Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Prostředky zabezpečení strojů a výrobních linek

číslo 7/2002

Prostředky zabezpečení strojů a výrobních linek

Firma Guardmaster je již mnoho let výrobcem, který nabízí velmi rozsáhlý sortiment přístrojů pro aplikace v bezpečnostních obvodech, jako jsou např. lankové a polohové spínače, magnetické spínače, bezpečnostní moduly, kontaktní lišty a rohože.

Obr. 1.

Polohové spínače
Polohové spínače se používají ke kontrole polohy ochranných krytů a firma Guardmaster má v sortimentu tyto typové řady: Elf3, Cadet3, Trojan 5, Trojan 6, Trojan 15, MT-GD2.

Spínače řady Elf 3 a Cadet 3 jsou pro své malé rozměry určeny pro malé stroje, jako jsou tiskárny nebo kopírky. Hlavici lze otáčet po 90° o 360°. Pro zasunutí klíče jsou k dispozici dva otvory. Celkem je tedy osm kombinací nastavení spínače. Spínač má krytí IP67.

Trojan je univerzální spínač s dvěma vstupními otvory pro klíč a s hlavicí otáčející se o 180°. Existují tedy čtyři kombinace pro zasunutí klíče. Trojan 5 má dva spínací bezpečnostní kontakty a jeden rozpínací pomocný kontakt. Trojan 6 má až čtyři spínací bezpečnostní kontakty. Spínače jsou dodávány v krytí IP67 se třemi průchodkami se závitem Pg11 nebo M20 nebo mohou být zakončeny konektorem.

Spartan je bezpečnostní dveřní spínač, u něhož je zasunutý klíč uvolněn po přivedení napětí na vnitřní cívku, která uvolní zámek. Hlavice spínače Spartan má dva otvory pro zasunutí klíče a hlavice je otočná po 90°. Signál, který je přiveden na vnitřní cívku, může jít přes řídicí jednotku Guardmaster CU1, CU2 nebo CU3, a proto je Spartan ideální pro stroje, které nelze okamžitě zastavit nebo kde by předčasné přerušení činnosti mohlo být příčinou zničení nástrojů a komponent.

TLSx jsou tři typy dveřních spínačů. TLS1 a TLS3-GD2 mají stejnou funkci jako Spartan, tedy po přivedení napětí na cívku uvolňují uzamykací mechanismus. Typ TLS2- -GD2 má opačnou funkci, po přivedení napětí na cívku uzamyká. Všechny typy mají pět kontaktů v různých kombinacích a ovládací napětí cívky jsou 24 V AC/DC, 110 V a 230 V AC.

Magnetické spínače
Význačnými vlastmi bezkontaktních magnetických spínačů jsou necitlivost vůči nepřesnostem a bezporuchový provoz. Firma Guardmaster má v sortimentu tyto typové řady: Ferrogard, Sipha, Ferrotek, Ferrocode, Sentinel.

Obr. 2.

Magnetické bezpečnostní spínače Ferrogard s krytím IP67 jsou ideální pro aplikace s vysokými nároky na hygienu. Na rozdíl od některých jiných magnetických spínačů má Ferrogard zabezpečené kontakty, zajišťující bezchybný provoz a některé verze mají nezávislé pomocné signální kontakty k indikaci stavu stroje a bezpečnostních podmínek.

Tyto bezpečnostní spínače jsou dodávány v pouzdru z materiálu ABS v krytí IP65 a IP67 s kabelem nebo svorkami nebo je možné některé spínače Ferrogard objednat s konektory Brad Harrison, které lze rychle spojovat a snadno instalovat. „Hvězdami“ v této řadě jsou Ferrogard GS1 a GS2. Byly vyvinuty pro aplikace v těžkém prostředí. Typ GS1 používá stejný typ jazýčkových spínačů jako ostatní spínače Ferrogard (obr. 1), ale je v pouzdru z korozivzdorného materiálu. GS2 má stejné charakteristiky jako GS1, ale jeho pouzdro umožňuje spínač použít v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Díky třem rozměrovým typům s různými spínacími vzdálenostmi a jednoduchou montáží patří spínače Sipha mezi nejuniverzálnější magnetické spínače. Senzor Sipha musí být připojen k vyhodnocovací jednotce s monitorovacím okruhem. Pro aplikace s vysokým rizikem je použit jeden senzor, jenž s vyhodnocovací jednotkou tvoří integrální systém. Pro méně rizikové aplikace lze použít několik senzorů (včetně mechanických spínačů) s jednou vyhodnocovací jednotkou. Sipha má vybavení pro připojení manuálního resetovacího tlačítka a pro monitorování externích přístrojů, např. stykačů. Vyhodnocovací jednotka je k dispozici ve dvou typech: Sipha 1 je napájena 24 V AC/DC a má jeden spínací bezpečnostní výstup a jeden pomocný rozpínací výstup. Vyhodnocovací jednotku Sipha 2 lze napájet napětím 24 V AC/DC, 110 V AC nebo na 230 V AC; má dva spínací bezpečnostní výstupy a jeden pomocný rozpínací výstup.

