Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Provozní snímače s vestavěným převodníkem a ovládáním

číslo 12/2003

Provozní snímače s vestavěným převodníkem a ovládáním

Firma Centec zařadila do svého výrobního programu novou řadu provozních snímačů se zabudovaným převodníkem. Jde o snímače Sonatec k měření rychlosti zvuku (obr. 1), snímač hustoty Rhotec (obr. 2) a kombinovaný snímač k měření rychlosti zvuku a současně průtoku kapaliny s obchodním názvem Combitec (obr. 3). Výhodou této řady přístrojů bezesporu je, že snímače s lokálním zobrazovačem přímo přepočítávají naměřené hodnoty a zobrazují je v požadovaných technických jednotkách, např. v procentech hmotnosti, procentech objemu, Platových nebo Brixových stupních, procentním obsahu alkoholu apod. Nepotřebují tudíž žádnou externí vyhodnocovací jednotku, jako je tomu u dosud komerčně nabízených zařízení.

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

Snímače se ovládají prostřednictvím menu na zobrazovači opatřeném dotykovou klávesnicí. Naprogramovat lze až čtyři výpočtové polynomy pro různé produkty nebo jejich skupiny. Všechny naprogramované údaje a funkce jsou uživateli snadno dostupné a nastavení lze kdykoliv změnit (např. při rekalibraci, změně adresy přístroje, při volbě jazyka apod.). Dvouřádkový displej lze bez problémů přestavit pro komunikaci v různých jazycích, ve kterých snímače komunikují opět prostřednictvím vestavěného menu. Vše je chráněno přístupovým heslem, které brání neoprávněné manipulaci. Výstupní signály pro nadřazený řídicí systém jsou buď v analogové formě (4 až 20 mA), nebo podle protokolu Profibus-PA. Všechny uvedené snímače jsou vybaveny odporovým čidlem Pt 1000 a navazující kompenzací vlivů teploty.

Snímače existují i v provedení vhodném do prostředí s nebezpečím výbuchu, takže jsou použitelné také v lihovarnickém a chemickém průmyslu.

Tab. 1. Základní technické údaje snímačů firmy Centec

Označení snímače Rhotec Sonatec Combitec DN 25, 50, 80, 100
Měřicí rozsah hustota 0 až 3 g/cm3 rychlost zvuku 800 až 3 000 m/s rychlost zvuku 400 až 2 000 m/s;
průtok max. 17, 70, 180, 300 m3/h
Reprodukovatelnost
údaje
±1 × 10–5 g/cm3 ±0,01 m/s rychlost zvuku ±0,02 m/s;
průtok (volitelně 1 : 100);
±0,05 % při dynamice 1 : 25
Doba odezvy Ł1 s
Teplotní kompenzace Pt 1000
Teplota média –25 až +125 °C –25 až +125 °C –20 až +180 °C
Teplota okolí –25 až +55 °C
Maximální tlak 5 MPa 1,6 MPa 4 MPa
Komunikace 0/4 až 20 mA nebo Profibus-PA 0/4 až 20 mA nebo Profibus-PA 0/4 až 20 mA nebo Profibus-PA
Krytí IP65
Klasifikace prostředí
s nebezpečím výbuchu (volitelně)
Ex II 2G Eex d IIC T6 Ex II 2G Eex d IIC T6 Ex II 2G Eex d IIC T6

Pro názornost uvádíme několik příkladů aplikací zmíněných snímačů:

  • měření zbytkového extraktu, resp. původní stupňovitosti piva při měření rozhraní pivo – voda, snímačem Sonatec v pivovarech: snímač měří desetkrát za sekundu, čímž dosahuje velmi přesného a rychlého rozlišení stupňovitosti,

  • měření stupně koagulace mléka při výrobě sýrů (Sonatec),

  • měření zdánlivého extraktu při fermentaci, např. kontrola a regulace kvasného procesu (Rhotec),

  • měření hustoty kyseliny sírové a kyseliny chlorovodíkové (Rhotec),

  • měření koncentrace kyseliny borité v jaderných elektrárnách,

  • měření sacharizace při výrobě nealkoholických nápojů (Rhotec),

  • kombinované měření průtoku a obsahu cukru v sirupech (Combitec),

  • kombinované měření průtoku a koncentrace v petrochemickém průmyslu (Combitec; specialitou je např. měření obsahu vody v palivu pro letecké motory!).

Při použití nabízených snímačů v průmyslové výrobě lze ve valné většině případů dosáhnout značných úspor, a tudíž i rychlé návratnosti investice.

Ing. Josef Štichauer,
Centec automatika, spol. s r. o.

Centec automatika, spol. s r. o.
Pekařská 8
155 00 Praha 5
tel.: 257 084 111–3
fax: 235 518 701
e-mail: prodej@centec.cz
http://www.centec.cz

Inzerce zpět