Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Provozní převodníky tlaku se zárukou až 17 let

číslo 3/2006

Provozní převodníky tlaku se zárukou až 17 let

Společnost Invensys Process Systems nedávno oznámila několik zajímavých zdokonalení převodníků tlaku a na nich založených kombinovaných převodníků typu multivariable své značky Foxboro. Zdokonalení se týká např. výrazného prodloužení záručních lhůt vybraných modelů převodníků tlaku a rozdílu tlaků, zvýšení přesnosti inteligentních převodníků tlaku a celkové modernizace kombinovaného převodníku IMV25 pro měření průtoku zemního plynu, zejména jeho doplnění rozhraním Modbus.

Převodníky tlaku s nejdelší zárukou na trhu

Na výstavě ISA Expo 2005, největší výstavní a konferenční akci v oboru techniky pro řízení spojitých technologických procesů v USA, pořádané ve dnech 25. až 27. října v Chicagu, oznámila společnost Invensys Process Systems prodloužení standardních záručních lhůt poskytovaných na převodníky tlaku značky Foxboro. Nynější doby záruky jsou nejdelší ze záruk poskytovaných na jiné obdobné produkty dostupné na trhu.

Obr. 1.

Obr. 1. Provozní převodníky absolutního tlaku, přetlaku a rozdílu tlaků značky Foxboro lze kombinovat se širokou škálou oddělovacích membrán

Převodníky tlaku Foxboro jsou nabízeny v provedeních k měření přetlaku k okolní atmosféře, absolutního tlaku a rozdílu tlaků. Používají se zejména při sledování a řízení spojitých technologických procesů k řešení nejrůznějších úloh vyžadujících měření tlaku, průtoku a polohy hladiny (obr. 1).

„Z laboratorních měření i ze zkušeností z mnoha nejrůznější provozů víme, že naše převodníky tlaku jsou skutečně velmi spolehlivé a současně máme při konstrukci i ve výrobě zavedené programy řízení jakosti, které zajišťují, aby byly takové i nadále,„ řekl k tomuto kroku Joseph Downey, ředitel pro marketing divize Foxboro Measurements and Instruments Division společnosti Invensys Process Systems. „Cítili jsme, že nastala doba, kdy bychom měli našim zákazníkům explicitně sdělit, že rozhodnou-li se použít převodníky značky Foxboro, bude to rozhodnutí správné. Nabídka nejlepších záručních podmínek v dané kategorii produktů takovým sdělením o naší důvěře v kvalitu našich převodníků rozhodně je.„

Společnost Invensys nyní prodloužila standardní dobu záruky u svých převodníků tlaku ze dvou na pět let, aniž by vyžadovala jakýkoliv příplatek. „Jsme přesvědčeni, že ze všech hlavních dodavatelů v této oblasti nabízíme nyní nejdelší standardní záruku právě my,„ řekl Downey, a dodal: „Nyní, jako důkaz důvěry ve své výrobky zavádíme, a to skutečně jako první, u našich vybraných převodníků záruční lhůtu až sedmnáct let.„

Nabídka sedmnáctileté záruky se týká nejvýkonnějších převodníků tlaku dodávaných společností Invensys pod označením 25 Series a 50 Series. Zatímco některé z konkurenčních firem poskytují u svých nejvýkonnějších převodníků záruční lhůty dvanáct let, popř. patnáct let (tzv. „doživotní“ záruka), rozhodla se společnost Invensys jít tou cestou, že ke standardní pětileté záruce přidá, je-li to požadováno, dalších dvanáct let záruční ochrany (podrobnosti jsou specifikovány ve standardních obchodních podmínkách společnosti). Nabízet nové, výrazně prodloužené záruční lhůty může společnost Invesys na základě dodržování přísných pravidel pro řízení jakosti, zahrnujících měření četnosti výskytu poruch jednotlivých komponent svých převodníků tlaku a průběžné sledování ukazatelů kvality jejich výroby a celkových zkušeností s chováním těchto přístrojů v provozu u uživatelů.

Inteligentní převodníky tlaku s přesností až ±0,025 %

Obě nabízené řady inteligentních převodníků tlaku značky Foxboro se díky dokonalejšímu namodelování jejich vlastností a zdokonalení kompenzace vlivu zejména teploty vyznačují vyšší základní přesností než dříve. Základní přesnost převodníků řady Premium Performance je nyní ±0,025 % z nastaveného měřicího rozsahu, a to již pro rozsahy od 10 % maximálního měřicího rozsahu (přestavení 1 : 10). Podobně jsou zdokonaleny převodníky řady Standard Performance, nyní s přesností ±0,060 % z nastaveného měřicího rozsahu. Větší přesnost převodníků by měla významně přispět ke zvýšení přesnosti měření, a to zejména u průtokoměrů s průřezovými měřidly a převodníky rozdílu tlaků (tlakové ztráty) při měření poblíž dolní meze jejich měřicího rozsahu.

Kombinovaný převodník IMV25 s rozhraním Modbus

Kombinovaný převodník Foxboro IMV25, optimalizovaný k použití při měření průtoku zemního plynu a podobné úlohy vycházející z přesného měření tlaku, rozdílu tlaků a teploty média, byl nedávno modernizován. Převodníky této řady jsou nyní k dispozici s digitálním rozhraním Modbus, s novým uspořádáním mechanického připojení, usnadňujícím jejich zástavbu do potrubí, s rozšířenými měřicími rozsahy a s nejdelší, v porovnání s ostatní nabídkou na trhu, standardní záruční lhůtou.

Převodník IMV25 s rozhraním Modbus nejenže poskytuje digitální hodnoty měřených veličin, ale může být také na dálku sledován, konfigurován a kalibrován. S nadřazeným procesorem převodník komunikuje v režimu Modbus RTU po dvouvodičové sériové lince RS-485. K dispozici jsou také verze s rozhraními HART nebo FoxCom, popř. analogové (4 až 20 mA).

Další informace

Podrobnější informace o současné nabídce provozní přístrojů značky Foxboro společnosti Invensys Process Systems, včetně dodacích a záručních podmínek, lze získat na http://www.foxboro.com/instrumentation anebo u místního zastoupení společnosti.

(mk)