Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Průmysl v červenci 2015 – dominantní vliv na růst hospodářství ČR

Průmyslová produkce v červenci, podobně jako v předchozích měsících, přispívala k růstu české ekonomiky. Reálně meziročně vzrostla o 4,6 %, ovšem po očištění od vlivu počtu pracovních dnů byl meziroční nárůst 7,2 %.

 
„Společně s exportem průmysl potvrdil svoji dominantní roli při zajištění růstu hospodářství. Dokonce ve srovnání s vývojem v Evropské unii potvrzuje náš průmysl svoji dobrou výkonnost a konkurenceschopnost,“ uvedl poradce prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Boris Dlouhý.
 
Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v červnu 2015 ve 28 zemích EU meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,7 %.
 
Poměrně velká dynamika růstu průmyslové výroby v ČR se projevuje ve zvýšení poptávky po pracovnících. „Průmyslové firmy přijímají nové zaměstnance, ale nabídka na trhu práce lidí v potřebné struktuře se může v dalším období projevit jako omezení jejich dalšího růstu,“ uvedl Boris Dlouhý.
 
Podle zjištění Svazu průmyslu a dopravy ČR firmy dlouhodobě a průřezově regiony upozorňují na nedostatek technicky vzdělaných pracovníků. V roce 2008 před vypuknutím hospodářské recese byla poptávka odhadována na 100 tisíc pracovníků. Vzhledem k tomu, že průmysl již překonal objem výroby z předkrizového období, poptávka po lidech výrazně vzrostla. „Potřebujeme vyšší pružnost trhu práce. To je jeden ze základních úkolů pro vládu. Je třeba se zabývat nejen rekvalifikacemi, ale i migrací pracovních sil mezi regiony,“ uvedl Boris Dlouhý.

(ed)