Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Provozní zobrazovač RIA452 s výjimečnými vlastnostmi

číslo 12/2006

Provozní zobrazovač RIA452 s výjimečnými vlastnostmi

Zobrazovač RIA452 je zdokonaleným následovníkem úspěšného přístroje RIA450, dodaného od roku 1996 v počtu asi 31 700 kusů, a to především k sekvenčnímu řízení vodárenských čerpadel. Obr. 1. Čelní panel standardních rozměrů 96 × 96 mm nabízí jasně oranžové sloupcové zobrazení časového průběhu měřené hodnoty s indikací překročení mezí červeně. Aktuální hodnota, měřicí jednotka a doprovodný text jsou bílé, nastavené mezní hodnoty zelené a stavové vstupy žluté. Přístroj se nastavuje ovladačem typu známého z komerční elektroniky nebo přes rozhraní RS-232 z PC se softwarem ReadWin 2000. Standardní je vstupní signál 0/4 až 20 mA, popř. v jiskrově bezpečném provedení včetně napájení proudové smyčky, a jako varianta univerzální signál. Pro přesné sledování čerpadel má přístroj čtyři programovatelné binární stavové vstupy (spuštění/zastavení počítadla, nulování paměti minimální/maximální hodnoty).

S ohledem na použití zejména k sekvenčnímu řízení čerpadel (obrázek) má RIA452 standardně čtyři reléové výstupy s přepínacími kontakty s možností přidat další čtyři či použít také analogový anebo impulsní výstup. V přístroji jsou vestavěny funkce sekvenčního řízení čerpadel, záznamu a zobrazení časových průběhů a dále např. funkce počítadla provozních hodin čerpadel, integrace, linearizace, dávkovací počítadlo, ochrana čerpadel před chodem naprázdno, záznam špiček vstupního signálu atd.

Endress+Hauser Czech s. r. o., tel.: 241 080 450, fax: 241 080 460, e-mail: info@cz.endress.com, http://www.endress.cz