Aktuální vydání

celé číslo

05

2021

Perspektivy automatizace, umělá inteligence v automatizaci; prostředky automatizace v době lockdownu
celé číslo

Programovatelný monitor otáček

Automa 8/2000

(firemní článek)

Programovatelný monitor otáček

V mnoha aplikacích se lze setkat s potřebou monitorovat mezní frekvence. Může to být např. hlídání maximálního nebo minimálního průtoku, hlídání otáček motorů apod. Při překročení nastavených mezí je třeba sepnout nebo rozepnout návazné zařízení nebo přenést informaci o situaci do řídicího systému. Pro tyto účely je určena nová řada monitorů otáček DWB firmy PEPPERL+FUCHS.

Jsou připraveny varianty s napájením 24 V DC, 115 V AC a 230 V AC, vše ve standardním provedení i s jiskrově bezpečným vstupem pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Všechny varianty jsou funkčně shodné. Typové označení jednotlivých variant je uvedeno v tab. 1.

Obr. 1.

Měřicí vstup
Na vstup může být připojen snímač s výstupem NAMUR nebo mechanický kontakt, který může být doplněn paralelním, popř. sériovým rezistorem, je-li třeba hlídat přerušení nebo zkrat vstupních vodičů. Ke standardní verzi (ne Ex) lze připojit i snímač v trojvodičovém provedení. U mechanického kontaktu je možné potlačit zákmity nastavením vstupního filtru. Velké kolísání vstupní frekvence, které by způsobilo neustálé přepínání výstupu, lze omezit zapnutím vyhlazovacího filtru.

Výstupy
Dva nezávislé reléové výstupy snesou zatížení 2 A. Oba mohou spínat při dosažení předvoleného minima nebo maxima s volně nastavitelnou hysterezí. Funkci relé je možné invertovat (přítah a odpad).

Speciální funkce
Jednotka má možnost nastavit dobu rozběhu. Je-li tato funkce aktivována, budou po zapnutí napájení uvedeny výstupy do stavu, jako kdyby byl vstupní signál mezi nastavenými mezemi. Stejného efektu je možné dosáhnout za provozu propojením ovládacího vstupu. Novinkou proti starším jednotkám je funkce paměť stavu. Je-li aktivována, jednotka si zapamatuje i krátkodobé překročení mezních hodnot nebo vznik krátkodobých poruch, které by jinak obsluha ani nepostřehla, a výstupy podrží v přepnutém stavu. Paměť se maže odpojením napájení, propojením ovládacího vstupu nebo stisknutím tlačítka Esc.

Přední panel
Jednoduchý a přehledný přední panel obsahuje čtyři diody LED. Dvě žluté pro indikaci stavu výstupu, jednu zelenou pro napájení a jednu kombinovanou pro vstupní signál a poruchu. Je-li jednotka v normálním pracovním režimu, bliká žlutá kontrolka podle vstupní frekvence. Při poruše na vstupním vedení bliká červeně, při poruše samotné jednotky svítí červeně trvale. Vedle indikačních diod LED je umístěn displej pro zobrazení měřené vstupní hodnoty a poruchových stavů jednotky. Pod displejem jsou čtyři tlačítka pro nastavení parametrů. Ty se nastavují pomocí víceúrovňové nabídky funkcí (menu). Přechod do režimu programování je možné podmínit zadáním vstupního hesla, a chránit tak nastavení jednotky proti neoprávněné manipulaci.

Mechanické provedení
Jednotky jsou vestavěny do osvědčeného pouzdra K-systému, které má mnoho výhod při instalaci i při údržbě. Všechny signály (napájení, měřicí vstup, ovládací vstup a dva výstupy) jsou vyvedeny na samostatnou snímatelnou svorkovnici, do které lze připojit vodiče až do průřezu 2,5 mm2. Každá svorkovnice má jiný mechanický kódový klíč, který zamezuje jejich nechtěné vzájemné záměně. Varianta s napájením 24 V DC má navíc vyvedeno napájení a chybový signál na spodní straně pro připojení na napájecí sběrnici v liště DIN. Tento způsob montáže přináší úsporu kabelových rozvodů a také výrazně zpřehledňuje prostor rozváděče při řadové montáži. Díky nízké energetické ztrátě nejsou nutné větrací otvory v pouzdře, což dovoluje realizovat zhuštěnou montáž a snižuje nároky na prostor.

Tab. 1.

Napájení Standard Provedení Ex
24 V DC KFD2-DWB-1.D KFD2-DWB-Ex1.D
115 V AC KFA5-DWB-1.D KFA5-DWB-Ex1.D
230 V AC KFA6-DWB-1.D KFA6-DWB-Ex1.D

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
info@fccps.cz
www.fccps.cz

400 11 Ústí nad Labem, SNP 8, tel.: (047) 277 41 73, fax: (047) 277 21 15
603 00 Brno, Vinařská 1a, tel.: (05) 43 21 56 54, fax: (05) 43 21 56 55
182 00 Praha 8, U Slovanky 3, tel.: (02) 66 05 20 98, fax: (02) 68 80 819