Automatizace - pavilon C, stánek č. 40

Již druhým rokem bude ve stánku č. 40 na hlavní komunikační trase pavilonu C česká inženýrská společnost COMPAS automatizace představovat aplikace v automatizaci technologických procesů, strojů a linek. Kromě poradenství a technicko-obchodních informací připraví návštěvníkům videopořady o technických řešeních a předvede prezentační novinku v podobě „živé ukázky“: přímé propojení s velínem některé z aplikací.
Co se týče řízení spojitých výrobních procesů, nabízí společnost COMPAS automatizace zkušenosti a know-how v automatizovaných systémech řízení spojitých a dávkových procesů v chemii, farmacii (včetně validací), potravinářství a energetice. V oblasti diskrétních výrobních linek nabízí automatizaci strojů a válcoven. V obou uvedených oblastech může firma nabídnout komplexní řešení: specifikaci a dodávku čidel a provozních přístrojů, projekty (CAD Eplan a AutoCAD) a realizaci elektrozařízení včetně silové části a především řídicí systémy Siemens (PLC i DCS) s vývojem softwaru a uvedením do provozu. Součástí služeb je také nepřetržitý servis.
Důležitou oblastí v průmyslu je systémová integrace. Mnoho podniků často provozuje řídicí systémy různých značek a technické úrovně. To způsobuje provozovatelům značné technické potíže. Firma nabízí technickou pomoc a konzultace pro realizaci systémové integrace, včetně řešení vertikální integrace dat na bázi softwarové platformy firmy Wonderware.


FISHER-ROSEMOUNT - pavilon C, stánek č. 41

Ke stálým vystavovatelům na MSV patří společnost Fisher-Rosemount, s. r. o., která představí své produkty ve stánku č. 41 v pavilonu C.
Středem stánku je živá prezentace koncepce PlantWeb™. Pro architekturu PlantWeb je charakteristický nový způsob propojení přístrojů v provozu, rozšířitelné řídicí platformy a komunikační sběrnice Foundation™ Fieldbus.
Ve stánku budou představeny dva řídicí systémy. Řídicí systém DeltaV nabízí modulární koncepci s využitím I/O kart, dovolujících zpracovávat jak signály v klasických úrovních, tak i signály typu HART a Foundation Fieldbus. Řídicí systém OVATION je určen především pro řízení v energetice.
DeltaV i OVATION podporují systém AMS. Ten je také nabízen jako samostatný produkt. Systém AMS (Asset Management Solution) umožňuje uživateli průběžně sledovat, ovládat a nastavovat přístroje a zařízení instalovaná v technologickém procesu.
Nedílnou součástí řešení pro energetiku jsou řešení optimalizace procesů, jejichž nabídku reprezentuje SmartProcess™. SmartProcess je sada programů určená pro vyhodnocování okamžité účinnosti procesů a pro přímou optimalizaci procesů v energetice. Řešení využívá neuronové sítě k modelování řízené soustavy a model k přímým zásahům do řízené technologie.
Firma Fisher-Rosemount je též dodavatelem analyzátorů pro chemické, energetické a teplárenské provozy. Mezi hlavní výrobky tohoto směru patří analyzátory pro optimalizaci a řízení spalovacích procesů.
Dalším oborem, v němž firma Fisher-Rosemount patří k tradičním dodavatelům analyzátorů, je měření emisí. Kromě jednotlivých analyzátorů dodává také celé měřicí systémy emisí, včetně odběrových tras, úpravy vzorku plynu a vyhodnocovacích systémů.
V neposlední řadě je firma dodavatelem analyzátorů vody. Dodává měřicí okruhy pH, vodivosti, redoxního potenciálu, rozpuštěného kyslíku, nerozpuštěných látek a iontů.
Společnost Fisher-Rosemount nabízí komplexní řešení pro chemický a papírenský průmysl, přepravu ropy a plynu, energetiku a potravinářský a farmaceutický průmysl. Ve stánku budou k dispozici zástupci společnosti schopní poskytnout veškeré informace týkající se celé nabídky výrobků Fisher-Rosemount.


