Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Projekt RICAIP propojí umělou inteligenci s průmyslovou robotikou

Možnosti využití virtuální a rozšířené rea­lity k řízení průmyslové výroby na dálku nebo systém pro její rychlé přizpůsobení podle momentálních potřeb zákazníka či dostupných výrobních prostředků. Toto je jen zlomek toho, co budou výzkumníci vyvíjet v projektu RICAIP. RICAIP, jehož druhá fáze byla za účasti více než stovky významných hostů slavnostně zahájena v Praze na CIIRC ČVUT, posouvá hranice nynějšího chápání automatizované průmyslové výroby směrem k výrobě flexibilní, distribuované.

Rozhodnutí o podpoře pro druhou fázi projektu RICAIP (anglická zkratka pro Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu) přišlo z Evropské komise na jaře tohoto roku, oficiálně projekt začíná v září (my jsme o něm psali v čísle 5/2019 v rozhovoru s Pavlem Burgetem: Projekt RICAIP vstupuje do druhé fáze). V následujících více než šesti letech budou moci partneři projektu RICAIP čerpat podporu dosahující téměř 50 mil. eur (1,2 mld. korun). Vznikne tak Evropské centrum excelence pro pokročilou průmyslovou výrobu, největší v oblasti umělé inteligence (AI) a průmyslové robotiky, které stojí na strategické spolupráci ČR a SRN. Partnery projektu jsou jeho hlavní koordinátor CIIRC ČVUT, dále CEITEC VUT a za německou stranu ústavy DFKI a ZeMA, sídlící v Saarbrückenu.

Generální ředitel Evropské komise Jean-Eric Paquet zdůraznil, že získání této podpory je oceněním výjimečné kvality hodnoceného projektu, a upozornil, že od EU získal financování jen každý patnáctý z jinak obecně velmi kvalitních předložených projektů. Sdělil to tak o dva dny dříve v Bruselu při slavnostním podpisu dokumentu, kterým EU přiděluje částku 15 mil. eur na vybudování Centra excelence RICAIP. Zbývající část financí bude hrazena z evropských strukturálních fondů a národních zdrojů.

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil také profesor Wolfgang Wahlster, jeden ze zakladatelů konceptu Industrie 4.0 a iniciátor projektu RICAIP, někdejší ředitel centra DFKI a jeho současný hlavní poradce. Při této příležitosti obdržel prof. Wolfgang Wahlster medaili CIIRC ČVUT. Medaile byla za dlouholetou spolupráci a přínos k rozvoji českého průmyslu rovněž udělena Eduardu Palíškovi, generálnímu řediteli Siemens ČR.

„Průmyslová umělá inteligence pro průmysl 4.0 je motorem inovací pro české a německé národní ekonomiky, protože obě jsou silně závislé na exportu vysoce kvalitních, špičkových produktů jako základu pro inteligentní služby a nové obchodní modely. Spolu s našimi českými přáteli a spolupracujícími partnery na CIIRC ČVUT uděláme, co bude v našich silách, aby se RICAIP stal mekkou pro příznivce Industrie 4.0,“ řekl prof. Wahlster.

„Digitální revoluce připravuje cestu k inteligentním výrobkům a výrobě s větší flexibilitou, výrazně menší spotřebou zdrojů a vyšší mírou individualizace zaměřené na zákazníka,“ potvrdila jeho slova prof. Jana Koehlerová, která stojí od února tohoto roku v čele DFKI, a dodala: „RICAIP bude hnací silou a aktivátorem této revoluce pro českou a německou ekonomiku.“

„Nově budované centrum RICAIP má skutečně evropský formát a bude sloužit výzkumu v oblasti inteligentní výroby napříč Evropou. Samozřejmě významná část kapacity posílí modernizaci českých malých a středních firem. Významná je i skutečnost, že RICAIP přispěje k rozšíření moderní výchovy studentů a doktorandů na ČVUT a VUT,“ uvedl prof. Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT.

Centrum RICAIP již od začátku klade důraz na strategická mezinárodní partnerství. Významnou roli v této spolupráci hraje CLAIRE, největší světová asociace výzkumných skupin a institutů pro umělou inteligenci a v poslední době se nejdynamičtěji rozvíjející evropská výzkumná síť AI. Za pouhý rok od jejího vzniku podpořily projekty CLAIRE tisíce vědců v celkem 34 zemích. „CLAIRE a RICAIP jsou velmi synergické, a mít tedy silné zastoupení obou organizací zde v Praze je dobré pro Českou republiku a ještě lepší pro Evropu,“ zdůraznil zakladatel této iniciativy prof. Holger Hoos z nizozemské Leiden University, když symbolicky v CIIRC otevřel pražskou kancelář CLAIRE. RICAIP a CLAIRE tedy nyní spojují nejen společné výzvy na poli AI, ale také prostory českého institutu v Praze-Dejvicích.

(ed)

Obr. 1. Slavnostní zahájení druhé fáze projektu RICAP (zleva Vladimír Mařík, Wolfgang Wahlster, Jana Koehlerová, Holger Hoos a Radimír Vrba)