Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Promotic a měřiče M-Bus

číslo 10/2005

Promotic a měřiče M-Bus

Systém Promotic je známý komplexní objektový softwarový nástroj SCADA, určený pro monitorování a řízení technologických procesů v nejrůznějších oblastech průmyslu. Jeho obecnost, stabilita a neustálý vývoj jsou zárukou bezpečné tvorby aplikací. V tomto článku se čtenáři seznámí s novou komponentou systému Promotic – s unikátním komunikačním ovladačem pro měřiče podporující protokol M-Bus.

M-Bus (z anglického Meter-Bus) je standard pro komunikační sběrnici, která je určena k použití při sběru dat z měřičů odběru nejrůznějších médií, např. tepla, plynu, elektrické energie, pitné a užitkové vody atd. Vzhledem ke specializované oblasti určení jsou na sběrnici M-Bus kladeny specifické požadavky. Musí zajistit propojení velkého množství zařízení (řádově několika set) na vzdálenost až několika kilometrů. Přenos dat musí být kvalitně zabezpečen proti chybám. Naproti tomu typickou vlastností v oboru, kde se M-Bus nejčastěji používá, je nepříliš časté odečítání naměřených hodnot s malými požadavky na odezvu v reálném čase – přenosová rychlost bývá pouze 300 až 9 600 b/s.

Obr. 1.

Obr. 1. Příklad moderního měřiče tepla s komunikací M-Bus – CF Echo II (Actaris)

Nový komunikační ovladač pro Promotic je velmi obecně konfigurovatelný a je určen pro komunikaci s libovolnými měřiči připojenými na sběrnici M-Bus. Ovladač je vytvořen pro sériový port, a proto je nutné použít hardwarový konvertor M-Bus/RS-232 (cena takových konvertorů se pohybuje kolem 3 000 korun).

Ovladač lze jednoduše konfigurovat pro všechny standardní i nestandardní přenosy, které měřiče mohou podporovat. Rozpoznává všechny formáty hodnot, automaticky je přepočítává do požadovaných jednotek (např. měřič posílá hodnotu v desítkách kilowatthodin, ale ovladač ji přepočítá na jouly), čte aktuální i historická data, údaje o maximech atd. Může tedy číst všechny důležité hodnoty, které měřič poskytuje. Další jeho předností je možnost ovládání posloupnosti přenášených zpráv (např. ovládání příznaku FCB, Frame Count Bit, při bezchybné komunikaci střídavě nastavovaného na log. 1 a log. 0), a to buď zcela automatického, nebo plně řízeného projektantem.

Měřičů M-Bus existuje velké množství druhů od různých výrobců, např. Multical (Kamstrup), Infocal (Danfoss), Ultraheat (Landis), F4 (ABB), Supercal (Sontex), dále od společností Actaris (obr. 1), Eesa, Spanner-Polux, Calmex atd. Na jednu linku sběrnice je možné najednou napojit více druhů měřičů.

Struktura dat v měřičích se značně liší. Pro snadnou komunikaci má ovladač již připravené konfigurace pro komunikaci s nejčastěji se vyskytujícími měřiči. Jednoduše však lze komunikovat i s neznámými typy měřičů, neboť návrhář může konfigurovat i zcela obecné zprávy na nejnižší úrovni protokolu. U neznámých měřičů lze také využít obecnou zprávu pro příjem dat, přičemž ovladač projektanta informuje o významu jednotlivých přijatých hodnot.

Ovladač je dostupný od verze systému Promotic 6 SP 12. Nabízený ovladač je funkční i v demonstračním módu systému Promotic a byla k němu vytvořena bohatá dokumentace, zahrnující i názorný příklad. Další aktuální informace o tomto produktu, včetně dokumentace a cenové nabídky (současná cena, platná od 1. 9. 2005, je 6 500 Kč bez DPH), lze najít na webové stránce systému Promotic.

Petr Návrat,
Microsys, spol. s r. o.

Microsys spol. s r. o.
Tavičská 845/21
703 00 Ostrava-Vítkovice
tel.: 596 614 302
fax: 596 614 301
e-mail: microsys@microsys.cz
http://www.promotic.cz