KROHNE - pavilon C, stánek č. 53

Německá firma Krohne, specializující se na měření průtoků a hladin, prezentuje své výrobky na MSV v Brně zcela pravidelně. Ve své expozici představí nové dvojvodičové snímače – ultrazvukové a radarové hladinoměry a indukční průtokoměry. Vystaveny budou rovněž přístroje, které mají na domácím trhu největší úspěch, tj. plováčkový průtokoměr typu H250, indukční průtokoměry, reflexní radary typu BM 100, hmotnostní průtokoměr s přímou měřicí trubicí typu Corimass G+, průtokoměr typu Tidalflux pro nezaplněná potrubí a další výrobky.
Svoji premiéru na veletrhu bude mít reflexní radarový hladinoměr BM 102. Tento typ navazuje na úspěšnou řadu BM 100, která má ve světě za tři roky výroby téměř 7 000 aplikací a s úspěchem se prodává i v ČR. Hladinoměr BM 102 se vyznačuje velmi příznivou cenou, univerzálností v použití pro měření hladin kapalných, práškových i granulovitých materiálů a dvojvodičovým připojením, které samo o sobě přináší množství výhod.
Expozice firmy KROHNE bude v pavilonu C, stánek č. 53.


CORAL - pavilon C1, stánek č. 109

CORAL s. r. o. bude na MSV prezentovat nové a efektivní metody výstavby dispečerských pracovišť, založené na nejmodernějších postupech v oblasti IT. Firma patří mezi stálice na trhu systémů SCADA a je známa především systémem pro vizualizaci a řízení technologických procesů TIRS (technologický informační a řídicí systém), jehož nejnovější verze nese označení TIRSWeb.
TIRSWeb, jako jeden z prvních v domácím i světovém měřítku, důsledně používá Internet Explorer jako dispečerský panel aplikace se všemi výhodami, které technologie internetu přinášejí. Dispečerské aplikace jsou budovány jako internetové nebo intranetové projekty s možností použít širokou škálu nástrojů a služeb, které byly pro internet vyvinuty.
Firma nejen kompletuje dispečerská pracoviště, ale současně poskytuje zákazníkům prostředky pro údržbu stávajících dispečinků či výstavbu nových.
Především pro vývojové pracovníky je určena další novinka – softwarový balík TIRSWebArchitect. Je to výkonný vizuální „návrhář“ s přímou podporou editace stránek v HTML určených pro technologické systémy.
Další novinkou bude předvedení podpory rozhranní OPC (OLE for Process Control), které se stává standardem pro výměnu dat v průmyslových systémech. Použitím OPC se značně rozšiřuje počet zařízení připojitelných k systému TIRSWeb.
Expozici firmy budou moci návštěvníci MSV shlédnout v pavilonu C v 1. patře, ve stánku č. 109.


SofCon - pavilon C1, stánek č. 110

Firma SofCon, pravidelný vystavovatel na MSV Brno, letos představí několik novinek. K nejzajímavějším patří dva typy malých průmyslových terminálů TERM05 a TERM06. Jsou vybaveny displejem LCD s 2 × 16 znaky a membránovou klávesnicí s deseti tlačítky. Lze je připojit k systémům KITV40, KIT386 nebo k jiným řídicím systémům prostřednictvím sériové komunikační linky RS-232/485. Dále firma představí osvědčené průmyslové terminály TERM10B a řídicí systémy Kompakt vybavené procesorovými deskami KITV40 nebo výkonnějšími KIT386EXR.
Firma SofCon neustále rozšiřuje průmyslovou stavebnici KITV40 o nové díly. Mezi novinky lze zařadit několik typů analogových desek, nové varianty univerzální programovatelné desky vstupů a výstupů IOFLEX s šestnácti rychlými univerzálními vstupy a šestnácti výstupy. S deskou je možné realizovat funkce podle požadavků zákazníka, jako např. připojení čtyř inkrementálních snímačů, připojení čtyř rezolverů, řízení krokových motorů atd.
Pro modernizaci obráběcích strojů připravila firma SofCon odměřovací jednotku určenou pro stroje, u nichž je třeba získávat údaje z lineárních nebo rotačních inkrementálních nebo rezolverových snímačů, zobrazovat aktuální souřadnice na displeji, zadávat absolutní nebo relativní souřadnice atd. Odměřovací jednotka se ovládá z klávesnice TERM10B podle zobrazovaných seznamů nabídek funkcí.
Uvedené výrobky najdete v expozici firmy SofCon v pavilonu C-I, stánek č. 110.


