Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

PRONT 05 – o řízení projektů v Pardubicích

číslo 5/2005

PRONT 05 – o řízení projektů v Pardubicích

V pořadí již pátá konference Project management – PRONT 05 – se uskuteční v Univerzitním centru v Pardubicích ve středu 8. června 2005 s mottem Kvalitní projekt – vstupenka na trhy EU a všeobecným přehledovým zaměřením s orientací na práci manažera projektu. Cílem konference PRONT 05 je zejména představit a kriticky posoudit zkušenosti získané při použití moderních metod řízení projektů zaměřených na zvyšování efektivity všech hlavních činností v obchodních, projektových i výrobních podnicích a nastínit perspektivy dalšího vývoje v tomto oboru.

Hlavní tematické okruhy konference PRONT 05 jsou:

  • projektové řízení: principy, východiska, metodologie, systémové vazby, strategický význam,
  • metody a nástroje pro řízení projektů; nové i osvědčené postupy,
  • výuka projektových znalostí ve školním, mimoškolním a celoživotním vzdělávání,
  • zvyšování kvalifikace a certifikace manažerů projektů,
  • poznatky z praxe a pro praxi řízení projektů, případové studie.

V rámci konference bude možné představit komerčně nabízené produkty pro podporu projektové práce.

Konferenci PRONT 05 pořádá sdružení Evida Plzeň spolu s Českou manažerskou asociací, VDI Dresden, VŠE Praha a dalšími průmyslovými, obchodními a poradenskými organizacemi. Podrobné informace lze získat na adrese http://www.evida.cz

(ed)