Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Provozní analyzátor nealkoholických nápojů

číslo 6/2005

Provozní analyzátor nealkoholických nápojů

Plnit současné vysoké požadavky na kvalitu vyráběných nápojů nelze bez přesného a rychlého měření jejich kvalitativních parametrů vhodnými snímači. Mít stále k dispozici aktuální údaje o průběhu výroby a okamžitě reagovat při jejich vybočení ze stanovených tolerančních pásem je možné pouze při kontinuálním měření příslušných veličin. Měřicí systém vybavený automatickým zobrazením a archivací naměřených hodnot umožňuje trvale dosahovat vyrovnané kvality výrobků a minimálních výrobních ztrát.

Pro uvedené účely dodává firma Centec inovovanou řadu provozních snímačů určených zejména pro potravinářský a chemický průmysl. Jejich základní vlastnosti jsou uvedeny ve sdělení uveřejněném v časopise Automa č. 12/2003 na str. 20.

Obr. 1.

Obr. 1. Ukázka zobrazení v programu Centec

V tomto příspěvku je popsán jeden z příkladů použití dodávaných snímačů v praxi, a to pro kontinuální měření při výrobě nealkoholických nápojů. Dodávaný kompaktní měřicí systém – provozní analyzátor vlastností nealkoholických nápojů s obchodním označením SDA 500 – je vhodné umístit v obtoku do přívodního potrubí před plnicí zařízení.

V základním provedení je analyzátor SDA 500 vybaven snímačem hustoty Rhotec a snímačem koncentrace obsahu CO2 typu Carbotec PT. Snímače jsou připojeny k vyhodnocovací jednotce MCM 66, která naměřené hodnoty okamžitě zpracovává a vytváří řídicí signál s cílem odstranit případné odchylky naměřených hodnot od požadovaných hodnot. Vyhodnocovací jednotka se tedy nevyužívá pouze ke sledování hodnot měřených veličin, ale zároveň řídí výrobní proces při použití PID regulačního algoritmu. Současně je jednotka MCM 66 spojena sběrnicí Profibus-PA s nadřazeným řídicím systémem.

Dále může být analyzátor SDA 500 vybaven snímačem rychlosti zvuku Sonatec (v kombinaci s hustoměrem stanovuje obsah invertního cukru v nápojích pro diabetiky a nápojích typu light), sondou a převodníkem pro měření pH a snímači vodivosti, barvy a koncentrace rozpuštěného kyslíku.

Tab. 1. Vybrané metrologické údaje analyzátoru SDA 500

Veličina

Měřicí rozsah

Reprodukovatelnost měření

teplota

–5 až +30 °C

±0,05 °C

cukernatost

0 až 80 °Brix, 80 až 120 % invertní

±0,02 °Brix, ±1% invertní

obsah CO2

0 až 10 g/l

±0,01 g/l, popř. ±0,005 % objemu

provozní tlak

0,1 až 1 MPa

hustota

0 až 0,3 g/cm3

±1·10–5 g/cm3

koncentrace O2

0,1 ppb až 200 ppm (0,1 mg/l až 200 mg/l)

±0,5 % z naměřené hodnoty

vodivost

0 až 2/500/1 000 mS/cm (přepínatelný rozsah)

±1 % z konečné hodnoty

barva

od 0 až 0,05 do 0 až 2 CU

±1% z měřicího rozsahu

Speciálně vyvinutý software umožňuje předem nastavit mezní hodnoty tolerančních polí až pro 255 druhů výrobků. Měnit nastavení analyzátoru při změně produktu lze buď přímo na vyhodnocovací jednotce, nebo je možné připojit externí PC s ovládacím programem Centec. Vyhodnocovací jednotka dále obsahuje program, který průběžně graficky znázorňuje stav či průběhy zvolených veličin sloupcovými či spojitými grafy, zaznamenává průběh regulačního procesu a získané hodnoty ukládá do paměti. Zaznamenané hodnoty lze tisknout v podobě tabulek a grafů.

Analyzátor SDA 500 je dodáván v sestavě pro použití při výrobě nápojů, kde je kladen důraz na přísnou hygienu, i ve verzi Ex-proof, určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu především v lihovarnickém a chemickém průmyslu.

Ing. Josef Štichauer,
Centec automatika, spol. s r. o.

Centec automatika, spol. s r. o.
Pekařská 8/601
155 00 Praha 5
tel.: 257 084 111–3, 257 084 126
fax: 235 518 701
e-mail: prodej@centec.cz
http://www.centec.cz