JUMO - pavilon C1, stánek č. 114

K zajímavým inovacím v programu firmy JUMO patří obrazovkové zapisovače LOGOSCREEN a LOGOSCREEN 500. V obou případech jde o přístroje zobrazující údaje z analogových a binárních vstupů na barevném displeji. Měřené údaje jsou zaznamenávány ve vnitřní paměti RAM a pomocí vestavěné mechaniky rovněž na disketu 3,5".
Zapisovače LOGOSCREEN mají v základním provedení k dispozici šest nebo dvanáct volně konfigurovatelných analogových vstupů a sedm binárních vstupů, přičemž se nabízí několik možností, jak rozšířit počet záznamových kanálů na celkový počet 36 analogových a 12 binárních vstupů.
Zapisovače řady LOGOSCREEN 500 představují optimální variantu všude tam, kde byly či dosud jsou použity klasické zapisovače na papír. Zobrazení může připomínat liniový zapisovač, tzn. se stupnicí a praporkem či ryskou, popř. se stupnicemi v podobě vodorovných pásmových diagramů nebo s číselným vyjádřením okamžitých hodnot měřených veličin nebo jako zobrazení křivek ve svislém diagramu. Cenová úroveň přístrojů LOGOSCREEN 500 odpovídá lépe vybaveným klasickým zapisovačům.
A nakonec to nejpodstatnější: k vyhodnocení a k archivaci měřených údajů pomocí PC slouží vyhodnocovací software PCA. PCA zajišťuje maximální bezpečnost záznamu bez možnosti jakékoliv manipulace s měřenými a uloženými údaji. Odolnost proti manipulaci se zaznamenanými údaji je potvrzena technickou zprávou nezávislého zkušebního a certifikačního orgánu TÜV Product Service GmbH v Mnichově.


FCC Průmyslové systémy - pavilon C1, stánek č. 125

Společnost FCC Průmyslové systémy s. r. o. zájemci na MSV naleznou již tradičně v prvním patře pavilonu C. Také letos budou vystavovány novinky ze čtyř úseků oblasti řídicí techniky, ve kterých firma FCC Průmyslové systémy působí – průmyslová výpočetní technika, senzorika, technika pro prostředí s nebezpečím výbuchu a prostředky pro průmyslové komunikace.
Přehlídka výrobků Advantech bude tentokrát orientována do těchto směrů: výkonné servery pro průmysl, datové sítě a telekomunikace, panelová PC široce využitelná jako rozhraní mezi člověkem a procesem a vestavné a jednodeskové počítače pro zákaznické aplikace.
Senzorika bude zastoupena širokou nabídkou přibližovacích indukčních, kapacitních, optických a ultrazvukových čidel německé firmy Pepperl+Fuchs.
Pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu nabízí společnost FCC Průmyslové systémy v zastoupení Pepperl+Fuchs klasické jiskrově bezpečné bariéry i nová řešení, jako jsou jiskrově bezpečné vzdálené vstupy a výstupy na sběrnici Profibus nebo ModBus.
Pro průmyslové komunikace budou ve stánku kromě standardního sortimentu převodníků, opakovačů a modemů pro metalické a optické linky firmy Westermo Teleindustri i vazebné členy pro průmyslové sítě Profibus.
Technika GSM bude v tomto stánku zastoupena průmyslovými modemy GSM Maxon a zařízením pro dálkovou kontrolu a ovládání technologických procesů z mobilního telefonu.


DataCon - pavilon C1, stánek č. 139

Společnost DataCon, s. r. o., letos představí ve stánku č. 139 pavilonu C-1 výrazně rozšířený sortiment výrobků a přístrojů. Na dvojnásobné výstavní ploše – ve srovnání s loňským ročníkem – budou vystaveny výrobky z vlastního vývoje a výroby i výrobky ze sortimentu světových firem, které společnost v ČR a SR zastupuje.

Z vlastní produkce budou prezentovány:

 • různé typy snímačů tlaku a hladiny s analogovým nebo číslicovým výstupem,
 • mikropočítačové záznamníky dat s různými parametry a různými počty vstupů, a to jako autonomní přístroje nebo jako zabudované součásti „inteligentních“ snímačů,
 • napájecí zdroje pro snímače,
 • ukazovací a vyhodnocovací jednotky,
 • speciální zdroje pro korozní ochranu produktovodů.

Ze sortimentu zastupovaných firem budou prezentovány tyto výrobky:

 • zcela nově široký sortiment různých typů snímačů německé firmy VEGA pro měření výšky hladiny kapalných nebo sypkých hmot,
 • snímače, indikátory a kalibrátory tlaku britské firmy DRUCK a americké firmy RUSKA,
 • přesné vrtulkové snímače průtoku americké firmy HOFFER,
 • zesilovače tlaku britské firmy HASKEL,
 • přesné tenzometrické snímače síly americké firmy INTERFACE,
 • přístroje pro vícekanálové měření tlaku v reálném čase firmy Pressure Systems.

