Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Průmyslová automatizace na Hannover Messe

číslo 1/2002

Průmyslová automatizace na Hannover Messe

Ve dnech 15. až 20. dubna 2002 se bude v Hannoveru konat jeden z největších průmyslových veletrhů Evropy, proslulý Hannover Messe. Nemalá část veletrhu bude již tradičně věnována průmyslové automatizaci.

Obr. 1.

Jaká je úloha automatizace v současném evropském hospodářství, o němž analytici opatrně konstatují, že se „nevyvíjí dobře“? Automatizace může být pro mnohé firmy cestou, jak překonat stagnaci. Kdo bude mít dostatečné rezervy, aby mohl i v obtížné situaci investovat do automatizace a racionalizovat tak své výrobní procesy, bude mít šanci uspět. Firmy, které neudrží krok s vývojem moderních technologií, tuto šanci nedostanou. Proto pořadatelé veletrhu Hannover Messe soudí, že automatizace je obor, v němž se periodické výkyvy výkonnosti hospodářství projevují jen omezeně.

Jako hlavní témata současné automatizace chtějí pořadatelé na specializované přehlídce Factory Automation, jež je součástí Hannover Messe, zdůraznit dvě hesla: „moderní továrna má inteligentní informační sítě“ a „výroba a management mluví stejným jazykem“.

Co tedy bude možné na Hannover Messe vidět? Jako vždy to bude široký sortiment robotiky a techniky pro manipulaci s materiálem. Roboty, montážní linky a jejich komponenty budou v halách 15, 16, 17 a 23. T. K. Brodtmann, obchodní ředitel Odborného svazu robotiky a automatizace VDMA, řekl: „Jiná než pružná automatizace již není akceptovatelná – v současné době se žádá pružnost.“ Ač to může znít jako samozřejmost, z průzkumu pořádaného v loňském roce mezi německými firmami, které zaváděly automatizaci, plyne nespokojenost s automatizačními řešeními, a to především proto, že inovace a přechod na jiný typ výroby bývají těžkopádné a spojené s nemalými finančními náklady. Přitom vývoj jde kupředu velmi rychle. Jako příklad mohou sloužit mobilní telefony: inovační cyklus je krátký a stále se objevují nové typy s vylepšenými funkcemi a novým designem. Do automatizace výroby je někdy nutné znovu investovat dříve, než se původní investice vrátí. Taková automatizace ovšem nemá očekávaný hospodářský efekt.

Obr. 2.

V halách 7, 8, 9 a 11 návštěvníci najdou sítě, průmyslové komunikace, snímače a akční členy, měřicí, diagnostickou, řídicí a regulační techniku a průmyslové počítače. Vývoj v této oblasti postupuje rychle kupředu a do průmyslové praxe pronikají mnohé standardy z kancelářských aplikací, upravené pro zvýšené nároky průmyslu. V oblasti řídicí techniky je moderním trendem decentralizace. Řídicí a diagnostické funkce, tzv. inteligence, již nejsou úlohou centrální řídicí jednotky, ale přebírají je snímače, akční členy nebo operátorské panely. Ty navzájem komunikují a sdělují si potřebné informace. Centrální jednotka pouze monitoruje činnost celého systému, popř. ukládá výrobní data a zprostředkuje styk s obchodními a eko- nomickými aplikacemi. Často však tato centrální jednotka chybí a její funkce jsou přiděleny ostatním jednotkám sítě.

Haly 6 a 7 jsou vyhrazeny pro podnikový a výrobní software, počítačové technologie a inženýrské služby. Oblast průmyslových informačních technologií je tak zásadní, že její prezentaci na Hannover Messe v příštím čísle věnuji samostatný příspěvek. Na tomto místě se zmíním jen o jedné zajímavé novince z oblasti komponent pro výpočetní techniku, kterou bude možné vidět v hale 6 ve stánku Deutschen Flachdisplay-Forum (DFF; jde o součást VDMA). Jsou to displeje ze světlo emitujících diod z organických polovodičů (OLED). Za objev a výzkum vodivosti polymerů byla předloni udělena Nobelova cena. Německo stojí v čele vývoje těchto prvků, jež naleznou uplatnění především v miniaturních displejích s malou spotřebou, např. v mobilních telefonech, oganizérech nebo na palubních deskách automobilů.

Obr. 3.

Zajímavé však jistě budou i ostatní specializované veletrhy sdružené v rámci Hannover Messe, ať už představí objekt automatizace (např. energetiku) nebo obory, které mají na automatizaci vliv. Mezi ně patří např. tradiční přehlídka výzkumu a vývoje nebo veletrh mikrotechnologií, tj. oboru, který ovlivňuje především oblast snímačů a akčních členů (lákadlem jistě bude např. inteligentní spouštěč airbagů), ale i komunikační techniku (např. technologie spojování světlovodných kabelů).

O významu veletrhu Hannover Messe hovoří zájem vystavovatelů (7 200 vystavovatelů z 60 zemí obsadí plochu 270 000 m2 v 26 halách a na volné ploše) i návštěvníků (očekává se 300 000 návštěvníků z přibližně 100 zemí). Chcete-li se stát jedním z nich, najdete bližší informace na http://www.hannovermesse.de nebo v češtině na http://www.deutschemesse.cz

(Bk)

(Foto: Hannover Messe)

Inzerce zpět