Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Prostředí pro programování, konfiguraci, simulaci a údržbu automatizačních systémů

Společnost Mitsubishi Electric uvedla na trh nový softwarový balík Melsoft iQ Works, který vyřeší všechny problémy spojené s vývojem a efektivní údržbou automatizační techniky v rozsáhlých výrobních linkách. Software poslouží v celém životním cyklu produktů. Místo používání samostatných softwarových nástrojů pro jednotlivé produkty mohou technici využít kompletní integrovanou sadu softwaru iQ Works pro ucelenou řadu automatizační techniky společnosti Mitsubishi, která zahrnuje PLC, operátorské panely (HMI), servopohony a systémy řízení pohybu, variabilní rychlé pohony, řídicí jednotky založené na PC, roboty a systémy CNC.
 
Software iQ Works poskytuje nástroje k programování, konfiguraci, simulaci a údržbě kompletního sortimentu automatizační techniky Mitsubishi Electric v jediném prostředí s jednotným grafickým rozhraním, které intuitivně provádí uživatele celým programovacím procesem. Přínosem softwaru je základní struktura a zvýšení produktivity všech projektů – od těch nejjednodušších úloh až po nejsložitější automatizační systémy.
 

Melsoft Navigator

 
Jádrem iQ Works je Melsoft Navigator, který zjednodušuje řízení projektů užitím grafického rozhraní pro návrh a konfiguraci. Pomocí tohoto nástroje lze snadno navrhnout celé řídicí systémy, protože disponuje pokročilými funkcemi, jako je dávkové generování parametrů – jedinou operací lze provést složité nastavení parametrů pro sítě, systémy s několika CPU (Multi CPU) i pro hardwarovou konfiguraci vstupů a výstupů a nastavení systémových proměnných za účelem sdílení dat ve všech částech iQ Works. Umožňuje také dávkové zálohování celých projektů v reakci na požadavek z hardwaru.
 
Melsoft Navigator lze bezproblémově integrovat s ostatními nástroji obsaženými v iQ Works, jako je programovací a údržbový software pro PLC GX Works2, software MT Works2 pro vývoj programů pro řízení pohybu a software GT Works3 pro programování, tvorbu a údržbu obrazovek HMI.
 

GX Works2

 
GX Works2 je programovací software vyhovující normě IEC 61131-3, který umožňuje konfigurovat a programovat řídicí jednotky Mitsubishi řad FX, L a Q. Software byl vyvinut s cílem co nejvíce zvýšit efektivitu programování. Proto si vývojáři mohou vybrat pro svůj úkol vhodný programovací jazyk, jelikož každý z nich vyhovuje jinému stylu programování. Prostředí GX Works2 také umožňuje ukládat části projektů do knihoven pro použití v budoucích programech. To znamená, že jakmile jsou funkce, funkční blok, program nebo struktura napsány a vyzkoušeny, lze je během několika minut integrovat do nových aplikačních programů.
 

MT Works2

 
MT Works2 je programovací, konfigurační a údržbový software pro jednotky určené k řízení pohybu řady Q, včetně produktů platformy iQ. Poskytuje intuitivní prostředí pro navrhování systému řízení pohybu, vývoj a odlaďování programů i jejich uvádění do provozu a následný provoz a údržbu. Ke klíčovým vylepšením nejnovější verze patří schopnost importovat a exportovat profily vaček, programování na základě symbolických proměnných a strukturovaných dat, výkonné funkce sledování a odlaďování a vestavěný digitální osciloskop pro funkce sledování. Uživatelé ocení také zvýšenou bezpečnost hesel (pro OEM) a pokročilý tisk projektu.
 

GT Works3

 
GT Works3 je software pro navrhování a konfiguraci obrazovek určený pro operátorské panely řady GOT1000 firmy Mitsubishi Electric. Poskytuje veškeré funkce a grafické prvky potřebné pro rychlou a snadnou tvorbu vizualizačních projektů. Uživatelé mají prostředky pro podrobnou navigaci a přístup k nastavením celého projektu i jednotlivých systémů a obrazovek. Pole pro zadávání dat, dialogová okna a pomůcky pro umístění byly optimalizovány tak, aby doba vývoje byla co nejvíce zkrácena a zároveň aby byla zvýšena flexibilita. Standardní grafická knihovna nabízí ucelené spektrum realistických a propracovaných vizualizačních prvků. Po dokončení návrhu obrazovek simulace vývojářům umožní jedním dotykem odladit a ověřit své projekty s použitím proměnných a podmínek v reálném čase.
 

Celistvé prostředí místo jednotlivých prvků

 
Produktový manažer Andre Hartkopf z firmy Mitsubishi Electric uvádí: „Místo používání několika programů, zařízení, sítí a nastavení aplikací jako samostatných, nepropojených prvků umožňuje iQ Works spojit je všechny do celistvého prostředí. Opravdovým bonusem je Melsoft Navigator, protože umožňuje uživatelům zobrazit systém graficky včetně síťových propojení a přímo přistupovat ke každému řídicímu prvku na úrovni programování. Umožňuje uživatelům také vytvářet ucelenou dokumentaci systému, kde je možné doplnit informace s grafickou podobou souvisejícího hardwarového prvku. Dovoluje propojit různé prvky jedinou skupinou nástrojů. Všechny tyto nástroje pomáhají zvyšovat produktivitu a snižovat výrobní náklady a celkové náklady na vlastnictví.“
 
Obr. 1. Nový systém Melsoft iQ Works od Mitsubishi Electric poskytuje jednotné softwarové prostředí pro programování, konfiguraci, simulaci a údržbu automatizačního systému
 

O Mitsubishi Electric

 
Mitsubishi Electric Corporation má již 90 let zkušeností s poskytováním spolehlivých a kvalitních produktů firemním i individuálním spotřebitelům na celém světě. Je uznávanou přední společností ve výrobě, marketingu a prodeji elektrického a elektronického vybavení používaného při zpracovávání informací a v komunikaci, ve vesmírných projektech a satelitní komunikaci, ale také ve spotřebitelské elektronice, průmyslových technologických procesech, při přenosu energií a ve stavebních zařízeních. Ve fiskálním roce zakončeném 31. března 2010 firma zaznamenala celkový prodej ve výši 26,6 miliardy eur.
 

Mitsubishi Electric Europe B. V. je pobočka plně vlastněná společností Mitsubishi Electric Corporation Japan a má za sebou více než třicetiletou zkušenost v prodeji automatizačních produktů a v poskytování služeb a podpory na evropském trhu.