Zájemci ve firemním stánku získají nejnovější informace o uvedených výrobcích a budou mít možnost osobně se seznámit s vystavenými přístroji.


PANTEK - pavilon C1, stánek č. 140

Pantek (CS) s. r. o. bude v pavilonu C-I, stánek č. 140, vystavovat především novou verzi komplexní softwarové rodiny pro oblast průmyslové automatizace – Wonderware FactorySuite™ 2000 (7.1).
Poprvé budou na tomto veletrhu představeny dva nové produkty firmy Wonderware začleněné do FactorySuite 2000: InTouch Terminal Services (TS) a Wonderware SuiteVoyager.
InTouch TS využívá terminálové služby operačního systému Microsoft™ Windows 2000, které umožňují mnohonásobné spuštění různých aplikací InTouch na jednom výkonném počítači (Terminal Server) a jejich ovládání z hardwarově i softwarově jednoduchých klientských stanic.
Wonderware SuiteVoyager je internetový informační portál, který integruje výrobní data z různých zdrojů a umožňuje k nim přístup z prostředí běžného internetového prohlížeče (tzv. tenký klient). Velmi důležité je několikastupňové zabezpečení přístupu, které je v otevřeném internetovém prostředí nezbytností. Klienti nejsou odkázáni pouze na sledování předem připravených sestav (reportů), ale mohou si je sami vytvářet a v rámci svých oprávnění i zasahovat do chodu vzdáleně provozovaných technologií.
Kromě softwarových produktů firmy Wonderware budou rovněž představeny produkty kanadské firmy SST, která je významným světovým dodavatelem ucelené řady komunikačních kart pro otevřené „inteligentní“ průmyslové sběrnice a I/O systémy (Profibus, Interbus-S, DeviceNet, ControlNet, Allen-Bradley 1771 Remote I/O, DH/DH+ aj.).


HUMUSOFT - pavilon C1, stánek č. 163

Společnost HUMUSOFT na MSV představí nástroje pro technické výpočty a simulace, přístrojové a programové vybavení pro sběr dat a řízení v reálném čase a přenosné počítače využitelné v oblasti automatizační techniky.
Integrujícím prvkem expozice bude systém MATLAB, který je považován za standard v oblasti technických výpočtů, analýzy, vizualizace dat a simulace systémů. Jeho nejnovější verze, MATLAB 6, má zcela nové grafické uživatelské rozhraní a zásadním způsobem bylo přepracováno i jádro výpočetního systému. Do nové verze byly implementovány výpočetní algoritmy knihoven
LAPACK. Inovována byla i většina nadstaveb: Simulink, Stateflow, Real Time Workshop atd. Na veletrhu budou prezentovány i zcela nové nadstavbové moduly pro zpracování signálů, návrh řídicích systémů pro oblasti měřicí techniky a finančních analýz.
Nástroj pro simulaci a optimalizaci výrobních, obslužných a logistických systémů a pro podporu manažerského rozhodování WITNESS (Lanner Group) bude na veletrhu představen v nové verzi WITNESS 2000.
Přístrojová část sortimentu je zastoupena přenosnými počítači ACME Portable a zásuvnými kartami pro sběr dat, analýzu obrazu, zpracování signálů a řízení pohonů. Na veletrhu budou ukázány inovované modely přenosných počítačů s výklopnou plochou obrazovkou s rozlišením až 1 024 × 768 bodů a úhlopříčkou 15".
Společnost HUMUSOFT bude na letošním MSV umístěna v pavilonu C1, stánek č. 163.


MICROSYS - pavilon E2, stánek č. C205

Při zájmu o systémy SCADA lze přijmout pozvání do stánku firmy Microsys spol. s r. o. (pavilon E-II, stánek č. C205). Její pracovníci zde návštěvníkům představí systém Promotic 2000 – softwarový nástroj pro tvorbu vizualizačních a řídicích aplikací v různých oblastech průmyslu. Ve společné expozici s firmou Elcom s. r. o. nabídnou komplexní řešení dispečerských a řídicích stanic: systém sledování, řízení a bilancování odběrů energií (Promotic-Energ), systém pro monitorování pohybu vozidel (Promotic-Patrol), systémy řízení výměníkových stanic, telemetrické systémy, systémy pro řízení technologických linek atd.
Zásluhou zcela otevřené architektury je snadné systém Promotic 2000 propojit s jinými softwarovými produkty, např. s podnikovými databázemi, komunikačními servery jiných výrobců atd. Pomocí Promotic Web serveru lze z prohlížeče HTML (např. Internet Exploreru) monitorovat nebo měnit data objektů systému Promotic. Pro vazbu na průmyslové řídicí automaty nabízí Promotic 2000 množinu komunikačních ovládačů. K dispozici jsou i ovládače pro modemová spojení, přenosy v rádiových sítích a sítích GSM. V systému Promotic 2000 jsou zabudovány i nezbytné prostředky ke zvýšení stability a bezpečnosti aplikací: systém přihlašování operátorů, možnost zablokovat kritické klávesy, watchdog, ochrana uživatelského know-how heslem projektu atd. Výkonný diagnostický a ladicí nástroj poskytuje úplné informace o stavu systému a běžící aplikaci.


