Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Průmysl 4.0 a praxe

Ve středu 30. listopadu 2016 uspořádal Czech­Invest ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a zábavním střediskem Science Centrum iQlandia konferenci na téma Průmysl 4.0 v praxi. Šlo již o čtvrtou akci v řadě: téma průmyslu 4.0 a jeho příležitostí pro Českou republiku bylo agenturou CzechInvest prezentováno tento rok již v Brně, Plzni a Ostravě.

Na akci dorazilo více než 130 zástupců firem, státní správy a akademické sféry. Konferenci zahájil rektor Technické univerzity Liberec Zdeněk Kůs. S prezentacemi pak vystoupila agentura CzechInvest, zástupci Technické univerzity Liberec a firem Siemens, Škoda Auto, ABB, Eaton a Ernst & Young. Z českých společností představili své zkušenosti s průmyslem 4.0 zástupci firem Microrisc, Merz, CyberGym Europe a Modelárny Liaz, kteří se věnují konkrétním aspektům tohoto konceptu.

Na konferenci se řešila všeobjímající i dílčí témata, např. význam robotů ve čtvrté průmyslové revoluci. Trendem v tomto odvětví jsou servisní roboty a kolaborativní roboty, které pracují v kontaktu s lidmi. Jejich potenciál je značný i mimo výrobu, např. v pomoci zdravotně postiženým osobám robotickými exoskeletony. Robotice se věnoval i zástupce ABB, který následně představil mj. velmi zajímavý přístup ABB k managementu flotil přepravních lodí, na jehož vývoji se programátoři společnosti, sídlící v Ostravě, výrazně podílejí. Zástupce společnosti Siemens prezentoval metody a zkušenosti z digitální továrny a zabýval se do detailu jednotlivými aspekty průmyslu 4.0 jako big data, datová úložiště, integrace systémů, umělá inteligence, rozšířená realita a další. Svůj přístup k průmyslu 4.0 představila také firma Škoda Auto, která v této oblasti spolupracuje s Technickou univerzitou v Liberci.

Na konferenci se ale řešila i témata, která přesahují oblast výroby, jako je např. kybernetická bezpečnost, která je pro ochranu internetu věcí a fungování průmyslu 4.0 zásadní. Řečníci se zabývali také přípravou pracovní síly na potřeby nové průmyslové revoluce pomocí rekvalifikačního programu Industry 4.0 Passport, na kterém se podílí i Technická univerzita v Liberci.

Praktický přístup k problematice předvedl majitel společnosti Merz. Ukázky chování a očekávání zaměstnanců i uživatelů produktů podrobil rozsáhlému rozboru. Z něho vyplývají výrazné změny v očekáváních obou skupin. Od forem komunikace, prezentace údajů nutných pro tvorbu rozhodnutí až po formy vzdělávání a získávání znalostí po pouhou existenci v prostředí společnosti 4.0.

Konference Průmysl 4.0 a praxe měla za cíl nahlédnout na tuto iniciativu z různých stran a pohledů. Tento cíl se jí jednoznačně podařilo naplnit. Určitě je možné od agentury CzechInvest očekávat v následujícím období mnoho obdobných akcí, protože celá diskutovaná problematika si to určitě zasluhuje. 

Radim Adam

Obr. 1. Jiří Krechl, vedoucí oddělení výzkumu, vývoje a inovací, CzechInvest (foto: Czechinvest)