Spínače řady Ferrotek musí být stejně jako spínače Sipha připojeny k vyhodnocovací jednotce monitorovacím okruhem; až šest čidel může být použito s jednou vyhodnocovací jednotkou. Každý přístroj má tři LED: jedna je červená a indikuje napájení, další dvě jsou oranžové a indikují stav čidla.

Řada Ferrocode je konstruována pro aplikace s vysokým stupněm ochrany. Má dvoukanálový systém s elektronicky kódovanou spínací hlavicí spojenou s vyhodnocovací jednotkou.

Systém je odolný vůči chybě: je zabezpečeno, že jen iniciátor Ferrocode může způsobit sepnutí čidla. Díky spínací vzdálenosti 7 mm (charakteristické) jsou čidla Ferrocode necitlivá k nepřesnému přiložení. Čidlo i iniciátor jsou dodávány se šrouby zabezpečujícími spínač proti neoprávněnému zásahu. Čidla mohou být použita bez vyhodnocovací jednotky v aplikacích s malým výkonem a nízkým rizikem, ale riziko musí být před rozhodnutím ohodnoceno velmi pečlivě. Vyhodnocovací jednotka by měla být použita, když je požadováno monitorování i kontrola obvodu. Při použití 110V nebo 230V vyhodnocovací jednotky může současně pracovat až šest spínačů Ferrocode, při použití 24V vyhodnocovací jednotky jich může být až patnáct.

Obr. 3.

Lankové spínače
Lankové spínače jsou většinou instalovány podél nebo kolem strojů, jako jsou např. dopravníky. Jejich úkolem je nouzové vypnutí stroje. Jsou konstruovány tak, aby splnily požadavky normy EN 418. Firma Guardmaster má v sortimentu tři základní typy: Lifeline 2, Lifeline 3 a Lifeline 4. Lifeline 2 je spínač vhodný pro malé stroje, které nejsou náchylné k nadměrnému chvění. Maximální délka lanka je 10 m. Spínač má jeden bezpečnostní kontakt, jeden pomocný kontakt a resetovací tlačítko. Lifeline 3 je spínač s resetovacím tlačítkem, indikací správného napnutí lanka a čtyřmi kombinacemi kontaktů: dva rozpínací a jeden spínací nebo čtyři rozpínací nebo tři rozpínací a jeden spínací nebo dva rozpínací a dva spínací. Maximální délka lanka je 30 m. Spínač pro velké stroje má označení Lifeline 4. Maximální délka lanka je 75 m a spínač má dva rozpínací a jeden spínací kontakt, resetovací tlačítko, indikaci správného napnutí lanka a nouzové tlačítko stop. Jako přídavnou funkci může mít signalizaci zapnutého a vypnutého stavu. Ke všem typům lankových spínačů jsou dodávány instalační sady, které obsahují ocelové lanko opatřené červeným pláštěm, kabelová oka a napínací sadu.

Nožní spínače
Nožní spínače jsou dostupné ve třech provedeních (obr. 2). Standardní nožní spínače jsou s aretací nebo bez aretace, s krytem nebo bez krytu a vždy mají dva kontakty, které se u jednotlivých typů liší svými kombinacemi: např. jeden spínací a jeden rozpínací kontakt atd. Nožní spínač určený pro bezpečnostní aplikace má tři polohy, resetovací tlačítko, jeden rozpínací a jeden spínací kontakt nebo dva rozpínací a dva spínací kontakty. U všech typů je spodní strana pouzdra pedálového spínače opatřena upevňovacími otvory.

Bezpečnostní moduly
Bezpečnostní moduly se nazývají Minotaur (obr. 3). Tyto moduly jsou dodávány s jednokanálovým nebo s dvoukanálovým vstupem. K dispozici jsou také univerzální moduly, u kterých si uživatel pomocí vnitřního přepínače volí jednokanálový nebo dvoukanálový vstup, a rozšiřující moduly. Moduly Minotaur jsou určeny pro nouzové vypnutí, používají se jako polohové spínače a pro dvouruční ovládání. Výstupem jsou dva, tři, pět nebo osm spínacích kontaktů s jedním nebo dvěma pomocnými kontakty. Jsou dodávány s ovládacím napětí 24 V AC/DC, 24 V DC, 110 V a 230 V AC.

Ing. Martin Mareček, Petr Jelínek, ControlTech, s. r. o.

ControlTech s. r. o.
Havlíčkova 822
280 00 Kolín
tel.: 0321/74 20 11
fax: 0321/74 20 22
e-mail: info@controltech.cz
http://www.controltech.cz

Inzerce zpět