ELCOM - pavilon E2, stánek č. C205

V letošním roce představí firma ELCOM-IPC, s. r. o., návštěvníkům MSV Brno celou škálu počítačů pro použití v průmyslových a jiných speciálních podmínkách a dále nabídku komponent z této oblasti. Zájemci se mohou seznámit s různými typy vysoce kvalitních počítačů do 19" zástaveb, panelových PC, PC do rozváděčů apod.
Za zmínku zvláště stojí nový systém MCS 2000 z produkce této firmy, který je určen pro řízení energetických stanic a dispečerských center. Jde o ucelené multiprocesorové distribuované řešení pro efektivní sběr dat a řízení v reálném čase. Vstupy mohou být binární a analogové, střídavé či stejnosměrné, výstupy reléové a analogové, v množství podle potřeb a přání zákazníka. Systémy komunikují po sériové metalické lince nebo po světlovodném kabelu s možností konverze těchto rozhraní. Spolu s nadřazenými PC a softwarem SCADA Mikrodispečink společnosti SME, a. s., tak tvoří optimální řešení pro řízení v energetice či jiném průmyslovém odvětví.
Z počítačů pro speciální podmínky je třeba upozornit na systémy PC5 a PC7 Compact, které jsou určeny pro extrémní podmínky (–40 °C až +70 °C), včetně periferních jednotek. Montují se na lištu DIN, a jsou tedy vhodným řešením pro různé rozváděče.
Firma ELCOM-IPC, s. r. o., zájemce seznámí se svým sortimentem v pavilonu E II, stánek č. C205.


Moravské přístroje - pavilon E2, stánek č. C209

Hlavním pilířem expozice společnosti Moravské přístroje a. s. je osvědčený programový systém Control Web 2000, který se v naší republice již stal de facto standardem. Nyní je k dispozici v české, ale i anglické, německé a japonské jazykové mutaci a je zahraničními partnery úspěšně prodáván. Nejenže je velmi silný v roli programového vybavení jednotlivých řídicích jednotek a vizualizačních počítačů, ale stále častěji je používán jako middleware, tj. jako integrující prostředí propojující systémy řízení výrobních procesů v reálném čase (PLC, řídicí jednotky strojů, operátorské řídicí systémy) s podnikovým informačním systémem (SQL databáze, intranet, internet, kancelářské systémy). Ve škálovatelnosti a rozsahu funkčnosti se systému Control Web žádný podobně zaměřený systém zdaleka nedokáže vyrovnat.
Pro zájemce, kteří chtějí vidět, na co se mohou v blízké budoucnosti těšit, bude k dispozici předběžná verze (technology preview) další generace rodiny systémů Control Web. Především byla do nového systému zařazena většina požadavků, které vyplynuly z rozsáhlého dotazníkového průzkumu uskutečňovaného mezi uživateli. A navíc je zde ještě několik výrazných rozšíření a velkých novinek, na jejichž popis zde není místo, ale které určitě stojí za to vidět. Takže firmu navštivte v pavilonu E II, stánek č. C209.


ZAT - pavilon Z, stánek č. 27

Společnost ZAT a. s. společně s dceřinou společností Zat Easy Control Systems a. s. je významným dodavatelem řešení pro automatizaci technologických provozů. K čerstvým oceněním kvalit práce společnosti patří přidělení zakázky na dodávku řídicího systému odsíření elektrárny Vřesová a subdodávka řídicího a informačního systému modulu 2 pro projekt modernizace Jaderné elektrárny Dukovany.
K vystavovaným novinkám lze pro úvod říci, že potvrzují správnost orientace na otevřené systémy. ZAT bude na veletrhu prezentovat otevřenost softPLC/DCS systému PERTINAX. Pro realizaci velmi rychlých regulací a zabezpečovacích systémů je ZAT-2000 MP doplněn o soubor místního vstupního a výstupního rozhraní s názvem ZAT-DV. V expozici budou demonstrovány vlastnosti PERTINAX na regulátoru vodní turbíny a na systému řízení poháněcí stanice pásového dopravníku. Pro rozsáhlé projekty SCADA bylo vytvořeno řešení založené na stanici RTU CD360, která využívá identický softPLC/DCS systém jako „velké“ procesní stanice ZAT-2000 MP.
V oblasti vizualizace technologických procesů bude prezentováno provedení InTouch Internet Enabled, dále technologie InTouch Terminal Services a SuiteVoyager – výrobní internetový portál. Velmi zajímavé bude představení systému EAM (Enterprise Asset Management) Maintenance Suite. Jde o integrovaný nástroj pro řízení údržby, který využívá data z provozu dodaná aplikacemi InTouch a IndustrialSQL.


