Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Průmyslová automatizace na mezinárodních veletrzích v Německu

číslo 6/2003

Průmyslová automatizace na mezinárodních veletrzích v Německu

Hannover Messe s lehkým optimismem

Letošní veletrh Hannover Messe hodnotí pořádající veletržní správa, stejně jako loni, jen s lehkým optimismem. Jak ilustruje tab. 1, klesl počet vystavovatelů i návštěvníků a zmenšila se výstavní plocha. Dílčími příčinami jsou americká válka proti Iráku a strach z nemoci SARS, ale základním důvodem je přetrvávající hospodářská recese. Přesto byli vystavovatelé i návštěvníci s průběhem veletrhu většinou spokojeni a kladně jej hodnotí i německé odborné svazy VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) a ZVEI (Zentralverband Eletrotechnik- und Elektroindustrie).

Obr. 1.

Specializovaného veletrhu Factory Automation se zúčastnilo 1 120 vystavovatelů. Podle prof. Klause Goehrmanna, předsedy představenstva pořádající veletržní správy Deutsche Messe AG, přijížděli s „obezřetnými nadějemi“, ale „tím větší bylo jejich uspokojení z překvapivě úspěšného průběhu veletrhu“. Jak by ne, vždyť průmyslová automatizace je základem investic do moderní průmyslové výroby a podle průzkumů veletržní správy přijelo s konkrétními investičními záměry na Hannover Messe přibližně 70 tisíc návštěvníků. Stejná spokojenost zavládla v průběhu veletrhu i mezi vystavovateli specializovaného veletrhu Motion, Drive and Automation.

Nová koncepce Hannover Messe

V průběhu veletrhu byla představena nová koncepce Hannover Messe. Podle ní se měly od roku 2005 v roli klíčového odborného veletrhu střídat v lichých letech Factory Automation, přehlídka automatizace především pro nespojitou výrobu, jako je strojírenství, elektrotechnika apod., s Process Automation, která se měla konat v sudých letech a být zaměřena na kontinuální a dávkovou výrobu (chemický a petrochemický průmysl, farmacii, potravinářství atd.). Veletržní správu k tomu přivedly připomínky vystavovatelů, že inovační cykly výrobků jsou delší než jeden rok a že nemohou na veletrh přijíždět každoročně s převratnými novinkami. Zřejmou snahou bylo také rozšířit záběr veletrhu na zajímavý obor kontinuální výroby a přilákat do Hannoveru více vystavovatelů.

Německý trh je pro dva podobné veletrhy příliš těsný

Kolem záměru Deutsche Messe se v průběhu veletrhu rozvířila napjatá diskuse. Proč? Jasně to bylo formulováno na tiskové konferenci ZVEI, která se konala v první den veletrhu Hannover Messe: v Německu je tradičním veletrhem automatizace pro kontinuální výrobu Interkama v Düsseldorfu a podporovat dva podobné veletrhy není v zájmu firem, které v tomto oboru působí. V Německu je místo jen pro jeden takový veletrh.

Obr. 2.

Jak je asi čtenářům známo, Interkama se koná v Düsseldorfu jednou za dva roky a následující měla být na jaře 2004. I ona se potýká s propadem zájmu vystavovatelů, způsobeným hospodářskou recesí, a vstup tak silného konkurenta, jako je veletrh Hannover Messe, do segmentu, který „patří“ veletrhu Interkama, by jí zřejmě způsobil nemalé problémy.

Smlouva o spolupráci: na Interkamu v roce 2004 do Hannoveru

Válka veletrhů se však konat nebude. Dne 15. května 2003 bylo vydáno prohlášení pod názvem Deutsche Messe AG a Messe Düsseldorf GmbH rozšiřují svoji spolupráci. Konstatuje se v něm, že Interkama bude od roku 2004 společným projektem obou veletržních správ a bude se konat každý sudý rok v Hannoveru v rámci Hannover Messe.

Smlouva je výsledkem intenzivních jednání obou veletržních správ a zástupců hospodářských a profesních svazů. Veletržní správy místo rozmělnění trhu, které by přineslo zvýšení nákladů všem v celém oboru automatizace spojitých a dávkových výrobních procesů, zvolily odpovědný přístup k potřebám svých klientů, tj. výrobců a dodavatelů – potenciálních vystavovatelů, i jejich zákazníků – návštěvníků veletrhu.

Vliv na český trh

Co bude toto spojení znamenat pro české firmy a české zájemce o automatizaci? Je třeba si uvědomit, že veletrh Hannover Messe stejně jako jeho nová specializovaná součást Interkama jsou mezinárodní přehlídky, jejichž vliv přesahuje německý, ba i evropský trh. Se vstupem České republiky do EU význam těchto veletrhů pro náš region ještě vzroste.

Zajímavé je vyjádření, že spolupráce obou veletržních správ se projeví i v kooperaci při pořádání veletržních akcí v zahraničí. Česko je tu jmenováno mezi zeměmi, kde má silnou pozici Messe Düsseldorf (je majoritním akcionářem společnosti Veletrhy Brno, a. s.) a Deutsche Messe bude chtít ve spolupráci s ním vstoupit na český trh. Odpověď na otázku, jaká bude konkrétní podoba tohoto vstupu, zda se posílí význam automatizace v rámci MSV v Brně, nebo snad vznikne nový, specializovaný veletrh, zatím neznáme.

V neposlední řadě by tato smlouva měla být inspirací pro české veletržní správy k tomu, aby uvážlivě přistupovaly k možnostem a potřebám firem v oboru automatizace.

Opravte si v diáři

Zájemci o automatizaci procesní výroby nechť si ve svých diářích opraví: Interkama v roce 2004 bude ve dnech 19. až 24. dubna 2004 v Hannoveru v rámci veletrhu Hannover Messe.

Petr Bartošík, (Hannover – Praha)
foto: Deutsche Messe

Inzerce zpět