Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Promotic 2000 – software pro vizualizaci a řízení

Automa 6/2001

Ing. Zdeněk Malina, marketing, Microsys spol. s r. o.

Promotic 2000 – software pro vizualizaci a řízení

Systém Promotic 2000 je komplexní softwarový nástroj pro tvorbu vizualizačních a řídicích systémů pod OS Windows 95/98/NT/ME/2000. Patří do kategorie softwarových systémů SCADA HMI a je určen širokému okruhu uživatelů: projektantům, programátorům, vývojovým pracovníkům, studentům apod. Charakterizuje jej především zcela otevřená architektura a zabudované moderní softwarové technologie. Proto je možné tvořit distribuované a flexibilní aplikace přesně podle požadavků zákazníka. K dnešnímu dni jsou v České republice a v zahraničí instalovány stovky aplikací v různých oblastech průmyslové automatizace.

Obr. 1.

Základní parametry systému
Pro vytváření aplikací jsou projektantovi k dispozici dva editory. Editorem aplikace se buduje hierarchický strom objektů, který definuje aplikaci. Projektant může libovolně organizovat svoji aplikaci, rozkrývat aktuálně editované části a po provedení změn je pro zvýšení přehlednosti skrýt. Druhým nástrojem je editor grafických obrazů pro vytváření technologických snímků. Rozsáhlý soubor elementárních a komplexních grafických prvků poskytuje bohaté možnosti tvorby operátorských obrazů. V systému Promotic jsou zabudovány všechny nezbytné komponenty pro vizualizaci a řízení:

 • grafické symboly a prvky – pro tvorbu technologických snímků,
 • historické trendy, alarmy, události,
 • rozhraní ODBC, DAO, SQL pro přístup k podnikovým databázím,
 • komunikační ovládače pro přístup k PLC a technologii,
 • VB script – pro zápis algoritmů a přístup k objektům systému,
 • provozování aplikací v jazykových verzích,
 • úrovně oprávnění operátorů, informační a ladicí systém.

Zabudovaná standardní softwarová rozhraní, služby a postupy (ActiveX, ODBC, DAO, OLE, DLL, OPC, DDE, TCP/IP, webové rozhraní) umožňují systém plně integrovat s dalšími softwarovými produkty. Díky této koncepci je např. možné přímo jej propojit s podnikovými databázemi (DBase, MS Access, FoxPro, Informix, Oracle apod.), s komunikačními servery jiných výrobců atd. V systému Promotic jsou dále k dispozici prostředky ke zvýšení stability a bezpečnosti provozovaných aplikací:

 • systém přihlašování operátorů (hesla, oprávnění, přístupy),
 • možnost blokovat všechny kritické klávesy ve Windows,
 • softwarová kontrola běhu aplikace (watchdog),
 • ochrana uživatelského know-how heslem projektu,
 • zabudovaný výkonný diagnostický a informační systém.

Komunikační prostředky
Komunikační prostředky jsou základem pro tvorbu distribuovaných aplikací. Pro vazbu na průmyslové řídicí automaty nabízí Promotic rozsáhlou množinu vlastních komunikačních ovládačů pro automaty Simatic S5 a S7, Saia, Schneider Electric, Mitsubishi, Direct by Koyo, Omron, Amit, Tecomat a mnoho dalších. Společným rysem těchto komunikačních ovládačů jsou:

 • široké možnosti konfigurovat je,
 • možnost definovat priority zpráv,
 • podpora komunikace prostřednictvím modemů s napojením na metalickou linku i bezdrátových modemů,
 • zabudovaná diagnostika,
 • cenová dostupnost.

Pro tvorbu decentralizovaných aplikací v prostředí internetu a intranetu jsou k dispozici komunikační rozhraní s protokoly TCP/IP, NetDDE a HTTP. Pomocí serveru Promotic Web Server lze z prohlížeče stránek v HTML (např. MS Internet Explorer) monitorovat nebo změnit data jednotlivých objektů v systému. Možnosti komunikace s okolními softwarovými systémy jsou téměř neomezené.

Distribuce systému a služby
Plné vývojové prostředí Promotic umožňuje vyvíjet aplikace bez dalších investic: k dispozici jsou vestavěné komunikační ovládače pro PLC, podpora pro tvorbu webového serveru, bezpečnostní komponenty. Toto vše je součástí softwarového balíku – vývojového prostředí. Zákazník může jeho pomocí vytvořit a neomezeně testovat celou aplikaci, aniž by musel cokoliv dodatečně nakupovat (např. komunikační ovládače).

Softwarový systém Promotic se vyznačuje progresivním technickým řešením, vysokou spolehlivostí provozovaných aplikací a kvalitními službami pro zákazníka, mezi něž patří telefonická nebo e-mailová hot-line, konzultace, tvorba technicko-obchodních nabídek a studií, programátorská pomoc při řešení aplikací, dodávky programových a technických prostředků nebo kompletních aplikací na klíč. Všem zájemcům je k dispozici na internetových stránkách www.microsys.cz aktuální verze systému. Bez hardwarového vývojového klíče funguje v demonstračním módu, pro zákazníky s vývojovým klíčem je upgrade aktuální verze zdarma. Další informace o systému Promotic 2000 je možné získat z internetových stránek nebo přímo u firmy Microsys Ostrava.

MICROSYS spol. s r. o.
Tavičská 21
703 00 Ostrava 3
tel.: 069/661 43 02
fax: 069/661 43 02
e-mail: microsys@microsys.cz
www.microsys.cz