Rockwell Automation - pavilon Z, stánek č. 66

Jako každoročně se americká společnost Rockwell Automation účastní MSV v Brně. Bude v pavilonu Z, tentokrát ve stánku č. 66. V roli spoluvystavovatele se představí nový autorizovaný distributor, společnost ControlTech z Kolína. I letos představí společnost několik novinek. Jde např. o nový řídicí systém MicroLogix 1200, operátorský panel PanelView 300, miniaturní řídicí systém PICO (popsaný na str. 31 tohoto časopisu) a další komponenty.
Zájem návštěvníků expozice nepochybně vzbudí i nová řada frekvenčních měničů na vn (až 6,9 kV) PowerFlex.
Magnetem expozice jistě bude systém ControlLogix. Výkonný systém (až 128 000 I/O) využívá architekturu producent/spotřebitel a disponuje mnoha velmi užitečnými vlastnostmi. Počet procesorů v šasi není omezen, moduly je možné vkládat i vyjímat za provozu pod napětím, k dispozici je předzpracování signálů, a diagnostika vnějších spojů apod.
Neméně zajímavá je i nabídka produktů od Rockwell Software, který svou pozornost upřel i na oblast MES (Manufacturing Execution Systems) a na využití internetu v oblasti řízení.
Vedle známých produktů RSView32 a RSSQL bude představen RShistorien, umožňující snadné vytěžování databází SQL uživatelem. Lákavá jistě také bude prezentace softPLC, protože nedávné snížení cen tohoto produktu podstatně zatraktivnilo jeho použití v průmyslových aplikacích.
Nabídka bude standardně široká, a proto lze předpokládat, že všichni návštěvníci stánku Rockwell Automation-ControlTech budou s jeho návštěvou spokojeni.


SIEMENS - pavilon Z, stánek č. 56

Rozsáhlá expozice firmy Siemens v pavilonu Z uspokojí všechny zájemce o nové produkty z oblasti automatizační techniky.
Divize A&D AS (automatizační systémy) představí souhrnnou nabídku automatizačních prostředků se znázorněním všech typů průmyslových komunikací. Součástí předváděcího panelu budou mj. řídicí systémy od malých Simatic S7-200 a Logo! až po Simatic S7-400, dále operátorské panely, pohony, systémy strojového vidění, nízkonapěťové spínací prvky, senzory a systémy SCADA/HMI.
Z dalších novinek je třeba upozornit především na novou řadu IPC Simatic Panel PC 670 (AUTOMA č. 6/2000, str. 28-30). Dalšími novinkami jsou frekvenční měnič EM 148-FC integrovaný do periferie Simatic ET200X a nové operátorské panely na bázi Windows CE.
Z nabídky ostatních divizí návštěvníky jistě zaujme řídicí systém Sinumerik 802D, který bude spolu s pohony Simodrive 611D ovládat nástrojařskou frézku v expozici divize A&D MC (řídicí systémy a pohony pro obráběcí stroje a roboty).
Subdivize A&D PA (automatizace procesů a instrumentace) představí Simatic PCS7 s dílčími komponenty Simatic S7, Simatic Software, Simatic HMI a Simatic Net. Je to automatizační systém pro komplexní řízení technologií od základní úrovně (snímače a akční členy), přes regulátory, logické a sekvenční řízení, vizualizaci a dispečerské řízení až po rozhraní SAP/R3.
Představí se i divize VT (dopravní technika). V její části expozice návštěvníci najdou mj. přejezdové zabezpečovací zařízení Eleksa 93 S a počítadlo náprav AZF.


Weidmüller - pavilon Z, stánek č. 101

Firma Weidmüller, tradiční účastník MSV v Brně, letos ve své expozici představí novinky z oboru řadových svorek Z-Roof, bezšroubové svorky řady D pro instalace v budovách, kopplery se šroubovým i bezšroubovým připojením, převodníky analogového signálu řady Wave atd. Tyto a další zajímavosti budou k vidění ve stánku č. 101, pavilon Z.


