Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Prostředky pro zajištění bezpečného chodu strojů a zařízení

číslo 3/2002

Prostředky pro zajištění bezpečného chodu strojů a zařízení

Společnost Banner Engineering Corporation, přední světový specialista na optosenzorovou techniku, vyrábí a dodává množství výrobků pro ochranu pracovního prostoru a osob. Typickými aplikacemi jsou kontrola pracovního prostoru strojů: vrtaček, frézek, baliček, lisů, nůžek atp.

Bezpečnostní záclona Mini Screen

Bezpečnostní záclona Mini Screen (třída bezpečnosti 4) je vhodná pro kontrolu přístupu k malým strojům, jako jsou lisy, nůžky, obráběcí stolice apod. Skládá se z vysílače, přijímače a řídicí jednotky. Podle provedení může být externí řídicí jednotka přizpůsobena pro montáž na lištu DIN nebo uzavřena v robustní skříňce pro montáž na stěnu. Moduly pro montáž na lištu DIN jsou opatřeny odnímatelnými svorkovnicemi, které usnadňují a urychlují jejich výměnu.

Obr. 1.

Podle zvoleného výstupního módu mohou bezpečnostní záclony Mini Screen pracovat ve dvou režimech – trip a latch. V režimu trip zůstanou po přerušení pracovního cyklu stroje, vyvolaném vstupem osoby do chráněného pole, výstupní relé rozepnuta jen po dobu pobytu „narušitele“ v chráněné zóně a po jeho odchodu se vrátí zpět do stavu sepnuto. V režimu latch naproti tomu zůstane pracovní cyklus stroje přerušen a výstupní relé rozepnuta až do externího obnovení původního stavu systému (reset).

Systém Mini Screen může do pracovního režimu po zapnutí napájení přejít dvěma způsoby. Při automatickém náběhu přejde systém do pracovního režimu ihned po zapnutí napájení. Při ručním náběhu je pro přechod systému do pracovního režimu nutné po zapnutí napájení jej nejprve ručně resetovat. Kromě uvedených režimů mají bezpečnostní záclony další funkce, jako např. zaclonění paprsků (blanking), pevné zaclonění paprsků (fixed blanking), pohyblivé zaclonění paprsků (floating blanking), dočasné přerušení ochranné funkce (muting) apod.

Systémy Mini Screen jsou dodávány s řídicími jednotkami v dvojitém provedení pro připojení dvou párů vysílače a přijímače. K zobrazení informací o stavech vysílače a přijímače slouží tři velké LED (zelená, červená, žlutá) a další tři velké LED umístěné na řídicí jednotce, které jsou navíc doplněny dvoumístným sedmisegmentovým displejem pro zobrazení kódů poruch.

V České republice byl systém certifikován v SZÚ Brno, který na zařízení vydal certifikát typu č. B-30-00268/00.

Obr. 2.

Systém dvouručního ovládání Duo-Touch

Obsluha manipulující s nebezpečnými stroji je mnohdy nucena používat bezpečnostní zařízení, která pro uvedení stroje do chodu vyžadují aktivaci dvou tlačítek současně. Během směny je často nutné tato tlačítka mnohokrát stisknout, což může vést k závažným zdravotním komplikacím. Proto společnost Banner Engineering vyvinula optická tlačítka Duo-Touch. Tato tlačítka ke svému sepnutí nevyžadují fyzický tlak. Obsluha prstem nebo dlaní přeruší paprsek jednocestné závory a tím se sepne výstup tlačítka. Díky dokonale ergonomickému tvaru může obsluha tlačítka ovládat i v rukavicích. Tlačítka jsou před poškozením chráněna krytem.

Optická tlačítka je možné používat samostatně nebo současně se systémem bezpečnostního dvouručního ovládání Duo-Touch. Systém je určen k vyloučení úrazů obsluhy nebezpečných strojů, kde je možný přístup např. k otočným částem, raznicím apod. Způsob dvouručního ovládání nutí obsluhu pohybovat se v průběhu pracovního cyklu mimo nebezpečnou zónu. Dvě ovládací optická tlačítka musí být umístěna tak, že zajistí jednoduchou a bezpečnou obsluhu bez velké námahy, zároveň však zamezí případnému náhodnému spuštění.

Systém dvouručního ovládání Duo-Touch odpovídá podmínkám evropské normy EN 574 pro dvouruční ovládání. V České republice byl systém certifikován v SZÚ Brno, který na zařízení vydal certifikát typu č. B-30-01389/98.

Společnost Turck, s. r. o., v rámci svých služeb a servisu zajistí bezplatný návrh řešení a jeho vyzkoušení u zákazníka.

Jan David, Denisa Čermáková, Turck, s. r. o.

TURCK s. r. o.
Hradecká 1161
500 03 Hradec Králové
tel.: 049 52 107 66, 55 103 31-3
fax: 049 52 107 67
mobil: 0602 0602 44 37 10
e-mail: turck@turck.cz
http://www.turck.cz
http://www.bannerengineering.com

Inzerce zpět