Schneider Electric - pavilon Z, stánek č. 124

Firma Schneider Electric, kterou kromě České republiky lze najít v dalších 130 zemích světa, kde zaměstnává více než 67 000 pracovníků, působí na českém trhu již sedmým rokem. Firma nabízí ucelená řešení v oblasti rozvodu elektrické energie. Součástí dodávek jsou řídicí systémy Modicon a operátorské stanice, které zaujímají rozsahy od jednoduchých až po nejsložitější a nejnáročnější aplikace. Právě na bázi těchto produktů jsou založena kompletní řešení řízení technologických, strojních a jiných procesů. Schneider Electric je tradičním vystavovatelem na MSV v Brně, kde prezentuje svoje přístroje značek Merlin Gerin, Modicon, Square D, Telemecanique a Elektropřístroj Písek. Na letošním veletrhu představí firma nové vzduchové jističe Masterpact NW a NT. Jistič Masterpact NT je nejmenší jistič acb ve světě. Jistič 1 600 A je možné umístit do pole šířky 400 mm. Všechny jističe obsahují novou generaci spouští Micrologic, které jsou kromě standardních ochranných funkcí vybaveny měřicími funkcemi, datovou komunikací a dalším příslušenstvím.  Co se týče průmyslové automatizace, zájemci se budou moci na veletrhu seznámit s novým měničem Altivar 28 či s rozšířenou nabídkou programovatelného řídicího a spínacího přístroje pod názvem Zelio Logic, tentokráte s osmi výstupy.
Expozici naleznete pod číslem 124 v pavilónu Z.


AutoCont Control Systems - pavilon Z, stánek č. 129

Společnost AutoCont Control Systems patří mezi významné dodavatele automatizačních prostředků. Základ její nabídky tvoří sortiment firmy Mitsubishi Electric.
Především jsou to PLC, jejichž výrobní program začíná u mikrokontroléru Alpha (AUTOMA č. 9-10/1999, str. 58) a končí redundantním systémem Q4AR.
„Horkou“ novinkou na MSV 2000 bude multiprocesorový systém MELSEC Q, představený odborné veřejnosti v květnu letošního roku (viz AUTOMA č. 6/2000, str. 12-13). Tento systém představuje skutečně zcela novou koncepci ve vývoji PLC.
Jistě zaujme ucelená nabídka inteligentních operátorských panelů řady MAC E (AUTOMA 6/2000, str. 34). Novým produktem v oblasti CNC řízení je Meldas M600, umožňující současně řídit až 21 os.
Novinkami mezi roboty Movemaster je model RP-1AH (AUTOMA 1/2000, str. 16). Tento robot byl vyvinut pro práci na malém prostoru: osazování desek plošných spojů, hodinářský průmysl atd. Dalším novým typem robotu je RV-2AJ s pěti stupni volnosti a nosností 2 kg (viz str. 93-94 tohoto čísla).
Z oblasti systémů SCADA bude představen software Citect (AUTOMA č. 5-6/1999, str. 26-27) a rovněž nový produkt Plant2SQL, který usnadňuje přenos technologických dat z Citectu do informačního systému podniku.
I v tomto roce se na MSV představí divize IPC. Ve stánku bude prezentovat několik řad počítačových sestav, např. nové šasi do 19" zástavby IAC 2000 Rack.
Z mechanických komponent pro elektroniku firmy Knürr bude představen průřez nabídkou rozváděčových skříní pro instalace v náročném průmyslovém prostředí.


VAE ProSys - pavilon Z, stánek č. 137

Firma VAE Prosys z Ostravy se dosud účastnila všech brněnských strojírenských veletrhů jako spoluvystavovatel ve stánku firmy ABB, protože je obchodním a technických zástupcem pro oblast nízkonapěťových přístrojů a programovatelných automatů. Tento rok poprvé vystavuje samostatně, ve stánku č. 137 v pavilonu Z.
K vidění zde budou mj. tyto exponáty:

Programovatelné automaty
Vývojový software 907AC1131 plně odpovídá standartu IEC 61131-3. Aplikaci lze programovat pomocí editorů IL, LD, FBD, SFC a ST. Vývojové prostředí má multitasking, vestavěnou vizualizaci, off-line simulaci, integrované DDE, umožňující data z procesu zpracovávat např. v Excelu, Wordu nebo externím vizualizačním programu.
Nové procesory Advant Controller 31, typy 07KT95, 07KT96 a 07KT97, se vzhledově neliší od svých předchůdců. Všechny inovace jsou ukryty uvnitř. Jejich paměť byla rozšířena na přibližně 2 MB, všechny mají vestavěnou komunikaci MODBUS. Typ 07KT97 umožňuje připojení na Profibus-DP a ARCNET.

Výkonové přístroje
Výkonové jističe řady Isomax S, určené pro jištění motorů do 690 V, jsou vybaveny klasickou spouští v provedení Isomax S3 pro jmenovité proudy od 3 do 200 A nebo mikroprocesorovou spouští v provedení Isomax S4 – S7 pro proudy od 250 A do 1 250 A.
Výkonové stykače řady A, rozšířené o další trojpólové stykače, které nahrazují řadu EH, jsou určeny pro spínání proudů do 300 A v AC-3 a při jmenovitém napětí až do 1 kV a jsou doplněny širokým rozsahem příslušenství.
Pojistkový program – řada pojistkových odpínačů doplněná úsporným typem SLP 100 pro pojistky velikosti 00 do 100 A pro jmenovité napětí do 500 V AC. Novinkou je hlídač přepálené pojistky OFM 690, který je napájen z hlídané sítě a indikuje přepálenou pojistku pomocí přepínacího kontaktu.


AMTEK - pavilon Z, stánek č. 202

Firma AMTEK spol. s r. o. bude letos, stejně jako v minulých letech, na MSV 2000 v Brně v pavilonu Z (stánek č. 202) vystavovat široký sortiment automatizačních prvků a elektronických součástek předních světových výrobců, jako např. FUJI Electric, Analog Devices, Traco, Lambda, Baumer Electric, Teledyne, Acrosser a další. K vidění bude mnoho novinek, zejména nová řada frekvenčních měničů FUJI Electric, průmyslové počítače, polovodičové harddisky a ostatní výrobky pro řídicí systémy na platformě PC od firmy Acrosser, programovatelné operátorské panely FUJI POD, které podporují všechny běžné řídicí systémy, malý programovatelný automat FUJI TimeRy relay, sloužící jako náhrada několika časových relé, průmyslové snímače Baumer Electric (všechny typy, novinkou jsou laserové snímače vzdálenosti s analogovým výstupem a rotační i lineární inkrementální magnetické snímače), výkonové rezistory, snímače síly a nalepovací potenciometry Sensoflex firmy Metallux, moderní spínané zdroje s univerzálními vstupy Coutant Lambda, měniče DC/DC Traco 1 až 25 W pro nejnáročnější aplikace, průmyslová tlačítka a signálky Elektroapparatenbau Olten (EAO), průmyslová polovodičová relé Teledyne a displeje LCD a moduly Planar a GPO.


PHOENIX CONTACT - pavilon Z, stánek č. 253

Rostoucí počty čidel, snímačů a výkonových prvků a stále komplexnější přístup k řízení přinesly požadavek nahradit klasické paralelní vedení datových vodičů jiným, hospodárnějším řešením. Úsporu času i peněz přineslo zavedení průmyslových sběrnic. Také společnost Phoenix Contact svým systémem Interbus významně přispěla k rozšíření průmyslových sběrnic do systémů řízení technologických procesů. V průběhu posledního desetiletí Interbus zaznamenal dynamický nárůst počtu instalací – již přes tři a půl milionu instalovaných modulů od počátku výroby. Více než 600 spolupracujících producentů z celého světa sdružených v klubu Interbus Club, standardizace podle IEC 61131, IEC 61158, OPC a IEEE 802 řadí Interbus mezi špičkové výrobky ve svém oboru.
Nové technologické trendy požadují průnik informačních a automatizačních technologií. Koncepce soudobé automatizační techniky využívá splývání technologií – klasické centralizované řízení je stále více decentralizováno, vzniká množství inteligentních periferií, pro přenos dat je kromě standardních přenosových systémů masivněji využíván i protokol Ethernet.
Phoenix Contact nabízí komplex prvků od klasických komponentů řízení přes MMI, ovládání výstupních modulů až po aplikační software. Rozsah produkce od pasivních propojovacích modulů přes zdroje, převodníky, rozhraní, ochrany proti přepětí po průmyslové sběrnice a komunikační systémy staví společnost Phoenix Contact mezi přední světové partnery pro automatizaci technologických procesů. Zákazníkům poskytuje vše od poradenství přes spolupráci při tvorbě a realizaci projektu po servis a průběžnou inovaci sortimentu.